Blogg
Funderingar
Startsida

Svenskfientligheten får allt större utrymme i svensk media!
Kurdo Baksi

Bertil Tomelius
Startsida

Vilka får åka till Bryssel?


Svenskfientligheten får allt större utrymme i svensk media!

Kurdo Baksi , författare och samhällsdebattör Artikel i Aftonbladet den 2.1 2009. http://www.aftonbladet.se/debatt/article4103617.ab

Inget etablerat parti har ”svartskallar” på valbar plats inför EU-valet Det är större chans att sverigedemokraterna får en representant i EU-parlamentet än att en svensk ”svartskalle” får det. Vad som smärtar mig mest är att socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, som ägnar många retoriska tal åt mångfald, inte har en enda sådan person på valbar plats på sina nomineringslistor, skriver Kurdo Baksi.
Ett främlingsfientligt spöke har famnat Europa under det senaste decenniet. Allt fler främlingsfientliga partier får allt större väljarstöd i till exempel Österrike, Italien, Holland, Belgien, Danmark, Norge.
Till och med i vårt grannland Finland röstade nyligen 5,4 procent av väljarna på ett intolerant parti. Ibland ingår främlingsfientliga partier koalition med de styrande partierna. Och i EU-parlamentet ökar antalet främlingsfientliga EU-politiker allt mer.

I motsats till våra grannländer har Sverige skonats från etablerade främlingsfientliga partier. Denna tendens kan brytas när som helst. I en tid när Sverige och världen drabbas så hårt av finanskrisen och lågkonjunkturen finns en stor risk att väljarstödet för de främlingsfientliga och rasistiska partierna och organisationerna ökar. Det finns all anledning att känna oro inför framtiden.
I juni är det val till Europaparlamentet. Jag har noterat två oroväckande faktum.

En snabb studie av de olika partiernas nomineringslista till EU-parlamentet ger vid handen att sannolikheten för att en av våra 19 EU-parlamentariker får representera det nya mångkulturella Sverige är minimal. Vad som smärtar mig mest är att socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, som ägnar många retoriska tal åt mångfald, inte har en enda sådan person på valbar plats på sina nomineringslistor. Det är oacceptabelt.

Personer som har krångliga, icke svenskklingande namn har placerats längst ner på EU-listorna. Har man ett invandrarnamn och ett mörkt utseende ska man definitivt inte söka sig en politisk bana i centerpartiet, kd eller folkpartiet!

I alliansen är det bara moderaterna som faktiskt låter annorlunda namn komma upp på nästan valbara platser. Å andra sidan verkar bara kvinnor av europeisk börd ha goda möjligheter i detta parti.

Carl Bildts fru Anna Maria Bildt Corazza finns nu på plats nummer tre (vad beror det på?) och Anna Ibrisagic finns på plats nummer fyra. Med lite tur kan en av dessa svenskeuropeiska damer representera moderaterna i EU.

Det andra faktumet gäller sverigedemokraterna (sd). Nu när junilistan i princip är ute ur leken och Sverige drabbats av lågkonjunktur är risken att ett främlingsfientligt missnöjesparti erövrar minst ett mandat i EU-valet gigantisk. Risken att missnöjda i allmänhet och EU-fientliga i synnerhet söker sig till ett nytt oetablerat parti är överhängande.

Sverigedemokrater tar till alla möjliga medel, inklusive desinformation och lögner, för att erövra ett mandat i Bryssel. Risken finns att sd vinner ett svenskt EU-mandat. Sd har nämligen en oroväckande medvind just nu såväl i medierna som i opinionsmätningarna.

Enligt vissa experter har riksmedierna inlett en normaliseringsprocess av sd. I de flesta opinionsmätningarna hamnar sd över fyraprocentsspärren. Det räcker faktiskt med fyra procent av väljarstödet för att ett svenskt parti ska erövra ett mandat i EU-parlamentet! Vad som grämer mig mest är att våra etablerade partier samarbetar med sd på lokal nivå. I januari avslöjade TV4 att sd påverkat den kommunala budgeten i sju av de 13 kommuner där de har vågmästarroll. Vår statsminister Fredrik Reinfeldt vägrar utesluta sd ur en koalition år 2010.

Om sd väljs in i EU-parlamentet kan det tolkas som att vårt land fått slagsida. Det skulle betyda att Sverige sällar sig till andra europeiska länder såsom Holland, Danmark, Norge, Belgien med flera där en betydande minoritet av befolkningen har främlingsfientliga tendenser och är emot invandrare och invandring. Om sd inte lyckas erövra ett mandat i EU-valet i juni kommer partiets stridsvilja att sjunka inför riksdagsvalet 2010.

För att sd inte ska erövra svenska riksdagen eller EU-parlamentet bör våra etablerade partier sluta samarbeta med sverigedemokraterna och placera ”svartskallar” på sina listor för att internationellt markera att Sverige inte accepterar främlingsfientlighet.

Den nuvarande regeringen med integrationsministern i spetsen bör bekämpa sverigedemokraterna med alla demokratiska medel som står till buds.

Artikel i Aftonbladet den 2.1 2009. http://www.aftonbladet.se/debatt/article4103617.ab