Blogg
Funderingar
Startsida

Bertil Tomelius  Blogg  Funderingar
Lokal politik

Bertil Tomelius
Startsida

Tidigare artiklar om Lokal politik
Tidigare artiklar om Lokal politik

Moderatlunch

 2017-05-29 Lokal politik
2016 2015 2014  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007  2006    
Idag var vi 20 personer som för första gången provade på krogen Casablanca, numera döpt till det mer neutrala CB.
Den invigdes för drygt en månad sedan och ligger på en mycket bra plats i korsningen mellan Stortorget och C B Friisgatan. Bara ett stenkast från där den tidigare låg innan den brändes ner till grunden.
I dag serverades som dagen rätt, två rätter Pocherad fjordlaxfilé med kokt potatis och hollandaisesås och sjömansbiff med rödbetor. Jag tog lite av båda, dvs laxfilé och sjömansbiff, utan potatis och såser. Till detta en stor tallrik med fräsch sallad och äppelklyfter. Helt smaskens! Inklusive kaffe kostade allt 86 kr. Mycket prisvärt. God service och många trevliga bordsgrannar!

Deltagare   Hemsidan.

Senaste Moderatluncher: 17-04-25 Polisföredrag med Moderatlunch, 17-02-22 Dannegården, 16-11-26 Moderatlunch på Sultan, 16-09-23 Dannegården, 16-03-12, Anderslövs Gästis, 15-11-30 Moderatlunch på Kockens, 15-10-20 Sopplunch i Nicolaikyrken, 15-09-23 Synagogan i Malmö, 15-04-15 Moderatlunch på Manges.

   
Smaskigt, rikligt och gott Christer Holst och Ingalill Pålsson Erik Christensson, Marianne Ohrlander, Eva Holm och Kristina Silfversparre Lena Welinder, Pia Hansson, Lena Bönnemark, Jane Madsen

Verksamhetsberedning Söderslättsgymnasiet

 2017-05-25  Lokal politik
2016 2015 2014  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007  2006    
Elevhälsan presenterades av Magnus Wikström, Verksamhetschef för gymnasie och vuxenutbildningen,
Söderslättsgymnasiet. Till sin hjälp hade han Maria, kurator och Pernilla, speciallärare inom Resurscentrum.
Närvarande från Bildningsnämndens Verksamhetsberedningen (politikerna) var Ylva (L), Gullbritt (Mp), Bertil (M) och Susana (M).
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.
Den består av:
- Elevhälsans medicinska del
Den medicinska delen av elevhälsan är kostnadsfri och består av skolsköterska och skolläkare.
- Kuratorn tillför psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet, är skolans sakkunnige i sociallagstiftning samt i studiesociala frågor.
- Elevhälsans specialpedagogiska del
Specialpedagogens uppgift är att bistå skolan med insatser för att främja elevernas lärande och utveckling och tillföra pedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet.

Undervisningen på Resurscentrum riktar sig till de av Söderslättgymnasiets elever som har dokumenterade neuropsykiatriska funktionshinder eller andra större generella skolsvårigheter. Resurs är inget program utan en stödverksamhet som kompletterar undervisningen på skolans nationella program.
Resurseleven har tillgång till specialpedagoger, speciallärare, lärare och i vissa fall elevassistent (vilka i vår verksamhet benämns som elevhandledare). Det verkar vara en utveckling av vad man på 60-talet kallade "OBS-klass).
Många elever har behov av detta. En vanlig vecka får 300 elever stöd av Resurscentrum (20 % av alla elever på Söderslättsgymnasiet).   Resurscentrum.

Detta var Bildningsnämnden sista verksamhetsberedning för gymnasiet med Magnus Wikström som lämnar sitt jobb som verksamhetschef för andra uppgifter inom gymnasieskolen.
Magnus kom som chef 2013 och ställde då upp fyra mål för färbättringar av gymnasiet.
1. Öka tryggheten - genom förbättrat skalskydd, hindra obehöriga att ta sig in. Mentorskap och lokalvårdaren Ulrika som kombinerad elevsamordnare. Tryggheten har märkbart förbättrats.
2. Sättet att mäta betygsåoäng har ökat genomströmningen av elever.
3. Andelen elever i nian som söker gymnasium i Trelleborg har ökat från 52 % till 64 %. Bättre marknadsföring och bättre anpassning till efterfrågan. Vi erbjuder idag 12 av 18 program.
4. Önskan om att skapa självständiga rektorer med budgetansvar är på väg.
5. En förbättring av skolmaten som främst beror på anställning av kocken Torbjörn.

Söderslättsgymnasiets verksamhetsberedningar.

Vårmöte i Simrishamn

 2017-05-14  Lokal politik
2016 2015 2014  2013  2011 2010 2009 2008 2007  2006    
Det blev en lyckad utflykt till Skåneseniorernas vårmöte i Simrishamn den 12 maj. Jag blev hämtad klockan sju på Wemmenhögsgatan 32 av seniorstyrelsens kassör Eva Ekström, på vägen hämtade vi upp Lena Bönnemark. På hotell Svea bjöds vi på smörgås och kaffe. Jag träffade en del gamla bekanta, men de var få, tydligen utgjorde en stor del av de 45 deltagarna nya vänner.
Lunchen serverades på ett effektivt sätt. Salladen fick klart godkänt och en stor bit lax, med sås och potatis detsamma! Tillgång till porlande kallt vatten, frukt, russin med mera! Och inte någon karamell!
Och allt gratis, transport, frukost, lunch och underhållning! Trelleborgs kommun betalar!

- Mötet inleddes med att Arbetsutskottets nyvalda ordförande Carl-Johan Carlborg från Helsingborg presenterade sig själv. Han arbetade länge på Norsk Hydro efter Handelshögskola och mastersexamen. Han blev politiker för 15 år sedan av nyfikenhet på hur andra politiker förvaltar och använder den stora mängd pengar som han betalar i skatt. Han har två käpphästar, det svenska pensionssystemet och varför så många människor passiviseras så fort som de blir pensionärer. Här finns en stor tillgång som bättre ska komma till användning och han visade upp sitt handlingsprogram för seniorer i samhällets tjänst.

- Anders Johnsson oppositionsråd i Simrishamn pratade trivsamt om sin kommun. Den har Skånes äldsta befolkning, men aktiva ändå. Simrishamn blev årets nyföretagande kommun 2015, de flesta företag ägs av kvinnor. Simrishamn har exporterat sand till Saudiarabien!

- Hur neutroner kan göra skillnad i hela Sverige. Pia Kinhult är Strategic Advisor för ESS, European Spallation Source, i Lund. Ett mycket intressant föredrag med mycket information presenterat på ett pedagogiskt sätt.
ESS ska bli världens mest kraftfulla neutronkälla. De preparat som ska undersökas bestrålas med intensiva pulser av neutroner, vilka då har saktats ner till användbara energier i moderatorer och letts genom ett antal omgivande strålledare till de studerade proven bestående av olika material och ytor. Neutronerna sprids från proven och registreras i ett flertal instrument för vidare tolkning.
Konstruktionen har beräknats kosta cirka 1,8 miljarder euro och ha en årlig driftskostnad på runt 140 miljoner euro. Vinsten med att använda neutroner vid strukturstudier kan jämföras med vad man vann i detaljeringsgrad, när elektronmikroskopet ersatte ljusmikroskopet.

- Museichef Lena Alebo håller på att skriva en bok om Simrishamns historia och pratade utifrån sin research om "Gamla och nya sanningar om Simrishamn". År 2023 ska vi fira stadens 900-års jubileum menade hon. Simrishamn kan skryta med att ha "flest lerbottnar" i hela världen. Lerbottnar är ett slags låga lerkärl där man beredde sillen och som fanns i alla medeltida kuststäder. Mer om Lerbottnar.
Hon imponerade genom att tala helt utan hjälpmedel! Mer om Lena Alebo.   Facebook.

- Riksdagens talman Tobias Billström om "Svensk politik på radarn just nu!"
Planera och driva skifte. Världen skälver - vi får många besök, Mänskliga rättigheter.
Nytt år samma riksdag, Vad behövs!     Det blir en alliansregering till hösten!

- Hans Wallmark, moderaternas försvarspolitiska talesperson i riksdagen, talade fritt urhjärtat. Tre saker ville han att vi skulle komma ihåg: Världen är alltmer oförutsägbar, Var inte aningslas och Försvaret är ett särskilt intresse.
Tre krafter i världen dominerar idag:
1. USA, världens supermakt och ekonomi
2. Kina, starkt ekonomiskt, snabb upprustning, industrin av alltmer god kvalitet, 1200 miljoner invånare, regional provokatör
3. Ryssland, 142 miljoner, liten ekonomi. Vill uppfattas som en "regional stormakt".

- Avslutning Sjöbo kommuns representant, Stefan Lindgren, övertog stafettpinnen frän Simrishamns Bo Håkansson.

- Inbjudan Vårmötet 2017    Vårmötet 2015 hölls på Smygehus Havsbad i Trelleborg.

Bildningsnämnden i Smygehamn

 2017-04-27  Lokal politik
2016 2015 2014  2012 2011 2010 2009 2008 2007  2006    
Bildningsnämndens aprilsammanträde var, på byråkratspråk "verksamhetsförlagt". Den 27 april träffades hela nämnden därför på Smygeskolan. Där hade jag aldrig varit förut. Som alltid samma intryck för en 74-åring, fantastiskt så fina skolor vi har nu i jämförelse med 1950-talets.
Det inleddes med lunch halv ett. Skolans rektor Irene Nilsson.hälsade välkomna (bild vänster, där det också syns Roland Hansson, Jytte Lindborg och Kalle Karlsson)
Samma intryck: Vilken mat, vilken sallad! Jag tar ett glas mjölk som jag bara dricker vid skolbesök. Sedan gick vi en lång runda både inomhus och utomhus.
Plötsligt dök Magdalena Mononen upp. Hon är anställd som rastansvarig och hon demonsterade mycket uttrycksfullt ett flertal lekar som kunde samla många barn i olika åldrar (bild mitten)
Det smakade bra därefter med kaffe och kanelbulle kvart i tre.
Klockan tre startade själva nämndsammanträdet. Jag är förste ersättare för Moderaterna. Eftersom Ylva Ekstrand var frånvarande så blev jag ordinarie ("tjänstgörande") och tillika protokolljusterare.
Mötet inleddes med att Serviceförvaltningen nya chef Erik Lidberg (se bild höger, där även Bildningsförvaltningens chef Jytte Lindborg, nämndens ordförande Sven Lindkvist och nämndssekreteraren Simon Berg är med) informerade om kommande förändringar inom förvaltningen.

     

Tidigare bloggar om Bildningsnämnden:  Bildningsnämnden, ärende Alstad skola, 110928 Bildningsnämnden,

Polisföredrag med Moderatlunch

 2017-04-26  A & S
 2015 2014  2013  2012 2011 2010 2009 2008 2007  2006    
Klockan 11 den 25.4 samlades ett 25 tal moderata Seniorer på Algatan 76 för att lyssna till
lokalpolisområdeschefen - Trelleborg, Svedala och Vellinge - Mikael Storm. Han är född i Dalarna, blev av en slump polis, en militär karriär låg ett tag närmare. Kärleken förde honom senare till Malmö. Under perioden 2005-2010 tjänstgjorde han i Rosengård, vilket gav många nyttiga erfarenheter. Sedan 2015 tjänstgör han i Trelleborg, "där det finns en väloljad organisation".
Han berättade om den nya polisorganisationen, en plattare organisation än tidigare. Nu 7 hierarkiska nivåer mot 13 tidigare.
Han lärde oss att man alltid ska ringa 112 för att anmäla ett pågående brott, stort som litet. I andra fall gäller 11414. Här ska väntetiden minskas till 4-5 minuter.
Det var intressant att lyssna på Mikael Storm.
Sedan åkte vi till Golfrestaurangen dår vi åt dagens rätt i mycket trevligt sällskap. Lena och jag valde fisk, panerad kummel, till detta en sallad som var riktigt läcker. Helt nöjda blev vi.

Senaste Moderatluncher: 17-02-22 Dannegården, 16-11-26 Moderatlunch på Sultan, 16-09-23 Dannegården, 16-03-12, Anderslövs Gästis, 15-11-30 Moderatlunch på Kockens, 15-10-20 Sopplunch i Nicolaikyrken, 15-09-23 Synagogan i Malmö, 15-04-15 Moderatlunch på Manges.

     
Mikael Storm  Många samlade på Algatan  Seniorerna fyllde partilokalen 
     
Vi trivdes på Golfrestaurangen  Ola, Staffan, Eva och Torbjörn  Lena och jag, Mona och Jane 

Seniorrådets arbetsutskott

 2017-04-21  A & S
2016 2015 2014  2013  2012 2011 2010 2009 2008 2007  2006    
I går var jag med på mitt sista möte i Skånemoderaternas arbetsutskott. Jag har varit med längst av alla de andra närvarande.
Och detta känns bara skönt. Särskilt när jag hörde skvallret från MSS årsmöte som nyligen timat. Där blev det hårda ord och dålig stämning när den nyvalda ordföranden, Kristina Husmark-Persson inte uppnådde sina mål. Jag mår bättre av att arbeta med annat, tex med min nya fru och med mitt senaste barnbarn, Gustav. Men också med mina kommunala uppdrag i Trelleborg, Kommunfullmäktige och två facknämnder, åtminstone fram till nästa riksdagsval
Men för övrigt var stämningen god och både Karl Gustav och jag som lämnade arbetsutskottet fick presenter och varma ord med oss.
Tidigare Arbetsutskottsmöten :
Tidigare möten med Skåneseniorer: Seniorrådsmöte i november 2016, Seniorrådsmöte i mars 2016, Seniorrådsmöte i september 2015, Seniorrådsmötet, mars 2015, Arbetsutskott med eftervalsanalys, oktober 2014, Extra AU-möte, med Lisbeth Holmqvist, februari 2014,
Höstens Seniorrådsmöte, september 2013.

 

Trelleborgsmoderaternas årsmöte 2017

 2017-03-16  Lokal Politik
2016 2015 2014  2013  2011 2010 2009 2008 2007  2006    
Först blev det sedvanliga mötesförhandlingar. Valberedningens ordförande Jan Isaksson föreslog att styrelsen skulle utökas med två ledamöter för 2017 motiverat med att det är valår 2018. Därför valdes 7 ordinarie ledamöter: ordförande Göran Gärtner, vice ordförande Håkan Sjöberg, vidare Ina Liljeberg, Jonas Bjunö, Marianne Ohrlander, Ann Cajson Carlqvist och Roger Persson. Självskrivna ledamöter i styrelsen enligt stadgarna är dessutom Mikael Rubin, gruppledare i fullmäktige och Ib Rundqvist, ordförande för MUF.
Därefter svarade oppositionsrådet Mikael Rubin på aktuella, kommunala frågor från de 32 närvarande medlemmarna.
- Hur blir det med valen av ledamöter till de kommunala bolagens styrelser. Detta ärende bordlades vid det senaste fullmäktige mötet. Ärendet måste därför upp på kommande möte den 27 mars. Vilket är den mest taktiska röstningen?
- Bygglovet för det extra stora huset i Beddinge.
- Sjukhuspartiets eventuella startande. Inte kommunalt, möjligen regionalt.
- Stugor för nyanlända i Skateholm. Medelst ett "trängande ordförandebeslut" har kommunalrådet Torbjörn Karlsson (s) köpt Ängagårdens stugby i Skateholm. Området är 1,7 hektar stort och rymmer i dag 19 campingstugor. Priset för fastigheterna är 5,7 miljoner kronor. Det ansågs på mötet vara i alltför dåligt skick.

Som avslutning bjöds vi på "räkbomber" en slags smörgåstårta i portionsbitar. Det var smaskigt gott. Närvarolistan.

Bloggar från tidigare årsmöten med Trelleborgsmoderaterna:
Årsmöte Moderaterna, 2016, Årsmöte Moderaterna, 2015,  Ny styrelse vald för Moderaterna i Trelleborg, 2014,
Årsmöte moderata Föreningen i Trelleborg 2013, Trelleborgsmoderaternas Årsmöte 2012,
Bloggar om tidigare årsmöten: Årsmöte på (M)ötesplatsen, 2011, Glatt och blått årsmöte, 2010, En hjältemodig kväll, 2009, Ny moderat ordförande i Trelleborg, 2008, och Moderat årsmöte, 2007

Trelleborg Moderata Seniors årsmöte

 2017-03-07   Lokal politik
2016 2015 2014  2013  2012 2011 2010 2009 2008 2007  2006    
Det kändes lite nostalgiskt att vara med med seniorernas årsmöte i eftermiddag. Uppslutningen var god med 20 medlemmar. Fram till årsmötet hade 27 personer betalat medlemsavgiften på 40 kr. Vid årsskiftet 2016-2017 hade vi 38 betalande medlemmar. Avgående ordförande Marianne Ohrlander höll i mötet - som enligt min mening inte var särskilt väl förberett. Ingen dagordning delades ut, inte heller verksamhetsberättelsen. I stället lästes dessa upp på mötet. Lite amatörmässigt tycker jag.
Kassa- och revisorsberättelsen lästes upp och den avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet för 2016.
Till ny ordförande valdes sedan Roland Hansson, på ett år, med Marianne Ohrlander som vice ordförande, på två år. Som ordinarie ledamöter valdes Ove Carlsson och Eva Ekström på två år och Gunnar Hedin och Jane Madsen Kristersson på ett år. Redan vald för 2017 är Ola Pärson. Som suppleanter valdes Tassos Manetopoulos på två år och Lena Bönnemark på ett år. Så styrelsen består som tidigare av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Valberedningen fastställdes till Staffan Svensson och Eric Christensson med Bertil Tomelius som suppleant.
Medlemsavgiften för 2018 fastslogs oförändrad till 40 kr.
Efter mötet fick vi njuta av delikata fastlagsbullar. Närvarolistan finns här.
Bloggar från tidigare årsmöten: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2010, 20082007.

Moderatlunch

 2017-02-24   Lokal politik
2015 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2007  2006    
Moderatlunch den 22 februari 2017 på Dannegården.
Mötet inleddes redan kl 10 och handlade om att diskutera lämpliga seniorfrågor att använda i valkampanjen 2018. Men först kommenterades vår partiledare Anna Kinberg Batras två senaste politiska utspel
Den ena är "Zonförbud" en artikel i Aftonbladet Debatt och den andra är "SD:s åsikter smittar inte".
"Polisen bör ges möjlighet att besluta om zonförbud för personer som har uppvisat ett särskilt otrygghetsskapande beteende på en viss plats, t.ex. på ett torg eller i ett köpcentrum. Motsvarande lagstiftning finns i Danmark. Det otrygghetsskapande beteendet kan ha bestått i såväl ett straffbart agerande som beteenden som inte är kriminaliserade, såsom att trakassera boende eller förbipasserade."
Artiklarna finns också här: Zonförbud och SD.

Sedan serverades en delikat lunch på Dannegården. "Så gott har jag aldrig ätit på Dannegården tidigare", för att citera mig själv.
Började med en betydligt bättre sallad än förra gången, plus en extra god och fyllig soppa. Huvudrätten var lax och som kronan på verket en överraskning i form av en god kaka till kaffet. Och ett moderat pris för detta på 135 kr. Och servicen var utmärkt och sällskapet superbt!
Närvarolista.

Senaste Moderatlunch:
16-11-26 Moderatlunch på Sultan,
Tidigare luncher: 16-09-23 Dannegården, 16-03-12, Anderslövs Gästis, 15-11-30 Moderatlunch på Kockens, 15-10-20 Sopplunch i Nicolaikyrken, 15-09-23 Synagogan i Malmö, 15-04-15 Moderatlunch på Manges.

     
Bertil och Bosse trivdes ihop  Det gjorde även Eva Holm och Ingalill Pålsson  Inga Berggren och Christer Holst vid samma bord som Eva och I-L
   

 
 Ingegerd, Aino, Erik och Anita Pettersson  Ove och Marianne, Roland H och Håkan Sjöberg Som grädden på moset, efterrätten 

V6 möte i Lund den 10 februari

 2017-02-15   Lokal politik
2016 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007  2006    
Moderata Seniorer i Skåne Sydväst (V6-gruppen) träffades den 10 februari på i Moderatlokalen, Bredgatan 25 i Lund. Närvarande var representanter för Lund, Vellinge, Skurup och Trelleborg. Saknades Staffanstorp och Svedala. Det vara ordförande för Moderata Seniorer i Lund, Bo Alfredsson, som bjudit in. På programmet stod en presentation av Lunds kommun av oppositionsrådet Christer Wallin. Vidare gavs tillfälle åt representanterna för de fem inbjudna kommunerna att diskutera kommunernas politiska situation. Sten Hamberg utsågs att göra mötesanteckningar.
Nästa möte bestämdes preliminärt till den 1 juni klockan 10 i Skurup. Sten Hamberg återkommer med besked under våren.
Dagens möte innebar ett fyraårs jubileum, då första mötet hölls den 4 februari 2011. Det känns mycket tillfredsställande att vi kunnat hålla på så länge - träffats tolv gånger. Själv lämnar jag nu Seniorrådets Arbetsutskott i april månad som vice ordförande, och lämnar därmed också mitt ordförandeskap i V6. Vi beslöt, unisont, på februarimötet att min ersättare i Arbetsutskottet ska vara Roland Hansson, som därmed blir ordförande i V6. Jag är mycket nöjd med denna lösning.
På bilderna: Christer Wallin, Roland Hansson och Bo Alfredsson, samt Sten Hamberg, Käthe Berggren, Gunilla Björck och Ann-Margret Ohlsson.
Inbjudan till mötet  

Senaste V6 mötena
16_09_30  V6 i Trelleborg, mötesanteckningar
16_06_08  V6 möte i Vellinge, den 3 juni,
16_01_22, V6 i Staffanstorp
15-10-16, V6 i Skurup,
V6ans första möte möte för året 2015.
Moderata Seniorer från sex Skånekommuner, hösten 2014 i Staffanstorp
Årsmöte för Moderata Seniorer i Trelleborg 2015
Vårträff på Smygehus Havsbad

Öppet Hus den 11 februari 2017

 2017-02-14   Lokal politik
2016 2015 2014   2012 2011 2010 2009 2008 2007  2006    
Pontus Lindberg, moderat regionråd i Skåne, 2:e vice ordförande Regionala Utvecklingsnämnden kom på besök till vårt Öppet Hus på (M)lokalen, Algatan 76 i Trelleborg lördagen den 11.2.
Alliansen i Skåne står starka och eniga. Den har många vice ordförandeplatser i de regionala nämnderna. Regionen styrs av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, i minoritet. Sverigedemokraterna är det tredje blocket. Sd röstar gärna med SAP och Mp, samtidigt som Mp är Sds huvudfiende. Moderaterna umgås på ett normalt sätt med Sd.
Regionens skatteintäkter ökade 2016 vilket gav ett litet överskott, sjukvården gick däremot med ett stort underskott och mätningar visade att sjukhuspersonalen inte trivs och flera anställda lämnar. Många av alliansens förslag antas av regionfullmäktige med stöd av Sd. Alliansen har enats om ett så kallat positioneringspapper, som omfattar en prioriteringsordning för framtida infrastruktur i Region Skåne.
På bilden avtackar moderaternas ordförande Göran Gärtner Pontus Lindberg.

Bara tolv personer närvarande, det lägsta på mycket länge för våra lördags Öppet Hus.
Marianne Ohrlander, Bosse, Sanna Apostolovska, Ingegerd Möller-Leo, Anita och Kenneth Bingsgård, Erik Christensson, Jan Larsson, Mikael Rubin, Bertil Tomelius, Göran Gärtner och Inga Berggren.

Senaste bloggar om Öppet Hus:
16-09-30 Öppet Hus med Eva Thalén Finné
16-06-01 Boriana Åberg, alltid lika välkommen
16-03-06 Anders Hansson
14-11-17 Anders Hansson
14-03-24 Carl Johan Sonesson,
13-05-01 Första Maj firande med Pontus Lindberg,
13-02-16 Boriana Åberg,
12-11-10 Gunilla Nordgren,
Öppet Hus, mars 2012: Boriana Åberg,
Öppet Hus på första vårdagen, 11-03-19, Anders Hansson
Öppet Hus på (M)ötesplatsen, 10-07-10.

Julavslutning i Bildningsnämnden 2016

 2016-12-  Lokal politik
2015  2013  2011 2010 2009 2008 2007  2006 2005   

Det sista nämndmötet för året hölls på Östra Grevie Folkhögskola. Jag tog Pågatåget dit från Trelleborgs C. Resan tog bara 10 minuter. När jag klev av upptäckte jag min kollega Rolf Andersson, Söderslättspartiet. Och tur var det för han hittade vägen till skolan.
Eftermiddagen inleddes med att Peter Ekstrand höll en presentation av en ny utbildning av "Lärarassistenter"

Därefter blev det Nämndsmöte
Slutligen dukades det fram en smaklig julbuffet.
Vi fick var sin Amaryllis att ta med hem till min fru Lena.

Säsongsavslutning i (M)lokalen

 2016-12-12  Lokal politik
2015  2013  2011 2010 2009 2008 2007  2006 2005   
Enligt lång tradition avslutas Moderaternas lokala arbete med en "julfest". I år ägde den rum den 8 december som vanligt på Algatan 76. Anslutningen var god, även om det mest var de gamla "rävarna" som syntes. Särskilt många nya medlemmar har inte tillkommit under de senaste åren. Ny var dock Bert Sandberg som är inflyttad, medlem sedan 70-talet.
Vi började med en enkel måltid bestående av skinkrullad, rödkål och potatis och därefter pratade vårt nya oppositionsråd Mikael Rubin om reglerna för offentlig upphandling. Lagen om offentlig upphandling (LOU), som är en tvingande EU-regel, tillåter inte att offentliga köpare riktar in sig på regionala eller lokalare säljare. Det finns emellertid undantag. Vid så kallad direktupphandling görs ett undantag från lagens krav på annonsering och öppen konkurrens. EU-domstolen har uttalat att bestämmelser om undantag ska tolkas restriktivt och att det är den som åberopar undantaget som ska visa på omständigheter som gör undantaget tillämpligt.
Avsikten är att vi ska använda oss av denna möjlighet för att kunna vända oss främst till lokala "närodlare" inom Trelleborgs kommun för att våra upphandlingaroch presentera dessa inför valet 2018.

 Årsavslutning - Julfest - 2013  

       
Eva, Roland, Anita, Kenneth och Eric Ina, Göran, Torbjörn, Bengt-Göran, Linda och Kajsa Anastasios, Ingegerd, Aino och Tim Mikael Rubin presenterar "Direktupphandling" 

Moderatlunch på Sultan

 2016-11-26  Lokal politik
2015  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007  2006  2005  
Den 25 november åt vi Moderatlunch på restaurang Sultan i Trelleborg, Hamngatan 20. Där serverar man pizza, hamburgare, kebab och och olika sallader. Dagens rätt får man för 79 kronor. En stor starköl, Eriksbergs, för 65 kr. Man kunde även få panerad fisk med remouladsås och grekisk sallad. Lena och jag valde Hamburgare med pommes frites. Där fanns ett tämligen hyggligt salladsbord. Servicen var inte glänsade. Jag fick ingen ketchup till mina pommes frites. Ingen restaurang varken jag eller Lena skulle återkomma till.
Men vi var många härliga vänner, nästan 20 styck, att glädja oss åt.

Restaurang Sultan finns på Facebook.
Artikel i Trelleborgs Allehanda: "Mammas recept på menyn".
Närvarolista.

     
Gunnar Hedin och Claes Jönsson Staffan, Tasos, Roland och Marianne Ingegerd, Inga-Lill, Anita Petterson och Rolands fru
     
Mona vid kassan  Mona Palotai och Lena Lundgren Claes, Ingegerd och Inga-Lill

Senaste Moderatlunch, Dannegården den 23 september 2016.
Tidigare luncher: 16-03-12 Anderslövs Gästis, 15-11-30 Moderatlunch på Kockens, 15-10-20 Sopplunch i Nicolaikyrken
15-09-23 Synagogan i Malmö, 15-04-15 Moderatlunch på Manges.

Seniorrådsmöte den 7 november

 2016-11-21  Lokal politik
2015  2011 2010 2009 2008 2007  2006  2005  
Senioransvariga från var och en av Skånes 33 kommuner var inbjudna till möte i Förbundskansliet i Skåne, Hans Michelsensgatan 9 Malmö.
I sin hälsning pekade Karl G Högberg, Ordf. MS Skåne på att det är halvtid och förberedelse inför nästa val är högaktuellt. Vi kommer att diskutera politikutveckling med fokus på äldrepolitik, få information om hur valproceduren går till med tanke på vår kampanj - "Fler Seniorer i riksdag och region". Vi får också lyssna till polisens arbete med flyktingar, organisation och säkerheten i civilsamhället
samt vår riksdagsledamot för äldrefrågor.
Förste talare var Anders Telsing, kommissarie för Polisen Region Sydost, om Polisens nya organisation med utvecklingscentrum och om deras arbete på fältet.
Därefter följde Lars- Ingvar Ljungman, Länsförbundsordförande under rubriken "Politiken i Skåne"
Därefter presenterade Seniorrådets valberedning John Johansson sitt förslag till ny styrelse för seniorrådet som kommer att klubbas av Länsförbundsstämman den 22 april 2017. Vår egen Bertil Tomelius kommer då att dra sig tillbaka och Roland Hansson är förslagen att representera de sydliga breddgraderna. Till ny ordförande föreslås C-J Carlborg, Helsingborg och till 1:e vice ordf. Bo Eriksson, Kristianstad.

Tidigare möten med Skåneseniorer: Seniorrådsmöte i mars 2016, Seniorrådsmöte i september 2015, Seniorrådsmötet, mars 2015, Arbetsutskott med eftervalsanalys, oktober 2014, Extra AU-möte, med Lisbeth Holmqvist, februari 2014,
Höstens Seniorrådsmöte, september 2013.

     
Anders Telsing, kommissarie för Polisen Region Sydost, om Polisens nya organisation. Från Trelleborg: Roland Hansson, Eva Ekström och Bertil Tomelius njöt av lunchen. Välfärden i framtiden Margareta B Kjellin,
Riksdagsledamot
Karl G Högberg, Ordförande Moderata Seniorer i Skåne inledde mötet

Rapport från Seniorrådsmöte den 7 november        Programmet

Öppet Hus med Gunilla Nordgren

 2016-11-20  Lokal politik
2015  2014 2013  2011  2009 2008 2007  2006  2005  
Gunilla kom till Öppet Hus på (M)ötesplatsen på Algatan 76 i Trelleborg den 19.11. Hon är ordinarie riksdagsledamot och arbetar brett i riksdagen. Hon är ledamot av Miljö- och jordbruksutskottet och vidare suppleant i både Näringsutskottet och EU-nämnden.
Hon hade mycket aktuellt att berätta och det blev många frågor och långa diskussioner. Det mesta är snurrigt i Stockholm där "stora S" och "lilla MP" har svårt att samsas och där "Margareta Ladulås" gör allt för att samla skatter i kistorna. Mycket skatter som drabbar småföretagen. Kommunerna har svårt att få information från Migrationsverket i god tid för att kunna planera bostäder, skolgång och förskolor för nyanlända migranter. Äganderätten för jordbruks- och villaägare inskränks hela tiden av åtgärder från länsstyrelserna
En av deltagarna på mötet var nyblivna ordförande för MUF, Ib Rundqvist, med känd idrottskarriär inom drakbåtspaddling. Närvarande var också vice ordförande Heva Ibrahim.
Bild på nya MUF-styrelsen i Trelleborg, med Ib Rundqvist, Heva Ibrahim, Sophie Gärtner, Johanna Dahlberg och Malin Engström.
Närvarande på Öppet Hus.

Blogg om ett tidigare besök av Gunilla Nordgren, den 12-11-10

Höstmöte i Staffanstorp

 2016-10-15  Lokal politik
2015  2014 2013 2012 2011  2010  2009 2008 2007  2006  2005  
Det blev ett annorlunda Höstmöte för Moderata Seniorer i Skåne fredagen den 14 oktober 2016. Främst beroende på "regissören" för mötet, Jörgen Malmberg, nyvald ordförande för Moderata Seniorer i Staffanstorp, och Ek konsultant i Hebei i Kina. Hans berättelse som sitt liv i Kina visar hur man kan komma hur långt som helst med kreativitet och envishet. Det började med att han bjöds in av Kinas regering för att berätta om idéen "Skola 2000! Skola2000s utveckling.
Annorlunda och mycket uppskattat var också lunchen som bestod av Skånska sillacademins läckerheter, allt medan dess Presillident (sic!) Carl Sonesson berättade om sillens alla förträffligheter. På ett mycket humoristiskt sätt som lockade fram skratt och applåder.
För det allvarliga stod som ofta i Skåne riksdagsledamoten Ewa Thalén Finné som pratade om moderata förslag till en ny bostadspolitik i Sverige.
Christian Sonesson, moderat kommunalråd i Staffanstorp presenterade vidlyftiga och intressanta vyer för kommunen. Alliansstyre med implicit stöd från SD. Kommunen har mycket låg arbetslöshet och hög skattekraft. 2200 registrerade företag. Christian hade skickat många av tjänstemännen på en SKL kurs i Göteborg som heter "Förenkla". Den rekommenderade han varmt.
Medverkade gjorde också Karl G. Högberg ordförande för Moderata Seniorer i Skåne och Bertil Persson, ordförande för Moderata Seniorer i Sverige och tillika ledamot av Moderata Partistyrelsen.
Till sist överlämnades stafettpinnen från Staffanstorp till Simrishamns Seniorer för nästa möte till våren 2017!
Vi var fyra deltagare från Trelleborg, Roland Hansson - tillika chaufför - Marianne Ohrlander, Ove Carlsson samt jag själv, Bertil Tomelius.
På bilderna: Jörgen Malmberg, Christian Sonesson, Carl Sonesson.
Här finns programmet och inbjudan!    Deltagare.
Vårmöte/Seniorrådsmöte 2016     Seniorers Höstmöte i Ystad 2015     Vårträff på Smygehus Havsbad, 2015     Vårträffen i Bara, Svedala, 2014

Kommunikation är nyckeln för näringslivschefen

 2016-10-12  Lokal politik
2015   2013 2012 2011  2010  2009 2008 2007  2006    
Ut ur politiken och in i tjänstemannakostymen.
Trelleborgs första näringslivschef Ulf Bingsgård rivstartar uppdraget med att ta tempen på förvaltningar, politiker och företag.
Efter en vecka på nya jobbet talar han om kommunikation som en nyckel för att lyckas, och kommenterar också Kraftsamling Trelleborg, som han själv var med och startade.
- Utvecklingen av Kraftsamling har delvis lett till ett nytt sätt att jobba mot arbetsmarknaden som går hand i hand med näringslivsfrågorna.

En vecka in i jobbet som näringslivschef i Trelleborgs kommun tycks Ulf Bingsgård redan vara varm i kläderna. Så är han också väl bekant med många företagare, politiker och kommunanställda efter två mandatperioder som kommunalråd följda av nästan två år som oppositionsråd.
Förankringen i hemkommunen var också ett av skälen till att han blev tillfrågad om han var intresserad av den nyinrättade tjänsten som näringslivschef. På frågan om hur hans uppdrag formulerats märks att han är van att vid behov parera frågor, tala i rubriker och kittla intresset.- Jag ska ägna mig en del åt koppleriverksamhet, säger han med ett leende, konstpausar, och utvecklar sedan svaret:
- Jag är min egen lilla enhet och jag har fått ett väldigt öppet mandat och får förmånen att jobba med näringslivsfrågorna på flera olika sätt, men det bygger på att jag kommunicerar och samverkar för att kunna göra något. Men ett tydligt uppdrag är att arbeta för att Trelleborg ska klättra på Svenskt Näringslivs rankning över företagsklimatet.

Läs hela artikeln på Ge en timmes hemsida.

Seminarium med TecDay

 2016-10-01  Lokal politik
2015  2014 2013 2012 2011  2010  2009 2008 2007  2006  2005  
Vi satt vid småbord, där jag satt satt också Adam, Anders, Carina och Henrik Berven, Region Skåne. Totalt 170 deltagare.
En från ett statligt utvecklingbolag, tre från kommunerna och en från Region Skåne.
Arbetsutskottet beslutade den 29 augusti att gymnasieberedningen får gå på heldagsseminarium Techday den 21 september 2016 i Malmö. Techday arrangeras av Industriella utvecklingscentra Syd och är en årlig träffpunkt för industri- och teknikföretag och ger möjlighet att följa utveckling och forskning samt diskutera industrins utmaningar.
Techday är den årliga träffpunkten för industri- och teknikföretag. Årets tema: Smart Industri - vad kännetecknar den framtida smarta industrin? Vad är det som kan ge svenska, framför allt små och medelstora företag, konkurrensfördelar? Digitalisering, automatisering, produktutveckling och kompetensförsörjning - vi får ta del av ett antal experters bild av den perfekta cocktailen för detta, och höra tongivande företagsledares syn på framtiden.

Många med mig var "invandrare i den mobila eran". Och jag lärde mig mycket under dagen. Jag var där för att lyssna och lära.
Dagen handlade om den snabba förändringen som större delen av världen befinner sig i. Utveckligen är exponentiell, dvs hastigheten fördubblas oundvikligen.
Det gäller att börja förändringarna med "lågt hängande frukter". Dvs säga välja en utmaningsgrad som är möjlig.

EWA Care ett program för att förbättra livet för seniorer. Hölls av Magdalena Gräft. För äldre, anhöriga och hemtjänsten. Kan ersätta en dyra reaktiv metod med en bättre proaktiv och förbättra säkerheten. Hennes marknad är privat hemtjänst.
Björn Ekelund pratade om nya "5G" som är internet för prylar (IoT) internet of things.
Jag bifogar länk där ni kan läsa mer om dagen         Här finns dagens program.

Öppet Hus med Eva Thalén Finné

 2016-09-30  Lokal politik  
2014 2013  2012  2010  2009 2008 2007  2006  2005  
Det var öppet hus i (M)lokalen lördagen den 24 september kl 10-14. Inbjuden gäst riksdagsledamoten Eva Thalén Finné.
Eva presenterade Nya Moderaternas plan för ett starkare Sverige.
Fem prioriterade reformområden:
1. Ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader
2. Nolltolerans mot dåliga skolor
- 8 miljarder satsning för mer kunskap i skolan
- En timme mer undervisning per dag redan från lågstadiet
- En timme mer matematik per vecka i högstadiet
- Förbättrad lärarutbildning, höjda lärarlöner, fler förstelärare och lärarassistenter
- Skolverket ska kunna ta över skolor som inte fungerar och staten ska ytterst kunna stänga dåliga skolor
3. Arbete och ansträngning ska alltid löna sig
4. Tillväxt i hela Sverige
5. Trygghet att lita på
- Ökad trygghet och nolltolerans mot brott
- Minst 2000 mer poliser
- Prioritera och rikta resurser till särskilt utsatta områden där otryggheten är som störst
- Stärk polisens nationella insatsstyrka så att insatser kan göras på flera platser samtidigt
- Hårdare straff mot sen som använder våld mot blåljuspersonal eller mot deras fordon

Närvarolista

Bloggar från tidigare Öppet Hus:
16-06-01 Boriana Åberg, alltid lika välkommen
16-03-06 Anders Hansson
14-11-17 Anders Hansson
14-03-24 Carl Johan Sonesson,
13-05-01 Första Maj firande med Pontus Lindberg,
13-02-16 Boriana Åberg,
12-11-10 Gunilla Nordgren,
Öppet Hus, mars 2012: Boriana Åberg,
Öppet Hus på första vårdagen, 11-03-19, Anders Hansson
Öppet Hus på (M)ötesplatsen, 10-07-10.

Moderatlunch

 2016-09-24  A & S
2015  2014   2013  2011   2010   2009   2008   2007  2006  2005  
Moderata Seniorer träffades på Dannegården fredagen den 23 september.
17 personer var vi, det var riktigt bra. Där var många som vi inte sett på en tid, det var ännu bättre. Många både intressanta och lättsamma samtal mellan tuggorna.

Värst var att en kvinna, det såg ut som "chefen" kom in i rummet vi satt i och när hon hörde att vi redan kommit igång med både skratt och prat började hon ringa i en klocka i akt och mening att få oss tysta. Backlasch till 50-talets skolfröken som "ringde in" efter rasten. Hon kan inte ha haft klart för sig att vi var hennes kunder och att hon var vår "tjänare".
När vi förstummats talade hon om att vi skulle få halstrad torskrygg med broccoli- & potatispuré med ädelostsås. Men först erbjöds vi ta del av salladsbuffén. Och vad bestod då denna av? En skål med några få salladsblad, en skål med pastaklyftor i en mycket fet sås och en skål med quinoa med småhackad paprika. Det var inte mycket att bjuda på.

Närvarande på moderatlunchen.

16-03-12 Anderslövs Gästis, 15-11-30 Moderatlunch på Kockens, 15-10-20 Sopplunch i Nicolaikyrken
15-09-23 Synagogan i Malmö, 15-04-15 Moderatlunch på Manges.

     
Lars Kristoffersson med
hustru Jane
Bo Evanth och Ingalill Pålsson Aino Vastagh och Claes Jönsson
     
Lena Welinder, Bertil och
Lena Lundgren
Roland Hansson, Anita Pettersson, Ove Carlsson
och Aino Vastagh
Helny Feustel, Ingalill Pålsson och Christer Holst m fl

Cineteket i Ystad

 2016-09-15  A & S
2014   2013  2012  2011   2010   2009   2008   2007  2006  2005  
Tisdagen den 13 september var Moderata Seniorer på Cineteket, Ystads eget filmmuseum, som ligger granne med Ystad Studios! Vi samlades på parkeringsplatsen utanför Parken, och körde i tre bilar till Ystad.
Vi träffade den kvinnliga guiden utanför ingången, hon pratade länge inan vi blev insläppta. Där föstes vi in i ett liten rum med obekväma sittplatser. Vi skulle se en (kort) film om Wallander, om filmerna, historiken, inspelningsplatserna och alla de upplevelser som erbjuds i Wallanders spår i Ystad med omnejd. Polisens presstalesperson Ewa-Gun Westford pratade i filmen om filmen. Hon var "polisexpert" under inspelningarna av de många Wallanderfilmerna. Efter filmens slut, medan vi satt på de obekväma stolarna, och längtade bort pratade den kvinnliga guiden ytteligare minst en haltimme. Därefter fick vi själv välja vad vi ville titta på. Vi gick runt och såg många intressanta saker. Detta var behållningen av Cineteket.

Efteråt åt vi lunch på Lite mer som också ligger på gamla P7:s område.
Vi valde mellan Dagens rätt som var Biffgryta med svamp, messmör och potatismos med picklad rödlök och Veckans fisk som var pankopanerad torsk med tartarsås och kokt potatis. Lena och jag valde förstås fisken. Före kunde man ta för sig av ett mycket rikligt salladsbord. Att dricka till fanns lättöl och vatten, och till sist kaffe. 100 kr för allt detta. Man blev mätt och belåten. Även med det trevliga sällskapet.

Film: Välkommen till Cineteket!   De tolv deltagarna.

     
     
     
     

Oreda i Arbetsutskottet

 2016-08-26   Lokal politik
 2015  2014  2013  2012   2011  2009   2008   2006 2005  
Vi är Moderata Seniorer i Skånes valda Arbetsutskott. Vi är sju personer. På mötet den 23.8 var detta krympt till fem, Kalle H., Bertil, Elsa, Ann-Christine och Carl-Johan. Nu är det dags för valberedningen att komma fram till en lösning till våren då ett nytt arbetsutskott ska väljas av Moderata Seniorrådet i Skåne, mandatperioden är två år. Kalle H, ordförande och Bertil, vice ordförande kandiderar inte för en ny mandatperiod.
Tre ledamöter av de sju hade skickat ett gemensamt brev till ordföranden, Kalle H, som också är valberedningens ordförande. Dessa klagade på organisationen av seniorer i Skåne, särskilt att dela upp kommunerna i sex områden i sk kluster, där en ledamot i AU skall ansvara för att regelbundna möten hålls med representanter för hens grupp. Denna uppgift ansågs vara omöjlig att lyckas med. Det bör tilläggas att gruppen sydvästra Skåne - gemenligen kallad V6 (Vi sex) har lyckats föredömligt under många år och är fortfarande i gång med ett nytt möte den 30.9 i Trelleborg.
Ingen utöver de ovan nämnda två, har meddelat att de inte kandiderar, men flera är mycket skeptiska fortfarande. Dessbättre finns fler möjliga nya kandidater. Ingen av dessa har dock ännu tackat ja.
Andra punkter på dagordningen:
Förslag från förbundsstyrelsen om att göra provvalet inför nomineringsstämman digitalt. Alla var emot detta, alltför många medlemmar har inte de "digitala förutsättningarna" för att kunna delta. För Malmös del över en tredjedel!
Vi förordar inte heller en särskild "Seniorlista". Däremot ska vi alla göra allt vad vi kan för att får fler över 60 år att kandidera till riksdag och Region 2018.
Förslag till program för "Höstmötet" i Staffanstorp den 14 oktober presenterades. Kalle H "fullbordar" detta. Riksdagsledamoten i Skatteutskottet Maria Malmsten Stengård ska inbjudas.
Diskuterades utformningen av Seniorrådsmötet den 7 november.

Dagordningen och närvarolista

Tidigare möten med Skåneseniorer: Seniorrådsmöte i mars 2016, Seniorrådsmöte i september 2015, Seniorrådsmötet, mars 2015, Arbetsutskott med eftervalsanalys, oktober 2014, Extra AU-möte, med Lisbeth Holmqvist, februari 2014,
Höstens Seniorrådsmöte, september 2013.

Bilder från AU-mötet i september 2015:
1. Elsa Tibblin, Bertil Tomelius, Maija-Liisa Mogensen, Karl G Högberg, Bo Håkansson och Carl-Johan Carlborg.
2. Ann-Christin Kullgren och Benkt Ragnarsson (inbjuden från Båstad).

Grillfest hos Rubins

 2016-08-21  Politik
 2015  2014 2013  2011   2010   2009   2008   2007  2006  2005  
Igår den 20 augusti träffades "De Borgerligas" ledamöter och ersättare i fullmäktige i Trelleborgs kommun hemma hos Moderaternas gruppledare Mikael Rubin på Skolgatan.

Vi hade tur med vädret, på morgonen regnade det men på eftermiddagen dök solen upp och det blev ett lagom varmt väder för att sitta utomhus och njuta av nygrillade köttbitar och korvar. En god potatissallad till detta och en stor grönsallad gjorde susen.
Efter detta blev det kaffe och glass av diverse delikata sorter.
Stämningen var god och det lovar gott inför höstens fullmäktige arbete.

   
Gunnar G, Lars M, Henrik S, Inger L, Linda S, Mårten B, Marianne O, Håkan, Gunnar H, Mikael R och Bertil T Henrik Silverstolpe med Inger Larsson båda (L)
   
Lars M, Håkan, Mårten B, Marianne O och Gunnar R Grillmästare Mikael Rubin med Linda Strandfjell

Moderaterna fortsätter utveckla sin lokala politik

 2016-06-17  Politik
 2015  2014  2013  2012  2011   2010   2009   2008   2007  2006  2005  
Moderaterna i Trelleborg har tillsatt tre arbetsgrupper i syfte att utveckla den lokala politiken. Målet är självklart valseger 2018.
De tre arbetsgrupper som tillsatts går under namnen "Leva i Trelleborg", "Levande Trelleborg" och "Uppleva Trelleborg". "Vi vill ta fram ett program som har sin grund i vardagen och verklighetens Trelleborgs kommun, inte utifrån hur politiken är organiserad internt i kommunen." kommenterar ordföranden Ulf Bingsgård de tre tematiska grupperna
Leva i Trelleborg kommer handla om vår politik om hur vi vill att man som invånare i kommunen ska ha det. Det kan handla om bildningsfrågor, älldreomsorg, sociala frågor, arbetsmarknad, tillväxt, näringsliv men även tekniska och medborgarservicefrågor. Ansvarig för denna grupp är Veronica Rubin. Övriga deltagare i gruppen är Bertil Tomelius, Anastasius Manetopoulos, Ann Kajson Carlqvist, Tim Lundgren, Anita Pettersson samt Eric Samuelsson och Erik Christensson (de två sisnämnda hade förhinder). Vi övriga sex personer träffades hemma hos Veronica Rubin onsdagen den 15 juni för ett första möte.
Till stöd i utvecklingsarbetet kommer vi att ta rankinglistor och olika typer av undersökningar, men framför allt ska vi ut och lyssna till trelleborgarna. Vi ska också fundera på en ny slogan för Trelleborg skapa en positiv bild av hur det är att leva i Trelleborg.
Arbetsgrupperna kommer avrapportera sitt arbete till styrelsen i oktober.
Arbetsgruppen "Leva i Trelleborg" har sitt nästa möte torsdagen den 8 september kl 18 i (M)öteslokalen.

V6 möte i Vellinge, den 3 juni

 2016-06-08  Politik
1 år sedan  3 år sedan 4 år sedan 5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan  8 år sedan  10 år sedan 11 år sedan
Den 3 juni träffades vi på Vellinge Kommunalkontor och hälsades välkomna av Ann-Margret. Alldeles särskilt varmt hälsades riksdagsledamoten Anders Hansson välkommen. Han är ju från början bördig från Vellinge. Han hade mycket intressant att prata om så redan efter en kort presentationsrunda och information från Bertil om vad som timat på senaste AU-mötet och dito om kommande tilldragelser under hösten som Moderata Seniorers Tema dag i Stockholm den 17 september, Seniorrådsmöte den 7 oktober och Höstmöte i Staffanstorp den 14 oktober, så satte han igång.
Vi var överraskande många, 15 personer, fördelade på fyra kommuner. Närvarolista se här.

Anders presenterade aktuella moderata förslag:

Boriana Åberg, alltid lika välkommen

 2016-06-01  Politik
1 år sedan 2 år sedan 3 år sedan 4 år sedan 5 år sedan  7 år sedan 8 år sedan 9 år sedan  
I lördags var det åter dags för Öppet Hus med någon av våra fyra käraste riksdagsledamöter. Nu var det åter tur för Boriana Åberg, hemmahörande i Kävlinge. Hon berättade om hur intresset för vårt parti ökar i opinionsundersökningarna, och att vi börjar återta de väljare som lämnade oss för Sverigedemokraterna, beroende på den inställning till invandring som förre partiledaren Fredrik Reinfeldt gjorde sig till exponent för med sitt tal om "Öppna era hjärtan".
Öppna era hjärtan är ett sommartal som hölls av den svenska politikern Fredrik Reinfeldt (M), som då var statsminister, 16 augusti 2014. Med talet ville Reinfeldt uppmana svenska folket att välkomna de flyktingströmmar som förväntades under kommande år.
För övrigt briljerade Boriana Åberg med sin humor och rappa svar på alla kommentarer och frågor som ställdes. Hon ville också att vi alla ska ha som föredöme Gösta Bohman som alltid vågade säga sin mening. Vara pragmatisk och föra sin egen övertygelse även i minoritet.
Boriana presenterade också "Plan för ett starkare Sverige" som presenterades på SverigeMötet den 16-05-21.
Bild på gänget som före mötet gjorde propaganda i innerstan:
Göran Gärtner, Roland Hansson, Tim Lundgren,"Tassos" Manetopoulos, Boriana Åberg och Anita Pettersson.
Alla de "vanlige" var där,  Närvarolistan finns här!

Närvarolistan finns här!
   
Bloggar från tidigare Öppet Hus:
16-03-06 Anders Hansson
14-11-17 Anders Hansson
14-03-24 Carl Johan Sonesson,
13-05-01 Första Maj firande med Pontus Lindberg,
13-02-16 Boriana Åberg,
12-11-10 Gunilla Nordgren,
Öppet Hus, mars 2012: Boriana Åberg,
Öppet Hus på första vårdagen, 11-03-19, Anders Hansson
Öppet Hus på (M)ötesplatsen, 10-07-10.

1 maj med Carl-Johan Sonesson

 2016-05-03 Politik
1 år sedan 2 år sedan 3 år sedan 4 år sedan 5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan 8 år sedan 9 år sedan 10 år sedan 
Sedan länge har moderaterna i Trelleborg en tradition att fira 1 maj genom att bjuda in en känd politiker till ett möte på (M)ötesplatsen. För Carl-Johan Sonesson var det däremot första gången han höll ett offentligt tal på 1 Maj.
Dagens Tema var "Mer frihet, mer kapitalism och mer socialismen", ett tema som föll de drygt 20 åhörarna i smaken. Mötet handlade främst om Skåne. Carl-Johan Sonesson är ju moderaternas regionråd i Region Skåne. Och mycket om sjukvården, förstås, den står ju för 80 % av budgeten. Han betonade att det "vingliga styret" inte har majoritet i Regionfullmäktige, Sverigedemokraterna är vågmästare. Det handlade mycket om personalpolitik och lönesättning i regionen.
Innan föreläsningen bjöds det på en välavvägd och välavsmakande lunch i form av buffet och därtill variation av drycker efter tycke och smak.
Carl-Johan är en skicklig talare, särskilt för oss lomhörda. Han talar högt och tydligt och håller god kontakt med åhörarna.

Oppositionens hemsida finns här. Närvarande personer.
13-05-02 Första Maj firande med Pontus Lindberg  12-05-03 Öppet Hus på förste Maj, 10-05-02 Moderat 1 Maj firande, 090502 Samtal om EU på 1 maj.

Borgerligt mingel

 2016-04-24 Politik
2 år sedan 3 år sedan 4 år sedan  5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan 8 år sedan 9 år sedan 10 år sedan 
Mikael Rubin presenterade resultaten av medlemsenkäten. På frågan om vad som den är viktigaste lokalpolitiska frågan, svarade 35%
Kommunens ekonomi i ordning. På andra plats med 25 % av svaren kom skolan. Övriga svarsalternativ hade ungefär lika många svar men ingen av de frågorna fick mer än 10 % av svaren. Övriga svarsalternativ var:
Äldreomsorg, Trygghet, Turism och upplevelser, Vackra parker och snygg stadsmiljö, Integration, Fler bostäder.
Ulf Bingsgård talade om läget i det politiska landskapet i Trelleborg. Med tydliga boxar och linjer lät han oss följa ett ärendes, ofta krokika väg, fram till avgörande i kommunfullmäktige. Det finns många hinder på den snåriga transportsträckan mest beroende på oenigheten inom den styrande Kvartettens fyra partier. Ulf skötte sig väl som den stand up comedian han är men så hade han också gott om absurt material från den aktuella kommunala politiken att häckla. Det var riktigt roligt att höra på.
Jag låter Ulf beskriva mötet så här: "Det blev en riktigt bra och trevlig förmiddag med De borgerliga i Trelleborg. Många bra tankar som lovar gott för framtiden när Liberalerna och Moderaterna möts och pratar om lokal politik och utveckling."

Jag var placerad i grupp 2 tillsammans med Jan Larsson, Sten Andersson, Margareta Blennhede och Tim Lundgren. Det blev konstruktiva samtal med många nya idéer inför vilka frågor vi ska gå till val på 2018.

En massa medlemmar var där, se anmälningslistan här.

       
 Mikael Rubin presenterade resultaten av medlemsenkäten  Ulf Bingsgård, höll en stand up om trelleborgspolitiken  Många lät sig väl smaka av frukostfrallan  Mårten Bönnemark förser sig. Jan Isaksson och Olof Blennhede
       
 Bengt Nilmo, Tim Lundgren, Eva Ekström, Sten Andersson och Marianne Ahlgren  Nästan 40 personer hade samlats denna lördagsförmiddag, moderater och liberaler  Till dagens ära, i kavaj och vit skjorta, i sällskap med med Kristina Silfverstolpe  Lars Raneke, Ann Kajson Carlqvist, Claes Jönsson och Mårten Bönnemark

Moderata Seniorers årsstämmokonferens

 2016-04-20 Politik
1 år sedan 2 år sedan 3 år sedan 4 år sedan  5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan 8 år sedan 9 år sedan 10 år sedan 
Jag, Marianne Ohrlander och Ove Carlsson deltog vid Moderata Seniorers årsstämmokonferensen den 15 - 16 april 2016 på Elite Hotel Savoy i Malmö.
Torbjörn Tegnhammar (m), vice ordförande i KS i Malmö, välklädd i slips, hälsade välkommen, talade sig varm för Malmö och Skåne och höll ett brandtal för ett borgerligt övertagande av staden 2018. En ny M politik inför valet 2018 "Kontrasternas stad". Det kommer att krävas tuffa beslut, mot bidragsfusk, kriminalitet, det "svarta Malmö".
Peter Strandell presenterade stiftelsen "Tryggare Sverige", som är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO (non governmental organization) som drivs i form av en allmän­nyttig stiftelse av folk­rörelse­karaktär.

Mårten Lagergren, docent och forskningsledare, Äldrecentrum presenterade en massa statistikbilder för att visa att vi fått mest fler friska år, inte sjuka, sedan livet förlängdes. Vidare att fler får hjälp 2010 än 1985, och att andelen med lätt ohälsa har minskat.

Bodil Jönsson, professor, författare och livskonstnär, skämtade, lockade många till skratt, och presenterade många allvarliga fakta om hur det är att bli äldre. Har nyss fått sin 73-årsring, föreställningen att vi växer som träd. Har vant sig vid beteckningen, Bodil Jönsson, pensionär.
Jag tog särskilt till mig att "när vi ser framåt, om tio år, ser vi den bilden våra föräldrar såg", men den är falsk. I stället: När jag bli 83 är jag fortfarande vital.
Hon presenterade sin senaste bok "Leva livet hela livet", som jag köpte med dedikation för 100 kr.

Torbjörn Tegnhammar, på Facebook,      Stiftelsen Tryggare Sverige,    Äldrecentrum,      Bodil Jönsson, Hemsidan, I en nygammal tid, Senaste boken: "Leva livet hela livet"; Hösten 2016 kommer hennes nästa bok: Tio tankar om arbete.

Programmet för de två dagarna hittar du här:
Lista över anmälda deltagare (ombud och observatörer)

     
 Bodil Jönsson, författare och livsfilosof, tidigare fysikprovessor  Bertil Persson, ordförande MSS med Peter Danielsson, vice ordf Moderaterna  Torbjörn Tegnhammar, moderat kommunalråd i Malmö
     
 Bertil Persson introducerar Peter Strandell  Ett åttiotal åhörare, ombud och observatörer  Mårten Lagergren, docent och forskningsledare, Äldrecentrum

Goal-Ball med Fatmir

 2016-04-16 Politik
1 år sedan 2 år sedan 3 år sedan 4 år sedan  5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan 8 år sedan 9 år sedan 10 år sedan 
För ett andäktigt lyssnande 20-tal moderata medlemmar på (M)ötesplatsen i kväll berättade Fatmir Seremeti om sina första år i Kosovo, sin ankomst till Sverige som 10 åring och om sitt liv i Sverige. Han blev tidigt mycket intresserad av sport, särskilt fotboll men som en ögonsjukdom satta stopp för i tonåren. Snabbt förlorade han 80 % av synen, och när han blev 20 ville arbetsförmedlingen erbjuda honom förtidspension! 7000 kr i månaden! Nej tack, sa Fatmir. Det som räddade honom var idrotten, goalball och föreningen Fifth - föreningen idrott för handikappade. Där lärde han sig, förutom idtrooten goalball, även en massa knep för att underlätta livet som blind.
Nu är han goalball spelare på högsta internationella elitnivå och till sommaren blir det hans tredje paralympics i Rio.
Fatmir berättade mycket fängslande om hur det är att vara synskadad i Sverige och för sin kamp mot myndigheter för att i första hand bli betraktad som en individ och inte en ”funktionshindrad”.

Idag lever han som vem som helst, har jobb, fru och två barn.

Paralympics i Beijing 2008, medaljfördelning, Sverige bronsmedaljörer med Fatmir Seremeti.

Närvarande medlemmar.     Fifth - föreningen idrott för handikappade    Goal-ball, paralympics     Wikipedia   

Årsmöte Moderaterna, 2016

 2016-03-20 Politik
1 år sedan 2 år sedan  5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan 8 år sedan 9 år sedan 10 år sedan 
Moderaterna i Trelleborg har hållit årsmöte.
(M)ötesplatsen blev en ovanligt välbesökt lokal. 41 personer med rätt att rösta hade kommit. Gott och glada medlemmar och hög stämning på mötet. Sedvanliga årsmötesförhandlingar genomfördes och val förrättades.

Till ordförande omvaldes Ulf Bingsgård, dock först efter det att sluten votering med rösträkning genomförts. Detta då valberedningens ordförande Veronica Rubin föreslagit Göran Gärtner som ordförande. Ulf Bingsgård vann med röstsiffrorna 24-16, vilket nog förvånade många.

Till vice ordförande valdes Göran Gärtner (omval). Övriga ledamöter i styrelsen blev Jonas Bjunö, Ina Liljeberg och Håkan Sjöberg. Självskrivna ledamöter är gruppledare Mikael Rubin och Linda Strandfjäll, ordförande MQ. Tyvärr kunde MUF:s plats i styrelsen inte tillsättas.
Fatmir Seremeti, Staffan Svensson och Matilda Malmgren lämnade styrelsen. Matilda har flyttat till Helsingborg.
Mat och mingel avslutade kvällen. Det blev en riktigt god smörgåstårta med olika drycker att välja mellan. I samband med det även lite diskussioner kring valet 2018. Blan annat ska tre "tematiska" arbetsgrupper tillsättas: Leva i Trelleborg, Ett levande Trelleborg och Att uppleva i Trelleborg.
Närvarande personer på årsmötet.     Handlingar till årsmötet.

Tidigare årsmöten för den Moderata föreningeni Trelleborg:
Årsmöte 2015, Årsmöte 2014, Årsmöte moderata Föreningen i Trelleborg 2013, Trelleborgsmoderaternas Årsmöte 2012,
Bloggar om tidigare årsmöten: Årsmöte på (M)ötesplatsen, 2011, Glatt och blått årsmöte, 2010, En hjältemodig kväll, 2009, Ny moderat ordförande i Trelleborg, 2008, och Moderat årsmöte, 2007

Seniorrådsmöte

 2016-03-16 Politik
1 år sedan 2 år sedan  3 år sedan 4 år sedan 5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan 8 år sedan 9 år sedan 10 år sedan 
Seniorrådsmöte i Malmö, jag tog pågatåget dit, min första tur sedan invigningen, det gick snabbt och bra, men i Malmö klev jag av åt fel håll. Vi bjöds på kaffe med wienerbröd eller kanelbulle, läckert. Vi var fler än vanligt, nästan 50 personer, från de flesta av Skånes kommuner, ses anmälningslistan, mycket beroende på att detta möte var samtidigt "Vårmötet" beroende på budgetproblem - läs här om vårmötet 2015 på Smygehus - Vårträff på Smygehus Havsbad
Arbetsutskottets ordförande, Karl-Gustaf Högberg, presenterade sitt arbete i en av Länsförbundets arbetsgrupper för skånska politikutveckling, om äldrefrågor och tipsade om "Mellanboende", en intressant form av boende för friska, äldre.
Bertil Persson, Moderata Seniorers riksordförande, prisade vår nya ordförande Anna Kinberg Batra, vilket hedrar honom, men så har han ju också nyligen blivit ordinarie ledamot av partistyrelsen.
Huvudtalare var riksdagsledamoten, gruppledare i civilutskottet och 2:e vice gruppledare i riksdagsgruppen, Ewa Thalén Finné, under rubriken "Framtidsfrågor för seniorer, boende och mycket annat". Hon var verkligen värd att lyssna på.

Därefter bjöds alla deltagare på lunch på Restaurang Kolga, bara 3 minuters promenad från regionkansliet, många valde som jag pannbiff med stekt lök och potatis. Jag försåg mig också från det rikliga "salladsbordet" med ägghalvor och flera sorters sillinläggningar. Och kall
sodavatten som dryck.
Efter pausen pratade Christina Rogestam, SPF - Seniorernas riksordförande om opinionsbildning och äldrefrågor

Mötet avslutades med val av valberedning inför 2017 års val av ordf, vice ordf. samt arbetsutskott och överlämnandet av rådets "stafettpinne" till Staffanstorps Moderata seniorer som är värd för "Höstmötet", Sune Cederpil mottog pinnen. Valda blev John Johansson, Tomelilla, Karl-Gustaf Högberg samt Käthe Berggren, Malmö.

Här finns hela programmet för Seniorrådsmötet.

Tidigare möten med Skåneseniorer: Seniorrådsmöte i september 2015, Seniorrådsmötet, mars 2015, Arbetsutskott med eftervalsanalys, oktober 2014, Extra AU-möte, med Lisbeth Holmqvist, februari 2014,
Höstens Seniorrådsmöte, september 2013.

Årets första Seniorlunch

 2016-03-12 Politik
3 år sedan 4 år sedan 5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan 8 år sedan 9 år sedan 10 år sedan 
Lena och jag var med på årets första lunch för medlemmar och sympatisörer som arrangerades av Styrelsen för Moderata Seniorer i Trelleborg och särskilt av Eva Ekström. Detta var första gången sedan jag lämnade styrelsen efter åtta år som ordförande. Nu är det Marianne Ohrlander som är ordförande och Roland Hansson vice ordförande. Han tillhörde tills för något år sedan ledningen för Kristdemokraterna i Trelleborg. Han är enligt min mening ett starkt kort i styrelsen.
Vi var på Gästgivaregården i Anderslöv, alltid ett bra val. Där bjuds man på en läcker lunch för bara 70 kr om man är senior ock kommer efter klockan 13. I dag stod det oxrullader, med skivad potatis och svart vinbärsgele på menyn. Till detta kunde man välja en väkomponerad sallad och kyld dryck. Efteråt kunde vi hämta kaffe och ta del av kakfaten.
Vi var 14 personer, många har varit med de senaste 10 åren!
Deltagarlista.

Bloggar från senaste Moderatluncherna:
25-11-30 Moderatlunch på Kockens,
Tidigare moderatluncherna "Sopplunch i Nicolaikyrken", "Synagogan i Malmö", Moderatlunch på Manges,

Anders Hansson först ut på årets första Öppet Hus

 2016-03-06 Politik
1 år sedan 2 år sedan  3 år sedan 4 år sedan 5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan 8 år sedan 9 år sedan 10 år sedan 

Riksdagsledamoten Anders Hansson inledde Öppet Hus säsongen på (M)ötesplatsen lördagen den 5 mars.
2015 blev ett rikt skitår menade han och pekade särskilt på den så kallade Decemberöverenskommelsen och partiets blindhet i flyktingfrågan. Nu har mycket ändrats och det återspeglas opinionsundersökningarna som flera visat att vi är det största partiet i dag. Nu har det svängt.
Hur löser vi flyktingkrisen? Flera moderata förslag på gång:

Alla de vanlige var där, med ett undantag, en ny medlem Ann Kajson Carlqvist.
Närvarolistan finns här!

Bloggar från tidigare Öppet Hus:
14-11-17 Anders Hansson
14-03-24 Carl Johan Sonesson,
13-05-01 Första Maj firande med Pontus Lindberg,
13-02-16 Boriana Åberg,
12-11-10 Gunilla Nordgren,
Öppet Hus, mars 2012: Boriana Åberg,
Öppet Hus på första vårdagen, 11-03-19, Anders Hansson
Öppet Hus på (M)ötesplatsen, 10-07-10.

Kommunalpolitik vecka 8

 2016-03-03 Politik
1 år sedan 2 år sedan  3 år sedan 4 år sedan 5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan 8 år sedan 9 år sedan 10 år sedan 

Efter en mer eller mindra förlorad februari månad 2016, då jag först de två sista dagarna kunde sova normalt i en säng och med fötter som inte kommit i normala skor är jag nu tillbaka igen.
Måndagen den 29 februari (skottår i år) inleddes veckan med Kommunfullmäktige, där jag är tredje ersättare för Moderaterna. Här klubbades ett historiskt beslut om en östlig infart till hamnen i Trelleborg, med en "bedövande majoritet", 48 för, två emot (två av Söderslättspartisterna) och två deltog ej i beslutet (Miljöpartisterna).
Mötet väckte stort intresse på åskådarbänkarna (bild).
Mötet drog långt ut på tiden, dock av ett annat skäl. Söderslättspartiet hade haft medlemsmöte och nominerat kandidater till bolagsstyrelserna. När dessa skulle bekräftas av fullmäktige visade det sig att två andra ledamöter, Bengt Gunnarsson och Gunilla Thysell (båda SÖS) hade motförslag på alla punkter. Det blev personval vilket tog lång tid. Motförslagen vann med god marginal.
Gunilla Thysell och Britta Brinck-Nehlin, sitter i fullmäktige, Bengt Gunnarsson är förste ersättare. Hur dessa kommer att rösta i framtiden är ovisst. "Det blir oförutsägbart", oroar sig Miljöpartiets gruppledare Lina Wedin Hansson i en artikel i Trelleborgs Allehanda den 2 mars. Den styrande "Kvartettens" marginal är liten, 27 röster mot 24.
På tisdagen var det dags för De Borgerligas förmöte inför Bildningsnämnden, där jag är förste ersättare för Moderaterna. Det vi främst diskuterade var ett förslag från Bildningsförvaltningen om att - på sikt - ta bort rättigheten till skolskjuts för elever som utnyttjar det fria skolvalet.
Och därefter träffades den moderata fullmäktigegruppen som vanligt på (M)ötesplatsen inför Kommunstyrelsemötet. Det inleddes med en mycket intressant presentation av GIS (Geografisk information" i Trelleborg av GIS ingenjörerna Åsa Franzén och Erik Green (bild överst) från Samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning för Bygg, Mät & Karta.
Och igår den 2 mars Bildningsnämndens möte i Polishuset. Mötet blev långt, nästan tre timmar. Fick vi se Anna Palm, en ny kraft på Bildningsförvaltningen presentera sig och sedan en geomgång av controllern André Lewin.
Skolskjutsvoteringen förlorade vi - som väntat - med röstsiffrorna 6-5.
Om Geografisk information i Trelleborg. Här hittar du kartor med geografisk information om Trelleborgs kommun.

Lånta fjädrar

 2016-02-27 Politik
1 år sedan 2 år sedan  3 år sedan 4 år sedan 5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan 8 år sedan 9 år sedan 10 år sedan 

Onsdagen den 24 februari, Mats har namnsdag, och jag kollar upp hur många Facebook-vänner jag har som heter Mats och som är värda en hälsning och påminnelse. De flesta hålle ju själva dåligt reda på när deras namnsdag infaller. Utöver de sex hittar jag en katt (dvs en ickevän på Facebook) bland hermelinerna, Mats Åke Svensson, välkänd av mig och de flesta Trelleborgare och som sedan kommunvalet 2014 lever i skymundan. Då fick ju Mats Åkes parti, kristdemokraterna, så få röster att det förlorade all representation i kommunfullmäktige.

Förvånad blir jag därför att jag på Mats Åkes Facebook-sida läser att han fortfarande är "ordförande fritidsnämnden på Christian Democrats". Och vidare "Ordförande på TCT AB, Trelleborg och VD på TCT AB". Och detta påstående stämmer inte heller.
TCT, Trelleborgs Combi Transport AB, har Kenth Sjövall som VD. Mats Åke Svensson tillhör inte heller styrelsen i TCT.
Styrelseordförande där är Hilleskog, Thorbjörn Nils Magnus (f. 1959), Ordinarie ledamot, Styrelseordförande.
Ledamot av Kristdemokraternas styrelse i Trelleborg är Mats Åke emellertid fortfarande, hemsidan.

Läs på allabolag.se, eller här allabolag.se.

Två årsmöten samma dag

 2016-02-19 Politik
1 år sedan 2 år sedan  3 år sedan 4 år sedan 5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan 8 år sedan 9 år sedan 10 år sedan 

Den 16 februari bokades två årsmöten på samma dag, kl 14 hölls årsmöte för Moderata Seniorföreningen i Trelleborg och kl 1830 för Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg (VFST). Och inte nog med det, jag var föreslagen som mötesordförande på båda mötena trots att jag led av en svår hosta som framkallades när jag skulle prata. Men ingen annan ville ta på sig uppgiften.
Till ordförande för Moderata Seniorföreningen valdes Marianne Ohrlander - jag avgick vid halvårsskiftet 2015 och kandiderade inte 2016. Till ny ledamot valdes Roland Hansson, tidigare kristdemokraterna.
Staffan Svensson avtackades för att ha gjort ett bra arbete som valberedningens ordförande. För övriga omvaldes de flesta ledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning.
Omval var också något som präglade Vänskapsföreningens årsmöte. Helge Olsson avtackades för många och långa års trogen tjänst. Margarethe Borgquist valdes som ordinarie ledamot och ny suppleant blev Eva Olsson. Omval på revisorer och valberedning.
Det blev jobbigt men det gick, dock valde jag att gå hem i förtid efter väl förrättat värv.

Tidigare bloggar om VFSTs årsmöten:
Årsmöte 2015, årsmöte 2014,
Tidigare bloggar om Moderata Seniorers årsmöten:
Årsmöte 2015, årsmöte 2014.

V6 i Staffanstorp

 2016-01-25  Politik
1 år sedan 2 år sedan 3 år sedan 4 år sedan 5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan 8 år sedan 9 år sedan 10 år sedan 

Moderata Seniorer i Skåne Sydväst (V6-gruppen) träffades den 22 januari på Rådhuset i Staffanstorp. Närvarande var representanter för Staffanstorp, Lund, Vellinge, Skurup och Trelleborg. Nätverkade, diskuterade kommunernas politiska situation och smidde planer för 2016. Sten Hamberg utsågs att göra mötesanteckningar.
Beslöts att Staffanstorps Moderata Seniorer ansöker om att anordna Skåneseniorernas höstmöte den 14.10 på Staffanstorps Gästgiveregård.
Nästa möte bestämdes preliminärt till den 30 juni klockan 10 i Vellinge Kommunhus där Ann-Margret Ohlsson och Gunilla Björck står för värdskapet.

På bilden: Bo Alfredsson Lund, Birgitta Hansson Lund, Sten Hamberg Skurup, Ann-Margret Ohlsson Vellinge, Jörgen Malmberg Staffanstorp, Berit Lagergren Staffanstorp, Gunilla Björck Vellinge och Sune Cederpil Staffanstorp.
Fotograf var Bertil Tomelius, Trelleborg.

Facsbook vänner: Bo Alfredsson, Jörgen Malmberg, Sten Hamberg, Gunilla Björck, Ann-Margret Ohlsson, Berit Lagergren, och Sune Cederpil.
Lennart Kindmo Svedala, Jan Nyberg, Vellinge,.

Tidigare bloggar
15-10-16, V6 i Skurup,
V6ans första möte möte för året 2015.
Moderata Seniorer från sex Skånekommuner, hösten 2014 i Staffanstorp
Årsmöte för Moderata Seniorer i Trelleborg 2015
Vårträff på Smygehus Havsbad

Kick-off för samverkan skola/arbetsliv

 2016-01-23  Politik
1 år sedan 2 år sedan 3 år sedan  4 år sedan 5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan 8 år sedan 9 år sedan 10 år sedan 

Torsdagen den 21 januari 2016 bjöd bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun in till ett sprakande event - Kick-off för samverkan skola/arbetsliv.
Två minnen etsade sig fast. Jag kom till Söderslättshallen, kände mig ensam och anonym, men behandlades snart som en VIP gäst. Bildningsnämndens ordförande Sven Lindkvist tog tag i mig och visade på en plats i första raden. Sedan kom Bildningsförvaltningens chef Jytte Lindborg fram och hälsade och sedan hamnade jag på podiet tillsammans med övriga nämndsledamöter som skulle visas upp inför förvaltningens personal och andra inbjudna gäster, 1350 personer!
Programmet inleddes med att Jytte Lindborg, Bildningsförvaltningens chef i Trelleborg visade att hon kunde tala lätt och avslappat även inför 1350 åhörare. Och med ett intressant innehåll. Imponerande.
Men absolut mest intressant var Frida Wikstrand från Malmö högskola som talade under den ganska menlösa rubriken "Studie- och yrkesvägledning och samverkan skola/arbetsliv ur ett normkritiskt perspektiv". Frida Wikstrand är doktor i arbetsvetenskap och universitetslektor vid Malmö högskola. Hon hade ett budskap att sprida som emottogs med glädje hos en annan akademiker, alltså jag själv. Men även av många andra. Jag är stolt över att jag lyckades hindra moderatorn Johan Wester att stoppa henne innan hon var klar. Mitt andra bestående minne blev det budskap som Frida Wikstrand överbringade till mig. "Bråka med normerna!" och "Utmana det för givet tagna!" Jag lärde mig på 1970-talet att "problematisera det uppenbara" och att det ofta är "lösningen som är problemet". Det var på Lunds Universitet, ämne företagsekonomi, forskarutbildning.
Sedan hade Vesna Mellström från Arbetsförmedlingen intressant information att lämna om var jobben finns!
Övriga två talare, se bifogat program, gav inte så mycket. Ted Radgren från "Jobba i Västerås" tyckte själv att han hade ett mycket viktigt budskap att överbringa, upprepade sig många gånger, men det blev ändå oklart och togs knappast emot.

Programmet finns här.
Jobba i Västerås (JIV),
Frida Wikstrand, Facebook, Forskare på Malmö Högskola,
Vesna Mellström, Facebook,   Mikaela Zelmerlööv, Facebook, Skolverket, Mats Bååth, Facebook.

       
Jytte Lindborg, hälsar alla 1350 åhörarna välkomna Kvällens moderator Johan Wester presenteras Mikaela Zelmerlööw från Skolverket Vesna Mellström, branschstrateg på af
       
Mats Bååth: Så gjorde vi i Skurup  Kvällens clou: Frida Wikstrand, Malmö Högskola  Våga ifrågasätta normerna! Bråka med normerna! Vad är normkritisk pedagogik! 

 

       
Stassos samt Mårten och
Lena Bönnemark
Tv: Ola, Ingegerd, Helny
Th: Kenneth och Anita Bingsgård
Lennart Olsson berättar om Kulturgruppen Anderslöv
och Bygden museet.
Lena Welinder i rollen som
Lanthandlare i Ugglarp