Blogg
Funderingar
Startsida

Bertil Tomelius  Blogg  Funderingar
April 2015

Bertil Tomelius
Startsida

Världens mest irreligiösa länder

 2015-04-29 NP int
1 år sedan 2 år sedan 3 år sedan 4 år sedan 5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan  8 år sedan 9 år sedan
Kineserna är de mest sekulära i världen (90 %. Därefter kommer de europeiska länderna. Ungefär en tredjedel av svenskarna (76 %) och tjeckerna (75 %) anser sig vara ateister eller irreligiösa. Årtionden av kommunistiskt styre har implementerat en utbredd materialistisk ateism.
Sveriges topplacering bland världens minst religiösa länder överraskar. Endast åtta % av svenskarna deltar regelbundet i gudstjänster.
65 % av israelerna anser sig vara sekulära. På Västbanken och i Gaza menade däremot endast 19 % att de är inte var troende.
Undersökningen som gjorts i 65 länder av Gallup International och WI Network of Market Research är baserad på 63 989 intervjuer.

Författarna till rapporten kunde se att personer under 34 år har en tendens, globalt sett, att vara mer religiösa än äldre tillfrågade.
Vidare visar tecken på att människor som inte hade en så kallat högre utbildning vara mer religiösa.
Inkomst spelar också en roll, färre religiösa människor människor blan de med högre inkomst.
Denna rapport speglar en tidigare studie från Pew Research Center som fann att ett lands grad av religiositet följer i relation till ett lands BNP. Stora undantag från denna "regel" är Kina och USA.

Läs mer i Washington Post: "Map: These are the world's least religious countries", läs den här översatt i Tempus 17 2015

Prognos: Lika många muslimer som kristna i världen 2015

Kinas julfirande: "Tomtar som spelar saxofon och får som bär tomteluvor"

Bildningsnämnden, ärende Alstad skola

 2015-04-27 Lokal Politik
1 år sedan  3 år sedan 4 år sedan 5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan  8 år sedan 9 år sedan
Den borgerliga gruppen, Moderaterna och Folkpartiet, i Bildningsnämnden kommer på onsdag att yrka på återremiss av ärendet om att flytta elever från Alstad skola till Väståkraskolan i Anderslöv. Vi anser att det inte finns tillräckligt underlag för att fatta ett så genomgripande beslut. Se det fullständiga yrkandet nedan:

Precis som det uttrycks i den fördjupade översiktsplanen ser vi Alstad som en utvecklingsort och anser att alla alternativ skall uttömmas för att behålla undervisningen lokalt innan ett sådant beslut kan fattas.
Stor respekt skall visas dem som vår verksamhet är till för och dialoger med berörda är nödvändiga för att beslut skall få så goda effekter som möjligt. Bildningsnämnden har själv beslutat att barns och elevers perspektiv och åsikter skall vägas in i alla beslut.
Därför yrkar vi att ärendet återremitteras och återkommer till nämnden med
Redovisning av dialog med berörda elever. Hur har den gått till och vad är resultatet?
Redovisning av dialog med vårdnadshavare. Hur har den gått till och vad är resultatet?
Redovisning av dialog med personal. Hur har den gått till och vad är resultatet?
Redovisning av andra möjliga lösningar för att tillgodose lagkrav och elevernas rätt till en utbildning av god kvalité.

Bilder på Alstads skola och Sven Lindkvist (s) ordförande i Bildningsnämnden (i mitten) och Lars Mikkelä (m) gruppledare i nämnden.

Alstad skola.

Demokrati är inte allt som behövs

 2015-04-26 F & V
1 år sedan 2 år sedan 3 år sedan 4 år sedan 5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan  8 år sedan 9 år sedan
Demokratisk utveckling är ett av våra starkaste honnörsord. Men ny statsvetenskaplig forskning visar att samhället inte automatiskt blir bättre bara för att man inför demokrati. Fungerande institutioner och frihet från korruption är minst lika viktigt - men betydligt svårare att skapa.
"Kågg" är vägen till ett bättre samhälle. Den centrala frågan är hur man skapar Kågg! Vad betyder "Kågg"?
QOG är en förkortning för quality of Governement, ungefär samhällsstyrningens kvalitet på svenska., och bygger på en mängd parametrar som är viktiga för medborgarnas välfärd. Den kan sammanfattas med pålitliga, opartiska, icke-korrupta, icke-diskriminerande och kompetenta offentliga institutioner.
Danmark har bäst qog i Europa. Därefter kommer Sverige och Finland (se bild).

Qog-forskningen i Sverige: Quality of Governement institute i Göteborg grundades 2004 av två namnskunniga statsvetarprofessorer, Bo Rothstein och Sören Holmberg. Dess forskning syftar bland annat till att bistå politiker och beslutsfattare med policyråd.

Enligt Bo Rothstein finns det fyra mekanismer som verkar kunna bidra till att kvaliteten på samhällsstyrningen (QOG) ökar i ett samhälle. Det första är skattesystemet som måste vara utformat så att folk litar på att pengarna går till den offentliga verksamheten. Den andra mekanismen är meritokrati, dvs att man anställs utifrån kompetens, inte p g a rätt släkt, etnicitet, kön eller rätt kontakter. För det tredje krävs ett rättvist och fritt utbildningssystem. Den fjärde och sista faktorn är jämställdhet i det politiska systemet.

QoG EU Regional Data.       Läs mer i Forskning & Framsteg nr 1 2015 ss. 42-47

Medlemsmöte

 2015-04-24 A & S
1 år sedan 2 år sedan 3 år sedan 4 år sedan 5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan  8 år sedan 9 år sedan
Vi sydskåningar har väl alla någon gång hört påståendet: " Landsvägen mellan Malmö och Ystad delar Sverige i två likvärdiga delar."
Detta fick vi bekräftat vid Vänskapsföreningen Sverige-Tysklands medlemsmöte torsdagen den 23 april då vi tillsammans med Nils Brönmark startade den mentala resan. Med musikens hjälp lotsade han oss från Skurup västerut längs 101-an via Hönsinge till Anderslöv, med anknytning till författarna Ola Hansson och August Strindberg. Sen lämnade vi 101:an och for söderut på 108:an till Haglösa, där Povel Ramel en gång hade ett sommartorp.
I Klagstorp finns fortfarande Hans Larssons väg, den berömde filosofen och vetenskapsmannen. I Fru Alstad passerar vi den gamla vallfärdskyrkan - Söderslätts Notre Dame.
Resan avslutas i Selma Lagerlöfs Västra Vemmenhög med en sista Edvard
Persson-visa,"Lite grand från ovan".
För den vältajmade musiken svarade Mats Winqvist, piano; Leif Olsson, dragspel; Sten-Gösta Jönsson, sång, alla med stor bravur.

Drygt 50 - fullt hus - personer kom till Vänskapsföreningen Sverige-Tysklands medlemsmöte den 23 april . Det var andra gången vi träffades i Immanuelskyrkan, Algatan 10, Trelleborg. Församlingshemmet är verkligen trevligt, rymligt men samtidigt med känsla för intimitet. Ständigt god servic och hjälpsamhet från avgående församlingsordföranden Ruth Carlssons sida. Dit återkommer vi gärna med våra medlemsmöten och annat.
Det är glädjande att så många medlemmar ställer upp på våra möten, många känner redan varandra väl sedan tidigare och nya medlemmar tas väl om hand.
Underhållning uppskattades hörbart.
Detsamma gjorde den "hemlagade" smörgåsbuffén. Tydligligen alltför välsmakande eftersom de som stod sist i kön blev utan de godaste detaljerna

Maktkampen inom presidentpalatset hårdnar

 2015-04-23  NP int
1 år sedan 2 år sedan 3 år sedan 4 år sedan 5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan  8 år sedan 9 år sedan
Tysklands närmaste allierade i Centralasien är en brutal diktator. Islam Karimov har styrt Uzbekistan med järnhand i ett kvarts sekel. Shakespearianska komplotter inom familjen har nu väckt frågan om vem som kommer att ta över efter den 77 år gamle ledaren.
Huvudrollerna spelas av en diktator som haft sitt land i ett järngrepp i ett kvarts sekel och hans glamorösa dotter, Gulnara Karimova, som han förberett som sin efterträdare.
Samt hans fru som mot denna plan konspirerar med chefen för landets underrättelsetjänst.
En underordnad roll har hans yngre dotter, Lola Karimova, som är Uzbekistans ambassadör i UNESCO, som bor i Genève och som anklagar sin syster för korruption.
Det är ett drama om makt, miljarder dollar och korruption.
Uzbekistan har idag större likheter med Nordkorea än Kina. Statskontrollerad media får dig att tro att Uzbekistan är ett land under stor utveckling och dess undersåtar är nöjda.

Läs mer i Der Spiegel: "Tashkent's Shakespearean Drama: Scandal Shakes Uzbekistan's Ruling Family", läs den här översatt i Tempus 16 2015

Sara Larsson: Den första lögnen

 2015-04-21  Böcker, deckare
1 år sedan 2 år sedan 3 år sedan 4 år sedan 5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan  8 år sedan 9 år sedan
Boken är intressant, välskriven och bitvis spännande, denna debutbok. Den behandlar också ett mycket angeläget ärende. Men den är för lång, över 400 sidor och därför räcker första halvan för mig!

Visby 1997. Sextonåriga Josefin vaknar i en främmande säng och det tar en stund innan hon inser vad som har hänt. Att hon har blivit brutalt våldtagen av tre manliga skolkamrater. I den följande rättegången frias de åtalade eftersom ord står mot ord.

Thailand 2010. Den framgångsrike idrottsmannen Oskar semestrar med sin fru och sina två barn. Även om det på ytan ter det sig idylliskt är Oskar mer intresserad av barerna och nattlivet än av familjen. Men efter en särskilt blöt kväll går allt överstyr och han tvingas fatta ett helt livsavgörande beslut.

Många år efter det som hände i Visby 1997 dyker det upp mejl och sms med hotfulla meddelanden och bilder av gruppvåldtäkten. Männen är vuxna nu, lever vitt skilda liv, men måste träffas för att hindra att deras liv slås i spillror. Efter den första lögnen måste nu flera nya ta vid för att de ännu en gång ska gå fria.

Med Den första lögnen debuterar Sara Larsson med en välskriven spänningsroman kring ett starkt och obehagligt ämne. Den handlar om synen på sexualitet, på ordet "nej" och kvinnans rättslöshet. Den handlar om vår rättskänsla och moral, våra förväntningar och fördomar, och om vår uppfattning om brott och straff.

Recensioner:
Ingrid Bosseldal i GP: "Allt för nära den våldsbejakande pornografi".
Bengt Erikson i Ystads Allehanda: "Den första lögnen" slutar otroligt nog med en gnutta hopp. Män kan ändra sig. Kvinnor kan överleva. Bäggedera med tillägget: trots allt".
Lotta Olsson i DN: "Otäck realism. Under ytan bubblar våldet och minnena".

De flesta britter härstammar från tyskarna

 2015-04-19 F & V
1 år sedan 2 år sedan 3 år sedan 4 år sedan 5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan  8 år sedan 9 år sedan
Analysen visar att anglosaxarna är den enda erövraren (omkring 400-500 f.Kr) som på ett väsentligt sätt förändrat befolkningens genetiska utseende, nästan 30 % av de flesta britternas DNA kommer från deras förfäder, dagens tyskar.
Analysen av mer än 2000 britters DNA fann att de som idag bor i södra och mellersta England delar ca 40 % av sin DNA med fransmännen, 11 % med danskarna och 9 % med belgarna. Det franska bidraget var överraskande nog inte kopplat till Normandernas invasion 1066, utan till en tidigare okänd migrationsvåg till Storbritannien någon gång efter slutet av den senaste istiden för nästan 10 000 år sedan.
Studien visade också att förfädernas bidrag till nutidens gener varierade avsevärt mellan områden som Wales, Skottland och Nordirland som framstod som separata genetiska kluster. Befolkningen på Orkneyöarna visade sig vara mest genetiskt distinkt, 25 % av deras DNA härstammade från norska förfäder som invaderade öarna på 800-talet.
Författarna föreslår att DNA-analys nu bör betraktas som ett kraftfullt historiskt verktyg som ibland ger mer opartiskinformation än de traditionella källorna.
Bildtext: German captain Uwe Seeler (left) shakes hands with England captain Bobby Moore before the start of the World Cup final at Wembley in 1966.

Läs artikeln i the Guardian "Genetic study reveals 30% of white British DNA has German ancestry"eller läs den här, översatt i Tempus nr 13 2015

En yxa åt Alice

 2015-04-17 Böcker
1 år sedan 2 år sedan 3 år sedan 4 år sedan 5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan  8 år sedan 9 år sedan
Inger Frimanssons senaste bok är inget att rekommendera. Det är ingenting jag vill läsa färdigt. Jag ångrar nästan att jag lånade boken på biblioteket. Boken är alldeles för lång och för spretig. För många personer att hålla reda på. Nästan alla är osympatiska. För mycket av författarens eget liv är invävt i texten.
Frimansson har lämnat Hässelby och dramat denna gång utspelar sig i en söderförort till Stockholm

I "En yxa åt Alice" är det journalisten Roland Järnek som långsamt drivs över gränsen. En förödmjukande skilsmässa har lämnat honom på bar backe, hans artiklar och krönikor är inte längre lika uppskattade som förr och när han ber om ett banklån möts han av ett föraktfullt avslag. Det blir droppen för den snälle, fantasifulle och lite undergivne Roland.

Jag har faktiskt läst en bok av Inger Frimansson tidigare, om än för nästan 10 år sedan Farväl Inger Frimansson. Tyckte om möjligt ännu sämre om den.

Inger Frimanssons hemsida
Recensioner:
Sara Ullberg i Norran: "Nagelbitande sommarläsning"
Monica Lindström i DAST: "Som vanligt är det härligt att läsa Frimansson".

Moderatlunch på Manges

 2015-04-15 Lokal Politik
1 år sedan 2 år sedan 3 år sedan 4 år sedan 5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan  8 år sedan 9 år sedan
Moderatlunch i Trelleborg. Vi var på "Mange på Horizont" på Hamngatan 9 i går, där vi bjöds på två rätter: Stekt panerad Alaska filé och Viltskavspanna med bulgur. 20 moderata seniorer njöt tillsammans av det trevliga sällskapet och den vänliga stämningen. Många förväntanfulla "hemvändare" gladde särskilt. Allt var så postitivt att jag nästan fick för mig att kanske fortsätta som ordförande för Moderata Seniorer ännu en period.

Närvarolista.

     

 

Bertil i trevligt sällskap med
herrskapet Jane och Lars Kristersson!

 

Kristina Silfversparre, Eva Holm,
Eva Ekström, Clas Jönsson,
Marianne Ohrlander, Ove Carlsson
som fyllde 75, med flera.

 

Inga Berggren i muntert sällskap med två "hemvändare" Ingrid Malmquist
och Inga-Lill Pålsson.


Tidigare Moderatluncher: 141016 Moderatlunch med museibesök i Anderslöv,
Senaste moderatlunchen, 140327, ModeratLunch på Kockens Hörna

Tidigare bloggar om Moderatluncher: Gåsamiddag på Gästis,13-11-11,  Moderatlunch på Trelleborgs Golfklubb, 13-08-31
Moderatlunch i glada vänners lag, 2013-04-11 Moderatlunch på Alla Hjärtans dag, 13-02-1 , Gåsamiddag, 12-11-14
Läckert på Europadagen, 12-05-09, Moderatlunch, 2012-03-14. Moderatlunch 2012, 12-02-15
Gåsamiddag med njutning, 11-11-10, Moderatlunch på nya Dannegården, 11-08-26, Söderslättsproducerat, 11-05-18,
Två Trappor, 11-03-31, Två Leijon, 11-01-24.

Påskrevy i Anderslöv

 2015-04-12 A & S
1 år sedan 2 år sedan 3 år sedan 4 år sedan 5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan  8 år sedan 9 år sedan

I kväll var Lena och jag Piggsvinsteatern i Anderslöv. Som vanligt på Rosenhagen den gamla dansrotundan. Det var en verkligt god underhållning med mycket sång och dans av många nya unga fynd. Men kanske främst underfundiga skämt och mycket skratt. Det var länge sedan jag skrattade så mycket på en revy. Piggsvinsteatern hade gjort ett uppehåll men är nu på väg att återta sin plats
som nummer ett i Trelleborgs kommun.
Och billigt var det 120 kr per person med TA-kort, mycket valuta för pengarna var det.

Extra roligt var det att träffa Anna-Lena Lindberg som jag inte sett på många år. Hon bor fortfarande i den lilla byn Hönsinge, en halvmil
öster om Anderslöv. Vi träffades på Biblioteket i Anderslöv för nästan 10 år sedan. Strax efter det hon fått sin whiplashskada efter en bilolycka.
Hemsidan, Piggsvinsteatern,
Jag såg en annan tidigare föreställning av Piggsvinsteatern, för nästan precis 8 år sedan, 2007-03-31, som hette Är du inte riktigt fisk?
Är du inte riktigt fisk?
Artikel i TA.    Mirandashave.      Facebook.


     
     
     
     

Paula Polanskis straff

 2015-04-10 Böcker, deckare
1 år sedan 2 år sedan 3 år sedan 4 år sedan 5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan  8 år sedan 9 år sedan
Boken heter "Straff" och är skriven av en fiktiv person som kallar sig Paula Polanski. I översättning av Håkan Nesser. Påstås det. Men ingen läsare lär väl tro på det. Det är Håkan Nesser själv som skrivit boken.
Paula Polanski, fru K och herr Nesser?
Det kom en dam från Tyskland. Låt oss kalla henne fru K.?
Vi åt lunch i Gamla stan, det var avtalat. Mitt i maten tog hon fram ett romanmanuskript, det var inte avtalat.
Jag vill att du översätter det här, sa hon. Från vad till vad? frågade jag. Från tyska till svenska, genmälde fru K. Kommer inte på tal, svarade jag. Jag behärskar inte det komplicerade tyska språket.?
Det gör du visst, sa fru K. På ett både smickrande och liksom övertygande vis. Och boken bör inte komma ut på tyska eftersom den innehåller obehagliga sanningar. Tyskar är en smula känsliga.
Based on a true story? frågade jag? På sätt och vis, sa fru K.

Så vad handlar då Straff om? Jo, författaren Max Schmeling kontaktas av en gammal skolkamrat som är döende och vill att Max ska återgälda en gammal tjänst. Först ska han läsa en historia, sedan utföra ett visst uppdrag. Detta får högst oanade konsekvenser …?

Niklas Qvarnström i Sydsvenskan: "I den skenlitterära fågelsvärmen"
Mathias Löf i Ordförrådet: "Har ni läst Nessers senaste? Den av Paula Polanski?"

Håkan Nessers senaste: Kommissarien och tystnaden (140206)

Kleptomania: Troll och Människor

 2015-04-07 Böcker
1 år sedan 2 år sedan 3 år sedan 4 år sedan 5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan  8 år sedan 9 år sedan
Håller gärna med Emma Kreü i i Litteraturmagazinet att boken är en "Suggestiv berättelse som lockar och drar" och jag vill inte heller säga emot henne att den är den bästa inom fantastikgenren hittills i år.
Tåget kränger, i en kupe sitter en ung man, Claudia och en annan man som presenterar sig som Gustaf. Bakom en laptop sitter heter Linus Kaiser.
Uppe på bagagehyllan gömmer sig ett väsen, nej, ett väsenskräp. Tåget gnisslade och skrek av väsensskräp.
Tåget krockar. Med vad? Trollkonan Kona som förvandlat sig till en Jättesten. Kona är hans mor med en enorm kroppshydda. Troll och människor skiftar gestalt men hatar varandra. Trollen gömmer sina rikedomar långt inne i bergen.

Kristina Hård debuterade 2009 med science fiction-romanen Alba och har därefter utkommit med Himalayabreven, båda på Kabusa Böcker. Kleptomania är den första boken i serien Arvet efter Kaiser.
Bokens hemsida på Styx Fantazy. Kristina Hård på Facebook.
Kristina Hård på Facebook
Intervju med Kristina Hård i Litteraturmagazinet: "Fantasin väver in sig i verkligheten"     Kristina Hårds hemsida.

Recensioner:
Emma Kreü i LitteraturMagazinet: "Suggestiv berättelse som lockar och drar".
Jessica Ahlström i Tidningen Kulturen: "I Bergakungens sal"

Påskliljekampanj 2015
(Detta är mitt 2500:e blogginlägg sedan starten i juni 2005)

 2015-04-04 Lokal Politik
1 år sedan 2 år sedan 3 år sedan 4 år sedan 5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan  8 år sedan 9 år sedan
Åttonde gången i rad som jag deltar i Moderaternas påskliljekampanj i Trelleborg
Som vanligt var jag först klar med mitt pensum. Inte för att jag hade färre knippor än andra men jag var uppmärksam och charmade särskilt äldre (jämnåriga). En dam ville inte bara ta emot blommor utan också att jag friade till henne.
Detta var första gången sedan jag lämnade styrelsen för någon månad sedan. Det känns befriande att kunna sköta sig mer på egen hand.

2014 Nu är det påsk igen! Några tidigare lyckade Påskliljekampanjer: 130329 Påskliljor på skärtorsdagen, 5 års jubileum och 120406 Påskliljekampanj, 4:e året i följd.

Påskrundan 2015

 2015-04-03 A & S
2 år sedan 3 år sedan 4 år sedan 5 år sedan 6 år sedan 7 år sedan  8 år sedan 9 år sedan
Långfredag var Lena och jag på konstutställning, Söderslätts Påskrunda 2015. Vi höll oss till Öppna Sinnens Konstrunda. Vi började på samlingsutställningen på Solsäter i Räng. Det var en positiv överraskning och även att man kunde äta lunch där, en mustig Gulaschsoppa. Tog oss sedan till Köpmansmagasinet i Smygehuk för att avsluta på Galleri IsieTio, där följande konstnärer representerade Rolf Reimer, Lisbeth Mandell, Jeanette Jimenéz, Anita Kinnman, Kjell A Nilsson, Peter Schlieper och Kurt Ive Kristoffersson. Där var Kinnmans "Regatta" bäst. För övrigt inte så imponerande.
Tilltalade mig mest gjorde Madeleine Hillgrund Lilja, som nyss lämnat sina keramiska verk för att bli målare. Ett gott val.

På påskrundan 2014 var vi också där båda två. 14-04-19   liksom tidigare Påskrundan 2013   och Påskrunda i Trelleborg 2011

R= Räng Samlingsutställning på Solsäter, K= Köpmansmagasinet, I=Isietio

 
Michael Mårtensson, Koraller (R) Jag och Lasse Danred (R) Britta-Ers Donner
Aktuellt (R)
Anita Kinnman, Andligt förfall (R)
 
Zakaria Alamiri, Inspiration (R) Annika Lundström,
Evig strävan (K)
Maj-Lis Suikkonen,
Giraff & Struts (K)
Madeleine Hillgrund Lilja, Torghandel (K)
Madeleine Hillgrund Lilja, Alice
är tillbaka (K)
Anita Kinnman,
Regatta (I)
Peter Schliegser,
Human Birds (I)
Jeanette Jeménez,
Koraspelaren (I)