Trivsam Höstträff i Hässleholm för Skånes Seniorer
30 september 2011


   
Glada representanter från Trelleborg, Helny Feustel,
Aino Vastagh, Jan Hjertsson och Bertil Tomelius
Kretsordförande Ernst Herslow presenterade sin stad,
nu och i framtiden, på ett ovanligt intressant sätt.
   
Håcan Nilsson, affärschef på Sparbanken 1826, gav sin syn på ekonomi och oron i finansvärlden. Till sin hjälp hade han Lars Erik Larsson från bankens Aktiebord. Laila Jeppsson, chef för omsorgsförvaltningen, pratade engagerat om Hässleholms satsning på Trygghetsboenden.
   
Längst fram satt Landskrona: Ingrid Jung, Kerstin Raudmets och Lars Eskilsson. Ett fyrtiotal personer från många kommuner hade samlats i Hässleholm.
   
Partiombudsman Daniel Runemalm Käthe Berggren överlämnar stafettpinnen
till Kerstrin Raudmets, Landskrona