Blogg
Funderingar
Startsida

Bertil Tomelius  Blogg  Funderingar
Juli 2008

Bertil Tomelius
Startsida

Epilog i Hans Christians Cars bok Tro, Vett, Vanvett

(sidorna 158-159)

Min trosbekännelse

- Jag tror på kärleken till andra människor och till naturen. Jag tror på människors behov av att både få och ge kärlek. Jag tror på ett värdigt liv för alla.
- Jag tror på demokratiska principer om fria val, yttrandefrihet och tryckfrihet, frihet att bilda föreningar och på varje människas frihet att utveckla sig själv och sin egen välfärd och lycka, dock ej på andras bekostnad.
- Jag tror på glädjen i att uppskatta kulturella skillnader och på människors rätt att fritt utöva sina traditioner så länge de inte skadar andra.
- Jag tror på förnuftet och på vår rätt och skyldighet att med medkänsla för andra söka rationella lösningar på alla problem.
- Jag tror på allmänt accepterade vetenskapliga metoder för att öka vår kunskap om världen och allt som där finns. Jag tror att vi bör förhålla oss gentemot andra så som vi vill att andra ska vara mot oss.
- Jag tror att vi i allt vi gör bör drivas av positiva tankar men aldrig av skamkänslor eller andra slags tvångsföreställningar. Jag tror på människors rätt att alltid söka njutning i det de gör, så länge de inte skadar andra eller i extrema fall, sig själva.
- Jag tror på frihet från allt förtryck, även religiöst sådant.
- Jag tror att vidskepelse, magi, fördomar, religiösa dogmer och alla andra villfarelser bör bekämpas med hjälp av intellektuella och rationella resonemang och att vi därvid inte bör förtröttas.
- Jag tror att det inte finns några raser men miljarder olika sätt att se ut.
- Jag tror att vi i samband med vår död bör låta våra organ transplanteras och att vi bör göra detta med glädje i förhoppning om att därmed kunna bidra till att förlänga andra människors liv eller minska deras lidanden.
- Jag tror att dödsstraffet bör avskaffas överallt och för all tid.

Om allt detta är jag övertygad.

Amen


Hans Christian Cars
Webbsida http://trovettvanvett.blogspot.com/