Blogg
Funderingar
Startsida

Bertil Tomelius  Blogg  Funderingar

Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland

Bertil Tomelius
Startsida

Medlemsmöte

 2018-12-19 VFST
2017 2016  2015  2014 2013  2012 2011 2010 2009 2008 2007   2006   2005  
Vänskapsföreningen Sverige-Tysklands årliga julavslutning hölls den 10 december i år i Immanuelskyrkan, Nygatan 10. Som vanligt var det många medlemmar som mötte upp och fyllde kyrksalen till bredden. De flesta har redan funnit sin plats en halvtimma innan start.
Ordförande Monica Rosenqvist inledde med att presentera kvällens program, och berättade sedan om föreningens närmaste verksamhet, årsmötet den 13 februari och resan till Quedlingburg den 12 till 15 maj.
Quedlingburg ligger i det vackra Hartzområdet och runtom staden finns flera intressanta utflyktsmål liksom flera sevärdheter i själva staden.

Mycket uppskattat var Luciatåget med Trelleborgs Lucia och hennes tärnor. Det var väldigt vackert där de stod framme i kyrkan och blickade ner på drygt 60 förväntansfulla medlemmar. Sångerna var de traditionsenliga, men också många nya på både tyska och engelska. Luciorna avtackades med en rungande applåd.
Därefter serverades en julig smörgås med julskinka plus ost, kex, kvittenmarmelad, öl/vatten och kaffe med pepparkakor.

Inbjuden gäst var Berit Möllebäck, som länge underhöll oss om gamla sägner, som bäckahästen, brunnshäxan och en piga från 1700-talet som slutade äta och fick uppenbarelser.

     
Berit Möllebäck med maken Bo, undershöll oss om gamla sägner Föreningens vänner som troget ställer opp på träffarna  Den duktiga "kökspersonalen" Margarete, Len och Eva
     
Förtäring: julig smörgås med julskinka plus ost, kex, kvittenmarmelad. Från styrelsen, Dieter Lebeck och Monica Rosenqvist  De hade sjungit nästan hela dagen, men konserten blev ändå underbar

Medlemsmöte

 2018-10-22 VFST
2017 2016  2015 2014 2013 2012  2011  2009 2008 2007   2006   2005  
Medlemsmöte Vänskapsföreningen Sverige-TysklandVänskapsföreningen Sverige-Tyskland har haft medlemsmöte den 13 oktober i Immanuelskyrkan, Nygatan 10.
Det bjöds på förtäring av rostbiffsbaguetter från Den lille Danske.

70 medlemmar inklusive några ännu nyfikna, som var nöjda efteråt och gärna ville återkomma på Luciafirandet i december.

Inför årsmötet i februari 2019 då några nya styrelseledamöter behöver väljas in var valberednings tre ledamöter särskilt inbjudna för att "ragga" intresserade deltagare till styrelsen.

Ordförande Monica Rosenqvist hälsade välkomna, presenterade kvällens program, först ska vi äta och sedan kommer Bror-Tommy Borgström från Ystads stående teater.
Hon informerade om nästa medlemsmöte som blir den 10 december kl 18.30 i Immanuelskyrkan. Program: Besök av Trelleborgs Lucia med tärnor kl 19.00. Berit Möllebäck berättar om skrönor "med hjärtat i hembygden" kring Stora Beddinge med anknytning jultraditioner.
Årsmöte blir det den 13 februari 2019.
Monica presenterade sedan nästa års resor. I maj har vi oss till Quedlingburg som ligger i det vackra Hartzområdet och runtom i staden finns flera intressanta utflyktsmål liksom flera sevärdheter i själva staden. Tidpunkt 12-15 maj , söndag-onsdag, 4 dagar med tre övernattningar.
Bror-Tommy Borgström är kanske mest känd för att ha spelat "Grävskopan" som är en enmansmonolog kring Rune F Lindgren, en 50-årig livstrött man som äger 49 % i en grävskopa, på Ystads stående teater
Dråpliga situationer som t ex Runes 46 sekunders fotbollskarriär i MFF varvas med känsloladdade ögonblick. Pjäsen är skriven av Henning Mankell för skådespelaren Bror Tommy Borgström. Den 15 januari 2000 hade Grävskopan urpremiär på Ystads stående teater. Och den spelas fortfarande!

Bror Tommy Borgström hade valt ut ett antal texter av kända skånska diktare som Birgit Lindström, Elly Hallgren, Daniel Rydsjö, Ludvig Jönsson m fl. Han läste dem på ett himmalagat skånemål, med mycket diftonger och ord från "Världens vackraste språk". Man behövde nästan ett lexikon i bland. Men vackert var det och han inte bara läste utan gestaltade rexten på ett dramatiskt sätt och med stor närvaro och känsla.
Många och långa applåder fick han.

Årsmöte Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland 2018

 2018-03-09  VFST
2017 2016 2015 2014 2013 2012  2011 2010 2009 2008 2007  2006    
Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland har hållit sitt 27:e årsmöte den 15 februari i Immanuelskyrkan, Nygatan 10 i Trelleborg.
Innan mötet öppnades, tände ordförande Monica Rosenqvist ett ljus och läste en dikt, för att minnas de medlemmar, Klas Rieger och Jan Delbrant, som avlidit under året.

Hon inledde därefter mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna. Ett sjuttiotal medlemmar hade mött upp.
Sedan dagordningen och mötets vederbörliga utlysning godkänts valdes Bertil Tomelius till mötesordförande - för sjätte gången på rad - och Ingrid Tunestål till mötessekreterare.
Att justera årsmötets protokoll valdes Lena Steiner och Birger Lindgren.
Verksamhetsberättelsen för 2017 godkändes.

Bengt Siwersson redogjorde för ekonomin under verksamhetsåret 2017. Kassaberättelsen godkändes och lades till handlingarna. Revisorernas berättelse föredrogs av Ulla Ryblom och lades till handlingarna. Med styrelsens verksamhetsberättelse, kassörens och revisorernas berättelse som underlag gav årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Som ordförande för föreningen omvaldes Monica Rosenqvist.

I styrelsen för 2018 ingår dessutom Margarete Borgquist, Margaretha Blennhede, Bengt Siwersson, Dieter Lebeck, Bertil Tomelius och Ingrid Tunestål. Suppleanter är Birgit Holmberg, Lena Welinder och Eva Persson.
Till valberedning utsåga Marie-Louise Delbrant, Sven Pettersson och Inga Berggren.
Monica Rosenqvist redogjorde sedan övergripande för planerad verksamhet under 2018. Föreningens årsplanering innehåller många trevliga aktiviteter med ett nära förestående medlemsmöte den 12 april och en resa till Schleswig-Holstein och Nordfriesland den 8-11 juni.

Årsmötesförhandlingarna avslutades med att Monica Rosenqvist tackade för fortsatt förtroende som omvald ordförande, samt framförde ett stort tack till medlemmarna för stor uppslutning och till styrelsemedlemmar, revisorer och valberedning för förtjänstfulla arbetsinsatser.

Efter årsmötet bjöds vi på fastlagsbullar och därefter höll Gunn Baustad ett mycket intressant och tankeväckande föredrag om organisationen Läkare läkare utan gränser,
Läkare utan gränser är en internationell medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där den bäst behövs.
Den ger sjukvård oberoende av patienternas politiska åsikt, religion eller etniska tillhörighet.
Den vittnar om missförhållanden för att åstadkomma förändring och den är oberoende, opartisk och neutral.
Exempel på hjälpinsatser 2016:
9 000 000 patientbesök, 2 500 000 människor behandlade för malaria, 30 000 människor räddades på Medelhavet, 870 000 vaccinationer mot mässling, 1 200 000 mot gula febern, 80 000 barn behandlade för allvarlig akut underbäring, 250 000 kvinnor fick hjälp under förlossningen.

Bloggar om tidigare årsmöten: 2017, 2016, 2015, 2014.

Medlemsmöte

 2018-01-21  VFST
2017  2016   2014 2013 2012 2011  2010  2009 2008 2007  2006    
Text och bilder: Monica Rosenqvist / själv var jag förhindrad att deltaga i medlemsmötet. 
Vårt medlemsmöte den 14 december fick en ljus inledning, då Trelleborgs Lucia med tärnor stod för vacker sång och högtidlig stämning.
Efter det stämningsfulla Luciaframträdandet bänkade vi oss runt de vackert dukades borden i församlingssalen. Den egenhändigt komponerade (hjul)landgången smakade utmärkt och åts med god aptit.

Efter maten intog våra gäster från Sassnitz, Rosemarie och Wulf Krentzien, scenen. Det blev en personlig och gripande berättelse om en självupplevd flykt under andra världskrigets slutskede. Rosemarie var då fem år och tillsammans med sin familj flydde hon från Kolberg västerut undan de ryska trupperna.
De fragmentariska barndomsminnena har i efterhand kompletterats med fakta hämtade från brev, fotonoch tidningar, som familjen Krentzien hittade i en undanställd "flyktkoffert" på vinden. Allt material har dokumenterats och sammanställts till en bok ämnad för familjens kommande generationer.

Kaffe och pepparkakshjärtan fick avsluta årets sista och mycket välbesökta
medlemsmöte, innan vi åter begav oss hem för att fortsätta egna julförberedelser.

Till sist vill jag tacka alla våra trogna medlemmar för ett fantastiskt 2017, och jag hoppas på ett lika bra 2018. Glöm inte att notera våra kommande möten, VÄLKOMNA och god fortsättning på 2018!

Här finns en bildsida från julfesten!

Medlemsmöte Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland

 2017-10-21   VFST
2016 2015 2014 2013 2012 2011  2009 2008 2007  2006  2005  
Ordförande Monica Rosenqvist hälsar välkomna, presenterar kvällens programm, först ska vi äta och sedan blir det underhållning där
Bert Åkesson berättar om Varieténs dagsländor. Sigge Wulff och andra skånska sensationer på Stockholms scener under varieténs guldålder.

Monica Rosenqvist informerade om nästa medlemsmöte som blir den 14 december då Lucia firandet står för programmet. Rosemarie och Wulf Krentzien från Sassnitz har bjudits in till medlemsmötet och är ombedda att berätta om Rose-Maries och hennes familjs flykt från Kolberg i Polen 1945.

Årsmöte den 15 februari 2018 kl. 18.30 Lokal: Immanuelskyrkan, Nygatan 10, Förtäring: Fastlagsbulle.
Medlemsmöte den 12 april 2018 kl 18.30
Programförslag: Jan Christenson SCSC dykare, som kan berätta om när den Flygande Fästning (Flying Fortress), som störtade utanför Trelleborgs hamn den 12 september 1944, bärgades i Trelleborg. Detta föredrag kan ses som en fortsättning på Ingemar Melins föredrag på vårt medlemsmöte den 16 oktober 2014.

Resmål 2018
Schleswig-Holstein och Nordfriesland Maj vecka 22
Utgångspunkt från Husum med besök i Friedrichstadt, halvön Eiderstedt mm. Eventuellt besök i Flensburg.
Resans längd: 4 dagar och 3 övernattningar.

Förtäringen blev uppskattad. Vi hade beställt Smörrebröd hos "Den lille Danske" på Algatan. Mörkt bröd med två sorters pålägg, leverpaste och rostbiff, Brieost på Digitive kex, läckert och mättande

Efter förtäringen fick Bert Åkesson ordet. Han pratade och visade bilder under rubriken "Varieténs dagsländor" kring slutet av förra sekelskiftet, "La fin de siècle". De var fem personer, många med anknytning till Kristianstad.
Elis Adolf Sandelin, 1851-1880, Carl JOF Hellgren, 1864-1905, Fritz (Fredrik) Skough, 1862-1925, Sigge Wulff, 1869-1882 och Carl Hilding Nihlén (1868-1904).
Många levde ett hårt liv och flera dog unga i sjukdomar som tuberkulos och syfilis.
De hade på sin repertoar, slagdänger som vi än i dag trallar på, tyvärr fick vi bara se noter och texter. Vi saknade musiken - av tekniska skäl, enligt föredragshållaren - , även om han ibland själv försökte sjunga.

Länkar:
Ussare kvanting! Välkommen till 1890-talets subkulturer  Sigge Wulff     Bondkomiker  

Resa till Szczecin (Stettin)

 2017-06-09   VFST
2016 2015   2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007  2006  2005  
Årets första resa gick till Szczecin med omnejd den 26-28 maj. Roland Pettersson var själv reseledare vilket lovade gott inför resan. Vi var 39 medlemmar i bussen + 12 ännu icke medlemmar. Min fru Lena gick på redan på stop Liedl och ordnade bra platser åt oss båda.
Vi reste från Trelleborgs Central med RP-buss kl. 05.45. Vi åkte över Danmark mot Gedser och färjan där som avgick 0900. På vägen dit serverade Roland kaffe och frallor med ost och skinka. Även andra drycker fanns tillgängliga för den törstige. Färjeturen till Rostock var bekväm med bekväma stolar och havsutsikt och solsken. Framme i Rostock tog bussen den snabbaste vägen till Szczecin, 265 km. Framme på hotell Novotel Szczecin vid tretiden. Vi checkade in - något omständligt - och fick ett helt godkänt rum på 4:e våningen. Egen tid fram till 1930 då middagen serverades på hotellet.
Detta blev inte helt lyckat. Hotellet var inte förberett för att ha så många matgäster samtidigt. Platserna räckte inte till och den ordinarie maten tog slut. Annan kom in men den tilltalade in alla.

Lörd. 27/5: Frukost på hotellet. Den var helt utan kritik. Kl. 9.00: Sightseeingtur med svensktalande
guide. Ella var väldigt duktig. Bra svenska och mycket information.
Stadskommunen hade 2014 cirka 408 000 och Polens sjunde största stad, Szczecin är ett viktigt politiskt, kulturellt och ekonomiskt centrum för den nordvästra delen av landet, samt en universitetsstad och viktig transportknutpunkt. Genom staden flyter floden Oder,.

Stora delar av stadskärnan förstördes under andra världskriget och de förstörda delarna har endast till mindre del rekonstruerats under efterkrigstiden, för att istället ersättas av modernare bebyggelse. Av den äldre medeltida bebyggelsen omkring hamnen i Gamla staden förstördes 90 procent och endast vissa rester har återuppbyggts, bland annat slottet, det medeltida rådhuset och Sankt Jakobskyrkan som idag är stadens domkyrka. Sedan 1990-talet har bebyggelsen omkring rådhuset och det medeltida marknadstorget delvis återskapats i historiskt inspirerad stil.

12.30 Lunch med ölprovning på Restaurant Stara Komenda Brewery. Detta var det bästa inslaget hittills med en helt fastastiskt charmerande kvinna som tala sig varm för mikrobryggerierna i Tyskland.
Därefter ett Guidat besök i Luftschutzräume - skyddsrum med rekonstruktion av livet under Andra världskrigets
bombräder.
Middagen på kvällen på restaurang blev dock en mindre trevlig avslutning på weekendresan. Inredningen var fantastisk men betjäningen direkt usel. Man trodde sig vara tillbaka i gamla Östtyskland vad gäller service och organisation. Vi fick vänta en timme redan för att beställa att dricka och så fortsatte det hela kvällen. Många gäster visade öppet sitt missnöje.
På vägen hem blev det sparrislunch och den var dessbättre mycket bra.

 
     
   
     
     
     

Medlemsmöte den 20 april

 2017-04-23  VFST
2016 2015 2014  2013  2012 2011 2010 2009 2008 2007  2006    
Ordförande Monica Rosenqvist hälsar välkomna, presenterar kvällens programm, först ska vi äta och sedan blir det underhållning med lärare och elever från Kulturskolan.

Hon informerade om nästa medlemsmöte som blir den 19 oktober kl 18.30 i Immanuelskyrkan. Program: Bert Åkesson berättar om Varieténs dagsländor. Sigge Wulff och andra skånska sensationer på Stockholms scener under varieténs guldålder.

Årets första resa går till Stettin med omnejd den 26-28 maj.
Två övernattningar på det fyrstjärniga hotellet Novotel Szczecin Centrum. Sevärdheter som mikrobryggeri, museum och marknad.
Två gemensamma kvällsmåltider är beställda, en på hotellet
ankomstdagen och en på restaurang Christopher Columbus andra dagen.
Guidad rundtur i staden på förmiddagen den 27/5.

Höstresan går till Lüneburg den 1-3 september när ljungheden blommar som vackrast med inkvartering på
hotell Seminaris, centralt beläget i staden. Vi åker s.k. kutschfahrt ut på heden,
som är ett naturreservat, och besöker orten Wilseder med museum, som visar
hur livet levdes på heden förr. På nerfärden stannar vi vid staden Scharnebeck
och tar en titt på Schiffhebeverk. På hemfärden stannar vi till i staden Mölln och
gör även ett stopp för inköp i Heiligenhafen.

Förtäringen blev uppskattad. Vi hade beställt Smörrebröd hos "Den lille Danske" på Algatan. Mörkt bröd med tre sorters pålägg, leverpastej, Brieost och rostbiff, läckert och mättande.

Sedan uppträdde musikläraren Simon Thörn och tre ungdomar från Kulturskolan med sång och gitarrmusik.Det blev också mycket uppskattat.
Personligen tycker jag att det är mycket trevligt med besök av ungdomar, särskilt sådana artister av hög klass som Simon, Tiffany, Agnes och Kajsa. De sjöng solo accompanjerade av Simon Thörn men också som en grupp. För gruppen som ännu ej fått ett namn (Varför inte TACK?) Vi fick höra att det var världspremiär den 20 april för gruppen i Immanuelskyrkan i Trelleborg.
Också tack till Margareta Blennhede, Kulturnämnden, som tipsade om arrangemanget.

     
       
       
       

Årsmöte Vänskapsföreningen

 2017-02-27    VFST
2016 2011 2010 2009 2008 2007  2006    
Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland har hållit sitt 26:e årsmöte den 16 februari i Immanuelskyrkan, Nygatan 10 i Trelleborg.
Innan mötet öppnades, tände ordförande Monica Rosenqvist ett ljus och läste en dikt, för att minnas den medlem, Jan-Inge Andersson, som avlidit under året.

Hon inledde därefter mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna. Ett sextiotal medlemmar hade mött upp.
Sedan dagordningen och mötets vederbörliga utlysning godkänts valdes Bertil Tomelius till mötesordförande - för femte gången på rad - och Ingrid Tunestål till mötessekreterare.
Att justera årsmötets protokoll valdes Jan Delbrant och Gun Österman.
Verksamhetsberättelsen för 2016 godkändes.

Bengt Siwersson redogjorde för ekonomin under verksamhetsåret 2016. Kassaberättelsen godkändes och lades till handlingarna. Revisorernas berättelse föredrogs av Ulla Ryblom och lades till handlingarna. Med styrelsens verksamhetsberättelse, kassörens och revisorernas berättelse som underlag gav årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Som ordförande för föreningen omvaldes Monica Rosenqvist.
I styrelsen för 2017 ingår dessutom Margarete Borgquist, Margareta Blennhede, Bengt Siwersson, Dieter Lebeck, Bertil Tomelius och Ingrid Tunestål. Suppleanter är Birgit Holmberg, Lena Welinder och Eva Persson.

Monica Rosenqvist redogjorde sedan övergripande för planerad verksamhet under 2017. Föreningens årsplanering innehåller många trevliga aktiviteter med ett nära förestående medlemsmöte den 20 april och en resa till Szczecin ( Stettin) med omnejd 26/5 -28/5 2017

Årsmötesförhandlingarna avslutades med att Monica Rosenqvist tackade för fortsatt förtroende som omvald ordförande, samt framförde ett stort tack till medlemmarna för stor uppslutning och till styrelsemedlemmar, revisorer och valberedning för förtjänstfulla arbetsinsatser.

För en uppskattad underhållning svarade artisten Magnus Christmar.

Läs protokollet från årsmötet här: Årsmötesprotokoll 2016.   Bloggar från tidigare årsmöten: 2016, 2015, 2014.

Julfest den 15 december

 2016-12-19   VFST
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007  2006 2005   
Kyrksalen i Immanuelskyrkan, i Trelleborg är fylld till bredden av medlemmar i Vänskapsföreningen för Tyskland. De flesta har redan funnit sin plats en halvtimma innan start. Våra vänner från Sassnitz, hedersgästerna Rose-Marie och Wulf Krentzien, deltog i fjol och ville gärna komma också i år. Vänskapsföreningen har många medlemmar som i allt större utsträckning deltar delar i våra arrangemang.

Ordförande Monica Rosenqvist hälsade välkomna och presenterade kvällens program, först får vi besök av Trelleborgs Lucia med tärnor kl 19.00, Sedan ska vi äta en specialkomponerad jultallrik och sedan kommer Ingrid Johansson för att prata om gamla skånska julseder.
Monica Rosenqvist presenterade kommande medlemsmöten och resor.

Årsmötet kommer att hållas den 16 februari.

Resa till Szczecin ( Stettin) med omnejd 26/5 -28/5 2017. Vi kommer att bo på Novotel Szczecin Centrum, ett förstklassigt hotell
med bra läge. 2 gemensamma kvällsmåltider är beställda, en på hotellet
ankomstdagen och en på restaurang Christopher Columbus andra dagen.
Guidad rundtur i staden på förmiddagen den 27/5.

Resa till Lüneburg 1-3 september 2017
Den 1-3 september 2017 ska vi resa till Lüneburg och Lüneburger Heide. Vi bor två nätter på Hotel Seminaris som ligger centralt i staden. Vi kommer att göra en dagsutflykt på heden, som är ett naturreservat, bl.a. åka s.k. kutschfahrt,
hästskjuts, ut på heden och besöka en eller ett par små samhällen på heden.

Inbjuden gäst var Söderslätts välkända "mormor", Ingrid Johansson, som jag träffade på många gånger när jag bodde på hästgården Gränsbo, mellan Klagstorp och Äspö. Då var somrarna varma och alltid medvind hem. Då cyklade jag gärna de sex kilometrarna till Smygehuk för att där avnjuta hennes - och assistenterna, barnbarnen Jobackers - härliga, och prisvärda - "äggakaga" som skulle ätas direkt tillsammans med stekt, rimmat fläsk. Fläsket skulle hållas i handen, menade Ingrid.
Ingrid föddes 1938 på en bondgård inom Börringe-Sturup, där hon växte upp med 12 personer i hushållet. På 40-talet började julen redan när man slaktade gåsen i november, den gav fett till bland annat "klenorna". Gås var också vanligt på julbordet, då hade den rökts för att tåla förvaring.
Sedan grisen slaktats gjordes utöver sylta, brännesnuda med mera också en speciell "brekorv" som med sitt innehåll av bland annat potatis och öl blev så mjuk att man kunde bre ut den över brödet. Brännesnuda är Skånes landskapsrätt, en fläsksoppa, extra salt, den bränner i halsen.
Slutligen bjöds vi på "släbosnus", en delikat efterrätt gjord på äpplemos, riven kavring och vispegrädde.

     
Trelleborgs lucior sjöng på svenska, engelska och tyska Kyrkan nästan fullsatt i väntan på Luciorna. Många förväntansfulla medlemmar kom i god tid.
     
Ordföranden Monica Rosenqvist hälsar Inger Johansson välkommen. Ingrid, Helge & Anna, Marie-Louise & Johnny samt Jan Delbrant. Inger Johansson hade mycket att berätta om sin barndoms jular.

Medlemsmöte den 15 oktober

 2016-10-21  VFST
2015  2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007  2006  2005  
Ordförande Monica Rosenqvist hälsar välkomna, presenterar kvällens programm, först ska vi äta och sedan blir det föredrag. Hon informerade om nästa medlemsmöte som blir den 15 december kl 18.30 i Immanuelskyrkan. Program: Besök av Trelleborgs Lucia med tärnor kl 19.00. Ingrid Johansson berättar om "Gamla svenska mattraditioner inför julen" och har med sig smakprov på Skållat bröd och Släbosnus.

Margaretha Blennhede presenterade nästa års resor.
Resa till Stettin med sevärdheter som mikrobryggeri, museum och marknad. Usedom och Peenemünde kan besökas antingen på nervägen eller på återvägen. Peenemünde är en ort på ön Usedom i delstaten Mecklenburg-Vorpommern i nordöstra Tyskland.
Två övernattningar. Förslag till datum: 25-28 maj (torsdag-söndag).

Vidare om Lüneburger Heide hösten 2017
Resa till Lüneburg, med många sevärdheter, i augusti-september, när ljungheden blommar. Förslag till tidpunkt: vecka 35-36 (28/8-10/9). Avstickare till Mölln på nervägen eller hemvägen. Mölln är en stad i det tyska förbundslandet Schleswig-Holstein som har ungefär 18 500 invånare. Enligt legenden dog Till Eulenspiegel 1350 antingen i Mölln eller i Lüneburg. Två övernattningar.

Föredraget
Arkeologen och författaren Bert Åkesson berättar om Victoria Benedictsson som person och författare.
Enormt med material finns på hemsidan victoriabenedictsson.se för de som vill grotta ner sig i hennes liv och hennes böcker.
Det är hennes liv som är i centrum för föredraget inte hennes böcker som mer mediokra, menade Bert Åkesson.
Hon skrev brev oupphörligen under hela sitt liv. De var öppna och avslöjade mycket både om henne själv och hennes närmaste.
Thure och Helena Bruzelius hette hennes föräldrar, de var lantbrukare och bodde i Domme utanför Alstad i Trelleborg.
1850 föddes Victoria. 1851 dör hennes storebror.
Förhållandet mellan föräldrarna var strikt kärlekslöst. Victoria lärde sig tidigt att det krävdes prestationer för att få kärlek. Den var inte villkorslös. Detta kom att präga hela hennes liv. Ständigt på jakt efter nya prestationer.

För att komma bort från sina föräldrars inflytande gifte hon sig som 21-åring med postmästaren i Hörby Christian Benedictsson som var 49 år och änkling med fem barn från det tidigare äktenskapet. De fick två egna döttrar varav en dog i späd ålder. 1882 insjuknade Victoria Benedictsson i en bensjukdom och blev sängliggande.
Hon skriver sin bok "Marianne" som får blandad kritik och helt avfärdas av Georg Brandes bror Edvard. Detta tar hårt på henne, hennes prestationer räcker inte till för att få kärlek. Hon går in i väggen, blir utbränd, är "intill döden trött", skriver hon.
Hon begick självmord natten mellan den 21 och 22 juli 1888 på hotell Leopold i Köpenhamn.
Hon ligger begravd på Vestre Kirkegård i Köpenhamn i Danmark, under namnet Ernst Ahlgren.

Läs mer om medlemsmötet här.  Länk till senaste medlemsmötet den 28 april

       
Ingvar och Lilian Jönsson med Christina Carlsson Alice och Olle Petterson Ordförande Monica Rosenqvist hälsar välkomna Lottförsäljning: Olof Rosenqvist och Bengt Siwersson
       
Monica Åhman och Irmi Frennhed Anna, Birgit, Jan, Maj-Britt och Helge trivdes tillsammans Bert Åkesson, kvällens föredragshållare Ingemar Jeppsson hälsas välkommen som medlem av Ingrid Tunestål
       
Lena, Bertil och Margareta Anna-Lisa och Sven-Åke Berglund Ett dignande buffebord  

Medlemsmöte den 28 april

 2016-05-04 VFST
2 år sedan 3 år sedan 4 år sedan 5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan 8 år sedan 9 år sedan 10 år sedan 
Som vanligt i Immanuelskyrkan, Nygatan 10,Trelleborg.
Ordföranden Monica Rosenqvist hälsade alla hjärtligt välkomna och beskrev sedan logistiken för hur 60 personer skulle kunna ta del av buffebordets läckerheter, frallor, pålägg, grönsaker och drycker. Monica informerade också som Vänskapsföreningens kommande möten och resor. Först resan till Osnabrück och Münster den 2-5 juni. Det blir tre nätters övernattningar i Osnabrück hotell Remarque, namnet efter Erich Maria Remarque som föddes i Osnabrück. Vi kommer att få guidad tur i båda städerna men också tid på egen hand. I båda städerna finns det många sevärdheter av olika slag, som exempel kan man i Münsterbesöka ett Picassomuseum, eller om man är tekniskt intresserad, ett
stridsvagnsmuseum.
Den 6 oktober blir det ett nytt medlemsmöte på temat Axel Ebbe med guidning och visning av Axel Ebbes Konsthall i Trelleborg. Arkitekt Mats Edström medverkar.
Och därefter, som vanligt, en avslutande decemberträff den 8 december. I likhet med föregående år blir det i Immanuelskyrkan och med ett besök av Trelleborgs Lucia med tärnor kl 19.00.
För underhållningen stod Sten Ullerud, som vid ett tidigare möte så fängslande och åskådligt berättade om Transsibiriska järnvägen, var nu åter inbjuden för att hålla ett föredrag med bildspel om Hurtigruten och dess 100-åriga historia. Vi fick följa med på en femdagarstur med Hurtigruten, en stark upplevelse med midnattssol och norsk natur.
I föredraget ingick också en 687 mil lång reseskildring upp genom Sverige till Nordkap och vidare till Kirkenes. Allt mycket välgjort med bild, text och musik i en skön, harmonisk ordning.
Allt uppskattades synbarligen av de drygt 60 medlemmarna som var med.

Bloggar om tidigare medlemsmöten: Julfest den 151209, Medlemsmöte i V. Vemmerlöv - en skånsk by i hjärtat av Söderslätt, 151019, Medlemsmöte, en musikalisk resa, 150423, En flygstrid utanför hamnen i Trelleborg 1944 och vad som sedan hände, 141019, Medlemsmöte, Anna Lindgren och Hamelnresan, 140423, Medlemsmöte - Tema ost & vin, 140325, Julfest den 131125, 130410, Medlemsmöte Tema Hamburg.

       
 Monica i samtal med deltagare  Många var vi som vanligt  Bertil och Britt-Louuise  Lena Welinder i förgrunden
       
 Den uppskattade buffén  Harriett, Anna och Ingrid  Elke Bode med väninnor  Jan Delbrant med vänner

Vänskapsföreningens årsmöte 2016

 2016-02-20 VFST
1 år sedan 2 år sedan  3 år sedan 4 år sedan 5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan 8 år sedan 9 år sedan 10 år sedan 

Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg, årsmöte den 16 februari
Ordförande Monica Rosenqvist hälsade 67 medlemmar välkomna och uttryckte glädje över det stora deltagarantalet. Före årsmötets öppnande tände Monica Rosenqvist ett ljus och läste en dikt för att hedra minnet av våra avlidna medlemmar. Ordföranden gav också en historisk tillbakablick med anledning av att föreningens grundare Ingvar Björkman avlidit. Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg har varit verksam som självständig förening sedan januari 1991. Dessförinnan var föreningen en underavdelning till Förbundet Sverige-DDR.
Årsmötet inleddes därefter med sedvanliga förhandlingar. Med fast hand lotsade mötesordförande Bertil Tomelius oss igenom samtliga paragrafer utan problem. Det blev omval på de flesta posterna helt enligt valberedningens förslag. Nämnas bör att nyvald suppleant blev Eva Persson. Helge Olsson har efter många års uppskattat styrelsearbete avböjt omval, men fortsätter som adjungerad senior rådgivare i styrelsen.
Föreningens årsplanering innehåller många trevliga aktiviteter med ett nära förestående medlemsmöte den 28 april och en resa till Osnabrück och Münster den 2-5 juni.
Årsmötesförhandlingarna avslutades med att Monica Rosenqvist tackade för fortsatt förtroende som omvald ordförande, samt framförde ett stort tack till medlemmarna för stor uppslutning och till styrelsemedlemmar, revisorer och valberedning för förtjänstfulla arbetsinsatser.
Årsmötet avrundades med kaffe och välsmakande, hembakade fastlagsbullar och för musikunderhållningen svarade Claes-Uno Andersson och Krister Hägg.
(Tack till Monica Rosenqvist för texten)

Två årsmöten samma dag

 2016-02-19 VFST
1 år sedan 2 år sedan  3 år sedan 4 år sedan 5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan 8 år sedan 9 år sedan 10 år sedan 

Den 16 februari bokades två årsmöten på samma dag, kl 14 hölls årsmöte för Moderata Seniorföreningen i Trelleborg och kl 1830 för Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg (VFST). Och inte nog med det, jag var föreslagen som mötesordförande på båda mötena trots att jag led av en svår hosta som framkallades när jag skulle prata. Men ingen annan ville ta på sig uppgiften.
Till ordförande för Moderata Seniorföreningen valdes Marianne Ohrlander - jag avgick vid halvårsskiftet 2015 och kandiderade inte 2016. Till ny ledamot valdes Roland Hansson, tidigare kristdemokraterna.
Staffan Svensson avtackades för att ha gjort ett bra arbete som valberedningens ordförande. För övriga omvaldes de flesta ledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning.
Omval var också något som präglade Vänskapsföreningens årsmöte. Helge Olsson avtackades för många och långa års trogen tjänst. Margarethe Borgquist valdes som ordinarie ledamot och ny suppleant blev Eva Olsson. Omval på revisorer och valberedning.
Det blev jobbigt men det gick, dock valde jag att gå hem i förtid efter väl förrättat värv.

Tidigare bloggar om VFSTs årsmöten:
Årsmöte 2015, årsmöte 2014,
Tidigare bloggar om Moderata Seniorers årsmöten:
Årsmöte 2015, årsmöte 2014.

Julfest

 2015-12-12  VFST
2 år sedan  4 år sedan 5 år sedan 6 år sedan  7 år sedan 8 år sedan 9 år sedan 10 år sedan 
Vänskapsföreningen Sverige-Tysklands årliga julavslutning hölls i år i Immanuelskyrkan, Nygatan 10. Den 9 december. Som vanligt var det många medlemmar som mötte upp.
Huvudtemat var julseder och julstämning.
Ordförande Monica Rosenqvist inledde med presentera kvällens program, och berätta om föreningens närmaste verksamhet, årsmötet den 16 februari och resan den 2-5 juni till Osnabrück och Münster. Två fantastiska städer med många sevärdheter, mest kända för att
Westfaliska freden slöts där 1648 efter 30-åriga kriget.

Maten bestod av en "rund landgång" med flera av julens läckerheter, där var Lena i allra högsta grad inblandad men även jag hade några smärre uppgifter, lägga sås på laxskivorna och fördela citronskivorna och när kvällen var slut torka disken.
Mest uppskattat var Luciatåget med Lucia och hennes tärnor. Det var väldigt vackert där de stod framme i kyrkan och blickade ner på 60 medlemmar. Sången var utomordentlig och nästan lockade till tårar emellanåt. De avtackades med en rungande applåd.
Ett annat uppskattat inslag stod våra vänner från Sassnitz för, hedersgästerna Rose-Marie och Wulf Krentzien. Rose-Marie berättade (på svenska) om tyska julseder och hur dessa påverkats under olika epoker i den (öst)tyska historien. Under rubriken "Hur firade man jul i Tyskland under DDR-perioden". Visade autentiska bilder på julkort, julgranar och julprydnader. Hade med en modell av den populära Räucher Männchen, en populär julklapp i DDR.
Sedan sjöng vi en massa julsånger, både på svenska och tyska under utnärkt ledning av föreningens egen sångfågel Inger Berkmo.

Räucher Männchen på Ebay
Anmälda deltagare.

Blogg om julfesten 2013,

     
föreningens egen sångfågel Inger Berkmo Monika assisterar Rose-Marie Krentzien
som visar upp tyska julklenoder
Mest uppskattat Luciatåget med Lucia
och hennes tärnor.
     
Hedersgästerna Rose-Marie och Wulf Krentzien  från Sassnitz Elsie NIlsson med väninna Jan Delbrant beundrar den Räucher Männchen
     
Kjell & Elisabeth, Ingrid mfl Elke Bode med väninnor Thomas Sülau rivs gott i goda vänners lag
     
Evy och Börje Svensson  och Karin och Sven Sandgren    

Medlemsmöte i V. Vemmerlöv - en skånsk by i hjärtat av Söderslätt

 2015-10-26  VFST
1 år sedan 2 år sedan 3 år sedan 4 år sedan 5 år sedan  6 år sedan 7 år sedan 8 år sedan 9 år sedan 10 år sedan 

Den 19 oktober när höstmörkret smög sig på, och det blåste kalla vindar utanför fönstret, då kändes det skönt att mötas av stugvärmen i byahuset i Västra Vemmerlöv. Huset, som byggdes 1926, användes först som kommunalhus och från 1982 som församlingshem.
Efter det att byalaget år 2005 tog över ägandeskapet har huset genomgått en fantastisk total-renovering.
Men det hela startade inte så enkelt som man kunde förmoda. Vi bjöd in till Studiefrämjandets lokal på Kontinentgatan till en Oktoberfest med Bierabend.
Det bjöds på Öl, kassler, potatissallad, grönsallad, surkål och rosenbröd.
Detta blev så lockande att fler medlemmar anmälde sig än vad det fanns plats för. Nu gällde det att snabbt skaffa fram en annan lokal. Efter mycket nitiskt arbete från styrelsen sida lyckades vi till sist få plats i byahuset i Västra Vemmerlöv. Att det sedan där dök upp ännu fler medlemmar, oanmälda, krävde också en flexibilitet, men naturligtvis är det glädjande men många medlemmar närvarande.
Under kvällen rådde full aktivitet i det välutrustade och moderna köket, där Lena Welinder och Margarete kokade kaffe och förberedde den
tidsenliga måltiden.
När alla var samlade och buffén upplockad blev kön en lång rad.
På borden stod redan drycken uppbokad allt efter önskemål. Det blev en lång stund med mycket prat och gamman. Flera tog om av den läckra kasslern.
Transsibiriska järnvägen, ett föredrag med bildspel av Sten Ullerud. Det uppskattades hörbart med många frågor av gästerna. Sten och han fru som också vara där fick varma applåder.

Bloggar från tidigare medlemsmöten:
Medlemsmöte 23 april 2015,
En flygstrid utanför hamnen i Trelleborg 1944 och vad som sedan hände, 15 oktober 2014,
Medlemsmöte, Anna Lindgren och Hamelnresan, 23 april 2014.

En minnesceremoni för de som stupade

 2015-08-17  VFST
1 år sedan 2 år sedan 3 år sedan 4 år sedan 5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan 8 år sedan 9 år sedan 10 år sedan 

I går eftermiddag hölls en kortare minnesceremoni med anledning av av100-årsminnet utväxlingen av krigsfångar under första världskriget. Plats var Invalidmonumentet på Norra kyrkogården i Trelleborg.
Närvarande var inbjudna representanter från Sassnitz och Marianne Pettersson, KF's ordförande, representanter för styrelsen för Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland samt Gustaf Centervall, präst och kyrkoherde i Trelleborgs församling.
En delegation från Trelleborgs vänort Sassnitz, borgmästare Dieter Holtz, Hans Dietmar Hoffmüller och Jan Thürmer
lade ner en krans vid Invalidmonumentet för de 118 krigsfångar som dog i samband med fångutväxlingen under första världskriget. Utväxlingen av fångar gällde soldater från Tyskland och Österrike-Ungern å ena sidan och Ryssland å den andra.
Sex representanter för styrelsen för Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland närvarade också vid cermonin och ordföranden Monica Rosenqvist nedlade en blomsterbukett.

     
Borgmästare Dieter Holtz välkomnas av Ingrid Tunestål, Birgit Holmberg, Monica Rosenqvist och Margarete Borgquist Många hade mött upp i det vackra sommarvädret för att hedra minnet av de 118 krigsfångar som dog i samband med fångutväxlingen under första världskriget  Vänskapsföreningens styrelse: Lena Welinder, Bertil Tomelius, Margarete Borgquist, Monica Rosenqvist, Ingrid Tunestål och Birgit Holmberg
     
 Borgmästare Dieter Holtz, Jan Thürmer och Hans Dietmar Hoffmüller kommunsekreterare Stefan Didrik och Borgmästare Dieter Holtz, Hans Dietmar Hoffmüller och Jan Thürmer från Sassnitz lägger en krans Monica Rosenquist hedrar minnet av de 118 krigsfångar som dog i samband med fångutväxlingen under första världskriget med en blomsterbukett

Bussresa till Erfurt

 2015-05-25 VFST
1 år sedan 2 år sedan 3 år sedan 4 år sedan 5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan  8 år sedan 9 år sedan
På morgonen den 20 maj samlades 35 förväntansfulla medlemmar i Svensk-tyska vänskapsföreningen i Trelleborg för att resa till Erfurt. Via Danmark och färjan mellan Gedser och Rostock fortsatte färden till förbundslandet Thüringens huvudstad Erfurt. Under resan gång berättade Margaretha Blennhede en hel del om de städer vi skulle besöka, Erfurt, Weimar och Eisenach och lite om de personligheter vi skulle möta under resan, Martin Luther, Johann Sebastian Bach, Johann Wolfgang von Goethe och Friedrich von Schiller. Sen eftermiddag anlände vi till Erfurt. Efter incheckning på Hotell Radisson Blu intogs en gemensam middag.
Torsdagen inleddes med en guidad tur genom Erfurts gamla stadskärna, som var vacker och mycket charmig. Staden har många kyrkor och 142 broar över floden Gera som flyter genom staden. Erfurt kallas också ibland för Lilla Venedig. En av broarna, Krämerbrücke, var överbebyggd längs båda sidorna med hus där det i nedervåningen var butiker med konsthantverk av olika slag och bostäder på övervåningen. Flera trevliga små torg med serveringar och butiker och ett livligt folkliv kunde vi också njuta av liksom en god middag på kvällen.
På fredagen stod Weimar på tur. Staden var kulturhuvudstad 1999 och flera byggnader står på Unescos världsarvslista. Även där guidades vi runt bland alla kulturbyggnader och fick veta en hel del om den kulturälskande furstinnan Anna Amalia von Braunschweig-Wolfenbüttel som bl.a. understödde poeterna Wolfgang von Goethe och Friedrich von Schiller. Vi fick också lite smakprov på dikter som tonsatts, bl.a. Schillers "Ode an die Freude" vars text Beethoven använt till körsatsen i sin 9:e symfoni, även känd som Europahymnen, EUs officiella hymn.
Ett besök i koncentrationslägret Buchenwald som ligger på Ettersberg utanför Weimar stod också på programmet denna dag. Vi fick se en film och sedan en guidad rundvandring på området, ett minnesmärke över något fruktansvärt. Kontrasten mellan lägerområdet och den vackra naturen runt omkring kunde inte vara större. Naturen på Ettersberg hade inspirerat Goethe till flera vackra dikter och två av dem, Wanders Nachlied och Erlkönig, tonsatta av Frans Schubert, fick vi lyssna till under återfärden till Erfurt.
Vår resa avslutades på lördagen med besök i Eisenach, staden där Martin Luther växt upp och gått i skola och där Johann Sebastian Bach var född. Båda dessa storheter präglar staden och man är med rätta stolt över sina stora söner. Några besökte också bilmuseet i Eisenach där man under DDR-tiden tillverkade bilen Wartburg och där man kunde se gamla modeller av BMW och Wartburg. Slutligen tog vi oss upp till slottet Wartburg där Luther tillbringade nära ett år med att översätta nya testamentet. De spänstiga gick upp för den branta vägen, vi som var lite lata tog en minibuss. Utsikten över omgivningarna var hänförande.
Söndag morgon var det dags för hemfärd och det blev både frågetävling i bussen och en hel del roliga historier. Glada och nöjda med vår resa kom vi tillbaka till Trelleborg vid 21-tiden på kvällen. Vi kunde också glädjas över att vi haft tur med vädret.
(Text: Margareta Blennhage)

Medlemsmöte

 2015-04-24 A & S
1 år sedan 2 år sedan 3 år sedan 4 år sedan 5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan  8 år sedan 9 år sedan
Vi sydskåningar har väl alla någon gång hört påståendet: " Landsvägen mellan Malmö och Ystad delar Sverige i två likvärdiga delar."
Detta fick vi bekräftat vid Vänskapsföreningen Sverige-Tysklands medlemsmöte torsdagen den 23 april då vi tillsammans med Nils Brönmark startade den mentala resan. Med musikens hjälp lotsade han oss från Skurup västerut längs 101-an via Hönsinge till Anderslöv, med anknytning till författarna Ola Hansson och August Strindberg. Sen lämnade vi 101:an och for söderut på 108:an till Haglösa, där Povel Ramel en gång hade ett sommartorp.
I Klagstorp finns fortfarande Hans Larssons väg, den berömde filosofen och vetenskapsmannen. I Fru Alstad passerar vi den gamla vallfärdskyrkan - Söderslätts Notre Dame.
Resan avslutas i Selma Lagerlöfs Västra Vemmenhög med en sista Edvard
Persson-visa,"Lite grand från ovan".
För den vältajmade musiken svarade Mats Winqvist, piano; Leif Olsson, dragspel; Sten-Gösta Jönsson, sång, alla med stor bravur.

Drygt 50 - fullt hus - personer kom till Vänskapsföreningen Sverige-Tysklands medlemsmöte den 23 april . Det var andra gången vi träffades i Immanuelskyrkan, Algatan 10, Trelleborg. Församlingshemmet är verkligen trevligt, rymligt men samtidigt med känsla för intimitet. Ständigt god servic och hjälpsamhet från avgående församlingsordföranden Ruth Carlssons sida. Dit återkommer vi gärna med våra medlemsmöten och annat.
Det är glädjande att så många medlemmar ställer upp på våra möten, många känner redan varandra väl sedan tidigare och nya medlemmar tas väl om hand.
Underhållning uppskattades hörbart.
Detsamma gjorde den "hemlagade" smörgåsbuffén. Tydligligen alltför välsmakande eftersom de som stod sist i kön blev utan de godaste detaljerna.

Heimweh, strandad flyktingbåt

 2015-04-21 A & S
1 år sedan 2 år sedan 3 år sedan 4 år sedan 5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan  8 år sedan 9 år sedan
"Strandad flyktingbåt", ett minne på Strandgatan som nu nästan är osynligt. Hittade det dock när jag cyklade förbi på väg till ICA Maxi i går kväll i den underbara vårkvällen.
Under andra världskriget och efter vapenstilleståndet sökte sig civila och militära flyktingar til den sydsvenska kusten, däribland Trelleborg. Många flyktingtragedier har bevittnats av Trelleborgarna.
Detta konstverk, ”Strandad flyktingbåt”, i grå granit och diabas, skapat av Christer Bording, vill erinra om oskyldiga och onödiga offer i krigets slutskede och om flyktingars utsatta situation och ge de efterlevande en plats att besöka och minnas.
Initiativtagare till konstverket är Helmut Schulze och Curt Ekholm, 1999.
Bidragsgivarna.

Christer Bordings hemsida.

Årsmöte 2015

 2015-02-28 VFST
1 år sedan 2 år sedan 3 år sedan 4 år sedan 5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan  8 år sedan 9 år sedan
Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland har hållit sitt 24:e årsmöte den 26 februari i Immanuelskyrkan, Nygatan 10 i Trelleborg.
Innan mötet öppnades, tände ordförande Monica Rosenqvist ett ljus och läste en dikt, för att minnas de medlemmar, som avlidit under det gångna verksamhetsåret.
Hon inledde därefter mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna. Ett femtiotal medlemmar hade mött upp.
Sedan dagordningen och mötets vederbörliga utlysning godkänts valdes Bertil Tomelius till mötesordförande och Helge Olsson till mötessekreterare.
Att justera årsmötets protokoll valdes Harriet Welin och Olof Rosenqvist.
Verksamhetsberättelsen för 2014 godkändes.

Bengt Siwersson redogjorde för ekonomin under verksamhetsåret 2013. Kassaberättelsen godkändes och lades till handlingarna. Revisorernas berättelse föredrogs av Jan Sandberg och lades till handlingarna. Med styrelsens verksamhetsberättelse, kassörens och revisorernas berättelse som underlag gav årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Som ordförande för föreningen omvaldes Monica Rosenqvist.
I styrelsen för 2015 ingår dessutom Helge Olsson, Margareta Blennhede, Bengt Siwersson, Dieter Lebeck, Bertil Tomelius och Ingrid Tunestål. Suppleanter är Birgit Holmberg, Lena Welinder och Margarete Borgquist.

Monica Rosenqvist redogjorde övergripande för planerad verksamhet under 2014. Medlemsmöte i april, och i oktober med tema Bierabend och i december med traditionellt jultema.
Resmål: Erfurt, Weimar och Eisenach i maj månad och Sensommarresa till Rügen i augusti .

Efter avslutade årsmötesförhandlingar lyssnade vi på Smygespelarna Lasse, Ola, Christer, Börje och Yvonne. Till detta serverades kaffe och fastlagsbullar. Stämningen var god och ljudnivån på topp.
Årsmöte 2014.    
Läs protokollet från årsmötet här: Årsmötesprotokoll 2015.

En flygstrid utanför hamnen i Trelleborg 1944 och vad som sedan hände

 2014-10-19 VFST
ett år sedan tre år sedan  fyra år sedan fem år sedan sex år sedan sju år sedan  åtta år sedan nio år sedan
Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland har hållit Medlemsmöte med temat Nödlandningar och följder i Skåne under andra världskriget. Föredragshållare Ingemar Melin. För övrigt född i Vallby.
Torsdagen den 15 oktober samlades 44 förväntansfulla deltagare i Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg i Studiefrämjandets lokal i gamla posthuset på Kontinentgatan 2. Det var för övrigt första gången föreningen använde sig av denna lokal och vi var alla nöjda med den service vi erbjöds. Programmet bestod av två delar med en paus i mitten då det serverades en buffé med smörgåsar och därefter kaffe. Även detta hörbarligen uppskattat.
Ingemar Melin inledde med en dramatisk berättelse om en flygstrid utanför Trelleborgs hamn 12 september 1944. Det var en amerikansk så kallad Flygande fästning (Flying Fortress), ett bombplan, som förföljdes av ett tyskt jaktplan, en Messerschmitt. Den flygande fästningen störtade strax utanför angöringsfyren. En amerikan räddades till livet.
Denne amerikan, Lyman N. Cranston (1919--2009) var en av två personer vars öden Ingemar Melin noga studerat och därför nu kunde berätta om och visa bilder från.
Ingemar Melin har ett stort intresse för militärhistoria som allteftersom specialiserats på perioden slutet på andra världskriget, vidare på flygstrider och flygplan som landat i södra Skåne. För tillfället koncentrerar han sig på enstaka människoöden, på de som överlevt flygstriderna och/eller avlidnas släktingar.
Det andra ödet som Ingemar Melin berättade om var tysken Horst W, Petzschlers. Han var en av flygarna som i sin Messerschmitt den 12 september 1944 var med om att skjuta ner den Flygande fästningen utanför Trelleborgs hamn.
I sanning en dramatisk och fängslande oktober kväll för alla närvarande medlemmar.

Nästa medlemsmöte för Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland blir den 11 december på Akka då vi bland annat får besök av Trelleborgs Lucia. Dessutom julmusik och jullandgång.

Bussresa till Hameln och Sagovägen15-18 maj 2014

 2014-05-19 Familjen
ett år sedan  tre år sedan fyra år sedan fem år sedan sex år sedan sju år sedan  
Torsdag: Lena tog sig in snabbt i bussen och möttes förvånad av att det fanns numrerade platser, man fick alltså inte sitta var man ville denna gång. Ingen bra början tyckte jag. Kanske berodde denna styrning på att det inte var Roland Petersson som som vanligt var reseledare utan hans mor och svärfar Ann-Charlotte & Bengt Söderling.
Det var sedan så mycket prat och information om än det och än det andra så det gick inte bra varken att läsa eller prata med Lena.
Efter kaffet som var utmärkt fick vi sedan höra samma om Bröderna Grimm som senast på medlemsmötet.
Lunch i Neustadt på en grekisk restaurang som heter Piräus.
Checkade in på ett centralt hotell, Mercure Hotell i Hameln. Promenad genom den vackra parken. Fin utsikt från hotellbalkongen.
Positivt att det fanns en utmärkt bastu på hotellet med fina "avsvalningsrum", utlåning av badkappor etc.

Fredag: Busstur från Hameln till Bodenwerder och "baron von Münchhausen".

Lördag: Båttur På Weser från Bad Karlshafen till Höxter. Sedan besök i Corvey för beskådning av kloster och slott och sedan till Polle och "Askungens borg".
Alla kvällarna bjöds det på en överdådig middag med buffé. Man äter alldeles för mycket på de tyska bussresorna. Krävs en kombination med fysiska övningar. Arrangerade boulespel, vandringar eller annat. Gärna allsång i bussen.
Bra också om vi fick en deltagarlista utskickad i förväg kombinerat med en presentation av nya deltagare och medlemmar. Bra att upptäcka att jag förstod tyska på ett helt annat sätt nu i jämförelse med förra året. Studier ger resultat!

Här finns en mängd bilder från resan. Bara att klicka sig fram.
Här finns Margareta Blennhedes rapport från resan. Alldeles utmärkt är den.
Deltagarlistan finns här.

Medlemsmöte, Anna Lindgren och Hamelnresan

 2014-05-01  VFST
ett år sedan  två år sedan tre år sedan fyra år sedan fem år sedan sex år sedan sju år sedan  åtta år sedan
Medlemsmötet den 23 april hade två punkter.
- Först berättade Anna Lindgren om sin nyutkomna bok som hon skrivit tillsammans med Madeleine Brandin, "Med brödet under bröstet : Mellan Stalin och Hitler". Anna är sjuttiosju år och minns fortfarande fasansfulla detaljer som grep tag i åhörarna. Boken handlar om en liten vanlig familj från en tysk koloni i Ukraina som flyr 1942 till fots undan ryssarna.
Hon berättar bland annat om hur hon, tre år senare, och fortfarande på flykt, utanför Frankfurt an der Oder kom bort från sin mor och syster. "Jag var åtta år, hade aldrig gått i skolan, kunde inte läsa eller skriva. Mamma och mina systrar hamnade i Västtyskland och jag som ensam, oälskad och oönskad i Östtyskland".
- Inför föreningens resa till Hameln och Sagovägen berättade Margaretha Blennhede lite om bröderna Grimm, deras liv och arbete med bl.a. insamlingen av tyska folksagor. Bröderna Jacob och Wilhelm Grimm föddes i Steinau som de 2 äldsta i en barnaskara på elva barn. De blev tidigt faderlösa och tack vare en förmögen moster fick de möjlighet att studera vid läroverket i Kassel och senare vid universitetet i Marburg. Där väcktes deras intresse för medeltida tysk litteratur och folksagor.
Med ett antal medhjälpare samlade man in sagor i Hessen och Niedersachsen och i december 1812 publicerade bröderna för första gången sina barn- och hussagor (Kinder- und Hausmärchen).
Idag finns sagosamlingen översatt till 160 språk.
Läs mer här.

Medlemsmöte - Tema ost & vin

 2014-03-26 VFST
ett år sedan  tre år sedan fyra år sedan fem år sedan sex år sedan sju år sedan åtta år sedan
36 personer var anmälda till denna föreställning, ett medlemsmöte för Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland tisdagen den 25 mars. Temat var "Ost & Vin" och det var just vad det blev. Sedan vi väl kommit dit, alltså. Eftersom vi skulle avsmaka alkoholhaltiga drycker så var bilen som fortskaffningsmedel inte att tänka på.
Det fick bli promenad, cykel eller kollektivtrafiken. Och vädret blev det sämst tänkbara just denn kväll. Med regnskurar och stormbyar. För mig var det dessutom motvind hela vägen till Flottans mäns lokal, Maskingatan 2.

Mötets första timme innebar två föredrag, Margareta Blennhede pratade om franska ostsorter, dess historia och utbredning och hur man lämpligen provsmakar ett vin. Och därefter vara det munskänken Inga Berggrens tur att informera om tyska viner. Båda föredragen var av Wikipedia-karaktär, dvs sammanställningar av detaljerad information från Internet. Inga Berggren visade upp sin " tastevins", Munskänkarnas medlemssymbol, en liten skopa att hänga om halsen.

Sedan vi tagit till oss denna information fick vi smaka på två sorters viner och fem sorters ostar med kex. På ostassietten fanns en vitmögelost, Brie-de-Meuax, från Frankrike, en rödkittost Taleggio från Norra Italien, en Morbier från Jurabergen i Frankrike (en ost med en askrand i mitten), en grönmögelost från Frankrike Bleu d´Augergne och en fransk getost. Till detta serverades fikonmarmelad och Bretonkex.

Två goda viner fick vi tillfälle att njuta av, dels en Kloster Eberbach Riesling Spätlese och en Brennfleck Silvaner Kabinett Trocken. Det sistnämnda vinet var från Franken och var tappat i en flaska av lite speciell typ, en s.k. Bocksbeutel. De skilde sig stort i smak. Jag och andra föredrog det förstnämnda vinet.
Efter hand som stämningen steg blev det allsång, tyska och svenska vinsånger.
Som avslutning på en lyckad kväll presenterade ordföranden "20 frågor", en sammanställning med knep och knåp om ost.

     
 Fem sorters ostar med kex bjöds det på Munskänken Inga Berggren visade hur man fattar
glaset vid vinprovning. 
Olof Rosenqvist och Dieter Lebeck
dekanterar bottensatsen 
     
Det var trångt om saligheten i festlokalen på
Flottans Män
 Lena Welinder med bordsgrannar Ordförande Monica Rosenqvist med Olof och
Margareta Blennhede som höll föredrag om
franska ostar.
     
Kassören Bengt Siwersson var en flera som
fick äran att servera vinet - 10 cl i varje glas.
Föreningens sekreterare Ingrid  Tunestål med
flera gäster.
Monica avtackar Inga för hennes föredrag
om tyska viner.

Årsmöte Vänskapsföreningen Sverige - Tyskland

 2014-03-05 VFST
ett år sedan två år sedan tre år sedan fyra år sedan fem år sedan sex år sedan sju år sedan åtta år sedan
Föreningens 23:e årsmöte hölls den 25 februari i "Flottans män", Maskingatan 2 i Trelleborg. Innan mötet öppnades, tände ordförande Monica Rosenqvist ett ljus och läste en dikt, för att minnas de medlemmar, som avlidit under det gångna verksamhetsåret.
Sedan dagordningen och mötets vederbörliga utlysning godkänts valdes Bertil Tomelius till mötesordförande och Helge Olsson till mötessekreterare.
Revisorernas berättelse föredrogs av Bengt Siwersson och lades till handlingarna.
Som ordförande för föreningen omvaldes Monica Rosenqvist.
I styrelsen för 2014 ingår Helge Olsson, Margareta Blennhede, Bengt Siwersson, Dieter Lebeck, Bertil Tomelius och Ingrid Tunestål.
Suppleanter är Birgit Holmberg, Lena Welinder och Margarete Borgquist.
Efter avslutade årsmötesförhandlingar serverades kaffe och fastlagsbullar
medan vi lyssnade på föredraget Biodling som bisyssla - föredrag och bildvisning av medlemmen Kjell Nilsson.
43 medlemmar deltog i årsmötet.   Läs mer om årsmötet på Föreningens hemsida.

Julfest

 2013-11-30 VFST
 två år sedan  fyra år sedan fem år sedan sex år sedan sju år sedan åtta år sedan

Att julen stod för dörren märktes på Vänskapsföreningen Sverige Tysklands sista medlemsmöte för året den 26 november.
Röda servetter, mängder av ljus och en ”julig” välsmakande landgång skapade god stämning.
Stämningen steg, när Sven-Ola på keyboard och Håkan på elgitarr spelade välkända svenska och tyska julsånger. Alla sjöng av hjärtans lust under ledning av
Inger Berkmo.
Julfirandet fortsatte under kaffedrickandet, då vi försökte besvara 26 kluriga frågor om julen, medan vi åt mängder av Birgits goda hembakade pepparkakor.
Tänk vad snälla vi blev!
En gemytlig och stämningsfull kväll var till ända, när vi skildes åt för att vandra hem i novembermörkret.
När ni läser detta, är julsakerna nerpackade, nyårsfirandet över och vi har ett nytt år framför oss. Min förhoppning är, att 2014 blir ett bra föreningsår, för vi
behöver aktiva medlemmar, som flitigt besöker våra möten och följer med på våra resor.
Ert engagemang och deltagande i vår föreningsverksamhet gör att Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg kan leva vidare.
Ni behövs!

Medlemsmöte o V. Vemmerlöv - en skånsk by i hjärtat av Söderslätt

 2013-10-16  VFST
ett år sedan två år sedan  fyra år sedan  fem år sedan sex år sedan sju år sedan åtta år sedan
Den 15 oktober när höstmörkret smög sig på, och det blåste kalla vindar utanför fönstret, då kändes det skönt att mötas av stugvärmen i byahuset i Västra
Vemmerlöv. Huset, som byggdes 1926, användes först som kommunalhus och från 1982 som församlingshem.
Efter det att byalaget år 2005 tog över ägandeskapet har huset genomgått en fantastisk total-renovering.
Under kvällen rådde full aktivitet i det välutrustade och moderna köket, där Marie-Louise Delbrant och Lena Welinder kokade kaffe och förberedde den
tidsenliga måltiden, korv med mos, som passade utmärkt till kvällens underhållning.
Efter maten gjorde vi under Nils Brönnmarks ledning en nostalgitripp tillbaka i tiden, då dansbanorna på Söderslätt låg oerhört tätt och var en viktig samlingsplats för bygdens folk. Kåserandet ackompanjerades av Leif Olsson, som på dragspel och trumpet stod för den tids-typiskt musikaliska underhållningen.

Efter en intressant underhållning och en trevlig social samvaro med mycket prat blev kaffe och Birgit Holmbergs goda hembakade äpplekaka en uppskattad avslutning på ännu ett trevligt medlemsmöte.

Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland

 2013-08-30 Trelleborg & Söderslätt
ett år sedan två år sedan tre år sedan fyra år sedan  fem år sedan sex år sedan sju år sedan åtta år sedan
Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland har haft sitt första styrelsemöte efter sommaren. Som vanligt i Vuxenskolans lokaler. Vi var åtta närvande -
Lena och Birgit hade förhinder. Det var höstens första styrelsemöte och vi överraskade Helge Olsson som under sommaren fyllt 80 år, med (skön)sång, hurrarop och present. Ordföranden Monica Rosenqvist såg tillbaka på många av de lyckade aktiviteter vi haft sedan sommarens början som Nationaldagsfirandet i Anderslöv tillsammans med ett tjugotal vänner från vänorten i Stralsund (bild höger). Och Midsommarfirande i Smygehuk med ett trettiotal gäster från Sassnitz (bild vänster).
Den 11 maj var Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland, tillsammans med ett trettiotal andra förenings-representanter från Trelleborg, på Internationella Museidagarna i Sassnitz.
Efter halva mötet tog vi en paus för att äta danska smörrebröd och medhavd dryck av diverse slag. Jag hade beställt och hämtat hos den "lille Danske" på Nygatan i Trelleborg. De var av trenne slag, ägg & räkor, skinka & mimosasallad och leverpastej & gurka. Allt passade gommen förträffligt.
Sedan var det planering inför hösten, närmast medlemsmöten den 15 oktober i Byahuset i V. Vemmerlöv, där Nils Brönnmark berättar om de gamla dansbanorna på Söderslät och 26 november med ett jultema, där Sven Ola Dahlström och Kidde Persson underhåller. Årsmötet 2014 blir den 25 februari. En resa till Hameln blir det i maj 2014 längs "Sagovägen" (Deutsche Märchenstrasse) i Tyskland (bild nedan).

Blogg om Nationaldagsfirandet 2013 i Anderslöv. Vänskapsutbyte i Sassnitz.

Märkliga Hamburg

 2013-08-11 VFST, Hamburg
 två år sedan tre år sedan fyra år sedan  fem år sedan sex år sedan sju år sedan åtta år sedan
En bussutflykt till Hamburg i Vänskapsföreningen Sverige-Tysklands regi
Från torsdag morgon till söndag kväll med tre övernattningar på Radisson Blu Hotel i början av augusti 2013.
Utbudet av aktiviteter under weekendutflykten var stort och varierat. Där fanns något för alla så alla blev nöjda. Reeperbahn klarades av snabbt medan Fischmarkt i St Pauli kvarteren ägnades längre tid. Särskilt "Saluhallen" med sina restauranger och härlig musik av "Foxie B." en "hård" rockorkester. (Lyssna här)
Resans huvudmål var den berömda trädgårdsutställningen - Internationale Gartenschau" liksom ett långt besök med "märklinupplevelser" för pojkar i alla åldrar i det nostalgiska Miniatur Wunderland.
För kulturen stod ett besök på den svenska sjömanskyrkan där vi bjöds på kaffe med kaka och på ett föredrag "Wie es früher war" av Kristina Ekelund. om kyrkans långa och intressanta historia omfattande händelser under två världskrig.
Vi bjöds också på en rundtur genom det pampiga Rådhuset med gyllenläder på väggpanelerna såväl som på sittdynerna. Hamburg är en rik stad.
Tid fanns också tid för egna val av upplevelser i den stora staden Hamburg.
Kvällsmålet på lördagskvällen hölls på Gröninger BrauKeller, en av Hamburgs äldsta krogar. Högljutt och robust i trevligt sällskap och öl från stora fat.
Det blev extra festlig med levande dragspelsmusik av den lokale virtuosen Norbert och spontan allsång och professionell solosång av O sole mio på originalspråk av Stephen Bladh, som tillsammans med sin fru Gunilla är nyblivna medlemmar i föreningen.
Flera av resenärerna tecknade sig för medlemskap på hemvägen. Och med vädret hade vi också tur.
Ännu en lyckad bussresa till resmål i Tyskland i Vänskapsföreningen Sverige-Tysklands regi.

Nationaldagsfirande 2013

 2013-06-06 Anderslöv&Söderslätt
ett år sedan två år sedan tre år sedan fyra år sedan  fem år sedan sex år sedan  sju år sedan åtta år sedan
Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg firade Sveriges Nationaldag 2013 i Anderslöv tillsammans med ett tjugotal vänner från vänorten i Stralsund. Som passat på att ta en tur till Anderslöv som en del av en tur genom Skåne under ledning av Karsten Goldammer (bild), ordförande för vänskapsföreningen i Stralsund.

I träffen ingick också att besöka Anderslövs Bygdemuseum och att äta lunch på Gästgivaregården.
Där lärde Lena och jag känna Ulgard Golddammer, Siglinde Schlichting samt Monika och Walter Gruss. Det gick bra att konversera på tyska särskilt som dessa vänner själva gick på svenskundervisning.
Maten som bestod av Fläskfilé Oscar med bearnaisesås, sparris, handskalade räkor och duschessetoppar uppskattades.

Avmarsch från torget 14 med Söderslätts Musikkår i spetsen (bild). Marschen gick i strålande solsken och många tvingades lätta på klädseln i det varma sommarvädret.
På idrottsplatsen ställde de olika grupperna upp för att tillsammans med flera hundra åskådare lyssna på till exempel ett hälsningsanförande , flagghissning, Sång av Anderslövs kyrkokör, Sveriges Nationalsång.
Vänner från Tyskland jag talade med var mycket begeistrade över vad de hade fått vara med om under dagen. Det var många saker de inte upplevt tidigare i sitt hemland.

På bilderna syns bland andra Karsten Goldammer, Monica Rosenqvist, Bertil Tomelius och Lena Welinder och på den andra Ulgard och Karsten Goldammer.

Det är sex år sedan jag var med om Nationaldagsfirande på Idrottsplatsen i Anderslöv.

Rügen och Königsstuhl

 2013-05-29    Högalid & Söderslätt, Dagbok
ett år sedan två år sedan tre år sedan fyra år sedan  fem år sedan sex år sedan sju år sedan 
Den 25 maj tog vi bussen från Övre i Trelleborg för en endags resa till Sassnitz och Königsstuhl. Vi lämnade Trelleborg i ösregn. På båten satt Lena och jag bekvämt i fåtöljer. Vem träffar vi i salongen om inte Lars E Fränngårds väna maka Birgit!
Vi träffade också två män som åkt ända från Falun, 76 mil, för att handla billig sprit på Bordershop i Sassnitz!
I Mukran möttes vi av vår vän sedan många år, Rose-Marie Krentzien. Hon tog oss med på en promenad längs Hauptstrasse till Alt-Stadt och
berättade om de gamla husen från förra sekelskiftet. Vi kom ner till Strandpromenaden med dess härliga butiker och uteserveringar med tid för
kaffe eller en stilla öl. Vi åt på Ristorante Miramar. Öl och Sparrissuppe och sedan god glass till efterrätt.
Där hämtade bussen oss och körde oss upp mot Königsstuhl,
Besöket på Königstuhl blev mycket intressant, bara lite väl kort. Först fick vi se en film på en biograf som visade Nationalparken Jasmund i hela sin underbara prakt, årstid för årstid. En lisa för själen.Och sedan en inre rundvandring med ledsagad av en digital guide som inbjöd till historisk bakgrund, experiment, filmer, bilder och romantisk musik. En verklig upplevelse.

På färjan hem fick vi sällskap vid matbordet av Tore Skåreborn från Blentarp och Gudrun Månsson från Simrishamn respektive Siv Gabrielsson från Skanör och Lars Serger från Ljunghusen. Lars är redan medlem i föreningen och de övriga tre intresserade prospects.
Besöket på Königstuhl blev mycket intressant, bara lite väl kort.

Vi var hela 42 personer i bussen, de flesta medlemmar i Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland

     
 Birgit Fränngårdh, ressällskap  På Ristorante Miramar, Bertil,
 Helge, Anna, Johnny, Marie-Louise,
 Birgit, Ingrid, Lena och Karin
 Die Altstadt: Fürstenhof
     
 Rose-Marie Krentzien guidar
 genom die Altstadt
 Olof Rosenqvist och Lena Welinder  Siv Gabrielsson från Skanör och
 Lars Serger från Ljunghusen.
     
 Lena med Tore Skåreborn
 och Gudrun Månsson
 På hemfärden bjöds vi på en
 läcker buffet.
 Lyckobringande Huhnergötter
 till salu
     

Vänskapsutbyte i Sassnitz

 2013-05-16    Högalid & Söderslätt
ett år sedan två år sedan tre år sedan fyra år sedan  fem år sedan sex år sedan sju år sedan 
Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg blev inbjudna av Föreningen 100 år Kungsleden Sassnitz-Trelleborg att tillsammans med andra föreningar i Trelleborg delta i de Internationella Museidagarna i Sassnitz den 11 maj. Vår förening var väl representerad inklusive många från styrelsen.
Vid ankomst till färjeläget i Mukran togs vi emot av ordförande Hans-Dietmar Hoffmüller och väntande bilar som snabbt tog oss till Alten Fährbahnhof i Sassnitz där festligheterna skulle äga rum. Det startade med en glad trudelutt på trumpet.
Det serverades en omfattande och välsmakande "Imbiss" och det blev tillfälle att utbyta erfarenheter och att skapa nya kontakter både med de andra föreningarna i Trelleborg så väl som med våra vänner i Sassnitz.
Till slut tackade Vänskapsföreningens ordförande Monica Rosenqvist - på klanderfri tyska - för inbjudan och program.
På vägen hem åt vi på färjan en lyxig och innehållsrik buffet. Under måltiden hade vi alla sju tillfällen att ytterligare lära känna varandra vilket kommer leda till ett ännu mer sammanhållet styrelsearbete i framtiden.
Tidigare bloggar om Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland:
Medlemsmöte Tema Hamburg,
Läs mer om Vänskapsföreningen Sverige Tyskland i dess Medlemstidning Utblick. Och på dess hemsida.
En tidigare resa i Vänskapsföreningens regi Vårresa till vackra Spreewald och Dresden den 3 - 6 maj 2012, Dag 2-4.

Medlemsmöte Tema Hamburg

 2013-04-10   Högalid & Söderslätt 
ett år sedan två år sedan tre år sedan fyra år sedan fem år sedan sex år sedan  sju år sedan
Många kommer redan en halv timme i förväg. Bengt bevakar ingången och tar upp tributen för kaffe och hembakat bröd.
Stämningen är förväntansfull.
Roland Pettersson från RP Sport och Nöjen, även känd som tidigare reseledare för föreningens arrangemang anländer för att informera om Hamburg och dess sevärdheter.
I början av augusti planerar nämligen Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland att arrangera en fyra dagars resa till Hamburg. Den kommer att ha en särskild tonvikt på årets trädgårdsutställning, IGS Hamburg, en trädgårdsutställning som arrangeras vart 10:e år.
Mötet som hölls på Fackborgen var fullsatt och avslutades med kaffe och hembakade kakor under muntert samspråk. Vår senaste nytillkomna medlem Lilian Jönsson trivdes i sällskap med väninnan Birgit Andersson (bild). Vänskapsföreningens ordförande Monica Rosenqvist avtackar kvällens föredragshållare Roland Pettersson (bild).
Läs mer om Vänskapsföreningen Sverige Tyskland i dess Medlemstidning Utblick. Och på dess hemsida.
En tidigare resa i Vänskapsföreningens regi Vårresa till vackra Spreewald och Dresden den 3 - 6 maj 2012, Dag 2-4.

Där väljarna finns...

 2012-09-27  Lokal politik, Dagbok
För ett år sedan För två år sedan För tre år sedan För fyra år sedan  För sex år sedan  För sju år sedan
Det gäller att vara där väljarna och de blivande medlemmarna finns. Som här på färjan mellan Mukran och Trelleborg lördagen den 22 september. Där vi njuter av en delikat och näringsriktig buffet. Den annars ofta långtråkiga hemfärden gick snabbt i sällskap med Ingrid Tunestål, sekreterare i styrelsen för Vänskapsförbundet Sverige-Tyskland och Karin Nilsson som anmält sig till höstens Senior Sport School som redan kommit i gång i tisdags den 25 september. Och där fick jag, och mina "assistenter" Sten Andersson och Marianne Ahlgren, som redan arbetar för partiet, tillfälle att träffa Karin tillsammans med ett tjugotal andra förväntansfulla damer och herrar i övre medelåldern. Lika många väntar på sin tur till våren. Varför inte blivande aktiva seniora valarbetare 2014!
Bild på Ingrid, Karin och mig.
Blogg för Senior Sport School i Trelleborg.

Bedårande countrymusik

 2012-08-15  Dagbok, Musik
För ett år sedan För två år sedan För tre år sedan För fyra år sedan För fem år sedan För sex år sedan  För sju år sedan
I går var det höststart för Vänskapsföreningen Sverige - Tyskland i Trelleborg. Första styrelsemötet efter sommaren. Ordförande Monica Rosenqvist ledde mötet med den äran. Det blev mycket diskussioner kring höstens aktiviteter. Främst en busstur den 22 september till Rügen. Den 23 oktober blir det ett medlemsmöte med föredrag av Per Rodahl om Svenska Pommern på programmet och den 27 november "Julfest" där pensionärskören "Glädjespridarna" underhåller.
På kvällen blev det konsert i Församlingshemmet. Som den sista sommarkonserten i Trelleborgs kyrka arrangerade Söderslätts Countryfestival en konsertkväll som en försmak inför den stundande Countryfestivalen.
Medverkade gjorde de lokala förmågorna countrysångerska Carina Gunnarsson och gitarristen Simon Böös men de som gav den stora upplevelsen var countrygruppen "Tall Dark Strangers".
Jonas Frank Jirhamn, störst och äldst, Brita Björs från Järvsö i Hälsingland, med sång, inspirerande mellanprat och ett otroligt engagerat kroppsspråk, Max Tellving på bas med stor inlevelse och Hanna Grahm på fiol. Alla mästerliga av hög klass. Medryckande rytmer och stor variation i låtvalet. Klassisk country varvat med Gospel Plow och andra amerikanska religiösa folksånger.
Jag stod upp och applåderade, och fick många med mig, stående ovationer. Har alltid älskat countrymusik men gårdagens gav upplevelser som aldrig förr, gick direkt till hjärtat.

Vårresa till vackra Spreewald och Dresden den 3 - 6 maj 2012, Dag 2-4

 2012-05-07   Dagbok
För ett år sedan För två år sedan För tre år sedan För fyra år sedan  För fem år sedan För sex år sedan  
Resor med Vänskapsföreningen ger alltid tillfälle att träffa trevliga gamla vänner och stifta bekantskap med nya personer som blir nya vänner. Det är resornas viktigaste resultat.
Förbluffande mycket kvalitet erbjöds alla dagarna till en förhållandevis låg kostnad.
Jag upptäckte att jag under resan varken saknade min mobiltelefon, min mail eller min Facebook. Känns sunt och bra men är naturligtvis också ett mycket bra betyg åt arrangemanget och ressällskapet som var en god social ersättning för "sociala medier".

Nästa morgon stod frukosten elegant och näringsriktig serverad. Vi satte oss i bussen för färd mot Lübbenau och Spreewald, som ofta kallas "Skogens Venedig" på grund av alla sina många kanaler.
Lübbenau är centrum för den del av Tyskland där sorberna bor.
Spreewald berikas av kulturarvet från sorber/vender med deras slaviska sedvänjor. "Spreewald" är ett starkt och mycket användbart varumärke. I Spreewald delar sig floden Spree i en labyrint med många mindre flodarmar eller kanaler. Kanalerna formades vid den senaste istidens slut, 300 kanaler, totallängd över 1500 km.
De är grunda och trafikeras av kanoter och typiska flatbottnade båtare "Kahn".
Nästan ljudlöst gled vi i flera timmar framåt med en sådan Kahn eller snarare stakades framåt mot strömmen av en "gondoljär" i aktern. Det var en fantastisk upplevelse.
Nästa dag åkte vi till Dresden där vi under en sakkunnig guides ledning fick göra både en rundtur i bus i omgivningarna och en runda till fots i "Alte Stadt".

Dagen avslutades med ett besök på Meissens porslinsfabrik som är Europas äldsta grundad 1710. Staden är känd över hela världen för sitt porslin med de korslagda blå svärden som kännetecken.
Det blev ett mycket imponerande besök som startade med en TV-show där fabrikens historia och kemiska utveckling presenterades.
Sedan fick vi se hantverkare genomföra de olika stegen i framställningen av porslinsföremålen , från formandet av leran till handmålning av detaljer.
Allt var mycket pedagogiskt upplagt med bakgrundsmusik och texter som fångade uppmärksamheten. Vi gick runt länge i utställningshallen. Där fanns mycket att titta på. En upplevelse jag inte velat missa.

Läs mer om resan här: Vårresa till vackra Spreewald och Dresden den 3 - 6 maj 2012.

     
     
     
     
     
     
 Från vänster: Helge, Dieter, Bertil Tomelius, Anna-Stina, Margareta, Ann-Marie, Birgit, Olof, Jan, Elisabeth, Irene, Kjell, ?, ?, Leif, Ingrid (dold), Anna, Jan, Karin, Kerstin, Eva. Margareta.

Läs också om Dag 1 ditresan och ankomsten.

Läs också om Dag 1 ditresan och ankomsten.

Vårresa till vackra Spreewald och Dresden den 3 - 6 maj 2012, Dag 1 ditresan och ankomsten

 2012-05-04   Dagbok
För ett år sedan För två år sedan För tre år sedan För fyra år sedan  För fem år sedan För sex år sedan  
Torsdagen den 3 maj gick avfärden. Jag lyckades få en av de bästa platserna alldeles bakom reseledaren och chauffören. Och med Kerstin Gahne som trevligt och pratsamt resesällskap. Jag hade varit uppe klockan fyra för att vara i god tid för avfärd kvart i sex på Övre busstation i Trelleborg. Vi var 35 personer i bussen, nästan alla medlemmar i Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg. Snart serverades vi kaffe och dubbelfralla (à 35 kr) och färden gick snabbt till Geder för avfart mot Rostock.
Till kaffet serverades färska Metro och där fastnade jag för en artikel om hur man kan skona kroppen från träningsstressen med ett glas tomatjuice. Tomatjuice innehåller höga halter av antioxidanten lykopen. 1,5 dl om dagen ska man dricka.
Tyvärr blev det inte den nya färjan Berlin utan vi fick nöja oss med Prinz Joachim. Det blev flera korta pauser på väg genom Tyskland mot Dresden inklusive en längre lunchpaus på en TopRast Restaurant. Vid femtiden var vi framme i Cottbus och gjorde oss klara för middagen klockan kvart i sju. Därefter var vi ganska trötta efter den tidiga morgonen och den långa bussresan under vilken Kerstin Gahne underhöll mig om föreningen Samkultur som hon länge varit med i. Den har 225 medlemmar som ägnar sig åt målning och konsthantverk.
Vid middagsbordet hade jag sällskap av bland andra Sven och Karin Sandgren, Margareta Segerhagen, Eva, Birgit och Kerstin Gahne, Karl och Heidi Sedlacek. Jan Delbrandt och Jan Persson, Bengt och Anna-Stina Siwersson (se bilder).
Överst poserar researrangören Roland Peterson och chuffören Anders med vår reseledare Margareta Blennhage i mitten.

Tidigare resor med Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland: Busstur till Stade, Sensommar på Rügen, Fyra dagar i Berlin,

Als der Schwede nach Stade kam

 2011-09-12   Högalid & Söderslätt
 För ett år sedan För två år sedan  För tre år sedan  För fyra år sedan  För fem år sedan   
Lördag morgon startade med en utmärkt frukost, makrill, många olika sorters pålägg, mycket grönsaker, tomatjuice och paprikasallad. Man kunde göra vad man ville och de flesta av oss strövade timvis omkring i den gamla stadskärnan. Centrala Stade är som en fyrkant med större gator runt omkring och utanför dessa vattendrag, Burggraben och floden Winkler. Innanför finns ett myller av mindre gator, gränder och "tunnlar" där man knappast kan mötas ens till fots.
De flesta byggnader är gamla korsvirkeshus och där finns många små butiker och krogar. Med karta i hand kunde jag hjälpligt ta mig fram och hitta tillbaka. Det blev flera långa promenader under lördagen och på kvällen njöt jag av "Spa't" en ångbastu - Dampfbad. Sedan var det middag på rådhuskällaren. Det var så varmt väder att vi kunde sitta utomhus och alla mådde bra och trivdes. På natten blev det ett häftigt åskväder som väckte de flesta.
Men redan efter frukosten och avfärd från hotellet på söndagen var molnen som bortblåsta. Det blev ännu en varm och soli dag.
Vi fick en lång och intressant vandring genom det gamla Stade under ledning av Den professionelle stadsguiden Heinrich "Heiner" Brandt lärde oss mycket om Stade och Altes Land. Fick högsta poäng på "service och kvalitets" skalan. Liksom förövrigt också reseledaren Peter och busschauffören Bengt.
Vi tittade på Schweden Speicher, ett museum som tidigare byggdes av den svenske kungen Karl XII för att fungera som livsmedelsförråd för de svenska trupper under den period som staden var svensk. Han anlade också ett vapenförråd.
Heiner presenterade många statyer som den med "Mutter Flint mit dem Stint" (gädda) en ökänd fiskmånglerska på sin tid.
Det gamla Rådhuset som anlades redan på kung Karl XIs tid.
Stade är verkligen staden med kultur och historia inte minst intressant för svenskar än idag.
Därefter blev det guidning genom "Altes Land", området mellan Elbe och Weser. "Altes Land" är fullt av körsbärs- och äppelodlingar. Där finns 10000 fruktträd som ger 300 000 ton frukt om året. Det är ett platt land men där finns ett "berg" eller snarare en ås som är 8300 mm hög. Det är Altevallen som ska skydda odlingarna från översvämningar av floden Elbe I staden Jork höll traktens odlare Öppet Hus med en stor marknad med mat och frukt, Altländer Apfeltage 2011. Vi tittade också på die St. Matthias-Kirche zu Jork med urgamla bänkar där kyrkobesökare kunde få en egen plats som sponsor. Lunchen intog vi på restaurang Zum Petri i Buxtehude. Det var gott med grillad korv med diverse tillbehör. Buxtehude är Tysklands svar på Grönköping. I Buxtehude "skäller hunden med svansen", ett uttryck som uppstod för längesedan när tyckarna fick hjälp av holländare att ringa i kyrkan Huntes klocka med hjälp av en lina. Då behövde inte ringaren riskera livet på en skranglig stege. Uttrycket kom av språkförbistringen med holländskan.
Vägen hem genom Danmark till Trelleborg. Reseledaren Peter presenterade två frågesporter som vi fokuserat kämpade med medan tiden gick.
Se fler bilder här. "Rollbesättningen".
Tidigare resor med Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland: Sensommar på Rügen, Fyra dagar i Berlin,

Busstur till Stade

 2011-09-10   Högalid & Söderslätt
 För ett år sedan För två år sedan  För tre år sedan  För fyra år sedan  För fem år sedan  För sex år sedan 
Tidigt på fredag morgon den 9 september bär det av till den tyska staden Stade, söder om Hamburg.
Mellan 1645 och 1719 var Stade huvudstad i den svenska provinsen Bremen-Verden. De svenska anspråken på staden gavs upp 1719. Då hade staden 1715 kommit under Hannovers styre.
Idag kan man fortfarande finna spår av den svenska tiden i staden.
Jag får en bra plats bakom chauffören Bengt och får Kerstin Gahne som medpassagerare. Peter som är reseledare är en glad typ från Hökarängen. Vi är 18 personer från föreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg. Andra personer fyller ut bussen så vi blir ett trettiotal.
Medan Bengt styr bussen över Öresundbron serveras "Palmbladsbulle" och lämpliga drycker. Vi kommer till Rödby och tar färjan över till Puttgarden. I Heilenhafen i Tyskland handlar vi på Fleggaards och fyller i dokument för att slippa betala pant för ölburkarna. Några vilar ut i solskenet efter inköpen (bild).
Vi åt lunch på restaurang Piräus i Neustadt, en grekisk restaurang beläget i ett gammalt magasin. Se bild. Där fick jag som bordsgrannar Berit och Allan Carlsson (bild), förhoppningsvis blivande medlemmar i föreningen.
Chauffören vill undvika de långa köerna på motorvägarna kring Hamburg. I stället fastnar vi i den långa kön av fordon som vill ta den lilla färjan över Elbe. Men det gör ingenting. På bilden poserar jag och Harriet Wellin i väntan på färjan. På kvällen blir det middag på hotellet.
Se fler bilder här. "Rollbesättningen".
Tidigare resor med Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland: Sensommar på Rügen, Fyra dagar i Berlin,

Fyra dagar i Berlin, dag 4

 2010-05-09 Dagbok
 För två år sedan För tre år sedan För fyra år sedan
Fjärde och sista dagen, söndagen, var jag som vanligt tidigt uppe. Mobiltelefonen fortsätter att väcka mig 0631. Och ändå blev jag mycket stressad innan jag satt i bussen för avfärd. Detta berodde främst på att jag när jag skulle åka ner för att äta frukost vid halv åtta tiden inte kunde hitta det kort jag behövde för att öppna rumsdörren. Utan detta kunde jag varken ta mig tillbaka till 28:e våningen eller öppna dörren. Alltså kunde jag inte äta frukost förrän jag packat allt och lämnat mitt rum. Jag letade överallt men kunde inte hitta kortet, inte förrän jag packade upp min väska hemma i Äspö vid halv tolv tiden på kvällen. Alltså återstod en snabb packning och utcheckning. När jag dragandes på mitt bagage hittade till frukostsalongen klockan åtta fick jag veta att avfärden skjutits fram tre kvart till kvart över åtta. Det var den andra stressfaktorn. Jag fick dock min frukost, det enda konsekvensen blev att jag fick hoppa över frukostägget, och snart satt jag i bussen, en ny kvinnlig guide presenterade sig och lovade en intressant och innehållsrik dag. Och så blev det!
Turen gick först till Potsdam, länshuvudstaden för Brandenburg med 130 000 invånare. Där tittade vi på Neues Palais, Fredrik den Stores "skrytobjekt" som byggdes 1763-69. Men själv uppehöll han sig hellre på sitt "sommarslott" några kilometer därifrån. Det heter "Sanssouci" och där levde han utan bekymmer tillsammans med sina kära pojkar.
Sedan gick färden till Sachsenhausen i närheten av Oranienburg, där Gedankstätte minner om det före detta koncentrationslägret. Minnesmärket konstruerades 1961. Jag blev inte särskilt imponerad av vad vi fick se. Det var guidens berättelser om alla hemskheter som var rörande och känsloframkallande. Och krematoriet låg för långt bort för att vi skulle hinna gå dit.

       
Söndagens duktiga guide framför
Fredrik II:s Neues Palais.
"Fredrik själv" hälsar oss välkomna till parken med sin tvärflöjt. Fredrik den stores grav Sanssouci, här föredrog den store kulturmänniskan att tillbringa sina dagar.
       
Ingången, "Arbeit macht frei" Vakterna sköt den som försökte rymma I en av fängelsecellerna satt
jesuitpastorn Rupert Mayer
Tortyrredskap

Fyra dagar i Berlin, dag 3

 2010-05-08 Dagbok
För ett år sedan För två år sedan För tre år sedan För fyra år sedan
Tredje dagen, lördagen, startade efter en rejäl frukost med en rundtur i bussen i Berlin med guidning av den duktige guiden Wolfgang Eshka från Vänskapsföreningen i Berlin. Vid tolvtiden åt vi lunch på Café Italia. Fin service och en god och mättande pizza för min del. Men det var svårt att komma igenom bottnen, så det tog tid att äta. Därefter blev det rundvandring och visning av Riksdagshuset (Bundestag) med en engelsk- och tysktalande guide.
Sedan blev det fortsatt guidad rundtur till fots vid Brandenburger Tor, Pariser Platz, Holocaust Gedenkstätte med mera. Kvällen ägnade jag åt mig själv. Gick runt och insöp lördagskvällen på Berlin-Alexanderplarz. Titta på Galeria Kaufhofs mannekänguppvisning, diverse svensexor med mera. Tidigt i säng, fortfarande inte helt frisk. Andra i sällskapet valde att ägna sig år besök på en varieté eller träff med medlemmar från Vänskapsföreningen i Berlin.

       
Spänd förväntan inför
besöket i Riksdagshuset
Det nya riksdagshuset är delvis
byggt med autentiskt material
från det tidigare sönderbombade.
Historien lever i Berlin.
Guiden visar upp SPDs sessionssal Samling på åhörarläktaren i
Riksdagshuset. Wolfgang Eshka
från Berlinföreningen i förgrunden
       
Bundestag Denkmal fur die
ermordeten Juden Europas
Mannekänguppvisning utanför
Galeria Kaufhof
Mannekänger på Alexanderplatz

 Fyra dagar i Berlin, dag 2

 2010-05-07 Dagbok
För ett år sedan För två år sedan För tre år sedan För fyra år sedan
Andra dagen, fredagen, började med en riklig och varierad frukost som jag i min ensamhet njöt av en lång stund. Jag gladde mig över att fortfarande med lätthet kunna läsa en tysk dagstidning, i detta fallet Berliner Zeitung. Känner mig verkligen hemma i Berlin fast det är första gången jag är här.
Hela förmiddagen var ledig för egen verksamhet och därför tog jag på mig promenadskorna och begav mig ut. Målet var Brandenburger Tor och vägen dit var paradgatan Unter den Linden. Det blev en lång promenad på flera timmar som nästan knäckte mig, sjuk som jag var.
De tolv närmaste bilderna nedan visar några av de monument och byggnader jag gick förbi.
Tillbaka till hotellet för en dusch och sedan hämtade bussen oss för att ta oss till en båttur på floden Spree.
På kvällen bjöds vi på middag på Schinkel Klause, Unter den Linden 5. Mycket fin mat och fin service och trevligt och intressant sällskap. Kalkonbröst överbakad med ananas och ost, mycket läckert. Mycket promenerande, 2-3 km fram och tillbaka. Mellan flodturen och restaurangen var vi också några som tog oss till Domkyrkan. Tre euro kostade det att komma in i "Guds Hus".

       
 Karl Marx och Friedrich Engels
i parken vid Palast der Republik
 Gamla Museet  Berliner Dom  Nya vakthuset
       
 Berliner Staatsoper  Brandenburger Tor  Ryska ambassaden  Humboldt universitetet
       
 Sovjetiska segermonumentet  Denkmal fur die ermordeten
Juden Europas
 Gendarmenmarkt  Floden Spree med sina turistbåtar
       
Flodbåt på Spree: Herta
och Harry Jönsson
 Irene och Leif Jönsson  Jan, Johnny och
Marie-Louise Delbrant
 Berliner Dom från insidan

Fyra dagar i Berlin, dag 1

 2010-05-06 Dagbok
För ett år sedan För två år sedan För tre år sedan För fyra år sedan
Torsdagen den 6 maj steg jag på bussen vid Övre klockan sex på morgonen för att tillsammans med ett trettiotal andra medlemmar i Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland åka på ett fyradagars besök till Berlin. Vi åkte med Trelleborgsföretaget RP Sport & Nöjen. Vi åkte över Öresundsbron och vidare till Gedser där vi med färjan Prins Joakim tog oss över till Rostock. Därifrån var det 23 mil till Berlin dit vi ankom vid tre tiden på eftermiddagen. Redan här fick vi många sevärdheter utpekade för oss. Sedan vi checkat in på hotell Park Inn och jag packat upp i ett trevligt rum på 28:e våningen, tog jag en promenad kring Alexanderplatz, trots att det regnade. På kvällen åt vi en buffet i hotellets matsal, drack öl och umgicks i några timmar.

     
 På färjen: Anna och Helge Olsson
flankerar Harry Nilsson
 Utsikt från hotellfönstret på 28:e
våningen: TV-tornet som med sina
368 meter är högst i Europa
 Mer utsikt
     
 Berlin - Alexanderplatz  Buffet-sällskap: Jan Delbrant,
 Bodil Frostholm och Ingemar Green
 Mer buffetsällskap: Bertil Tomelius
och Margareta Segerhagen