Blogg
Funderingar
Startsida

Bertil Tomelius  Blogg  Funderingar
Mars 2007

Bertil Tomelius
Startsida

Målet med livet är att njuta av det

 2007-03-31   Funderingar
 För ett år sedan
Hulténs i Staffanstorp har en stor bilaga i dagens Trelleborgs Allehanda. Rubriken på framsidan är "Möbler för livsnjutare".
Reklambyrån som ligger bakom marknadsföringskampanjen tror fullt riktigt att "livsnjutare" är ett ord som ger positiva associationer och förhoppningsvis leder till att många besöker "Sveriges största möbelhus för utemöbler".
Det intressanta är att ordet "livsnjutare" här visas upp som det positiva ord det är. Alltför ofta utmärks de budskap vi kan hämta från våra massmedia av elände och krav. "Vi ska äta vår mat i vårt anletes svett" är fortfarande en devis för de lutheranskt präglade redaktionella självspäkarna. Budskapet är att det bara är fel på oss och falska idealbilder presenteras hur vi ska se ut och hur vi ska leva. När får vi en lång artikelserie om de personer som bäst njuter av livet? Och vad de gör för att njuta. Att njuta av livet är något man måste lära sig. En njutning för ungdomar skulle kunna vara att gå till skolan på morgonen och veta att man kommer att klara provet eftersom man "pluggat" ordentligt flera kvällar i rad.

Bättre vårdkvalitet och arbetstillfredsställelse med IT-stöd

 2007-03-30   Forskning & vetenskap
 För ett år sedan
Många artiklar har tidigare skrivits om hur effektivitet, kvalitet och arbetstillfredsställelse kan ökas inom vården. Nu har det kommit en avhandling om hur IT-stöd kan göra det bättre inom demensvården. Avhandlingen är skriven av den legitimerade sjuksköterskan Maria Engström vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet. IT-projektet startade hösten 2000, med tankar kring förbättring av de dementas boendesituation. Undersökningen bestod av enkäter till anhöriga och personal där man gjorde studier innan tekniken infördes, under tiden tekniken infördes och efter teknikens införande. En sammanfattning av resultatet finns i Forskning & Framsteg nr 2 mars 2007 (också på webben, om du är medlem).
Stöd av informationsteknik i vården av personer med demens kan skapa både förbättringar för personalen i det dagliga arbetet och trygghet för de boende. IT-stödet som studerats var bland annat passivt passagelarm i förbindelsegångar och trädgårdar, fallsensorer, rörelsesensorer, webbsida för boendet, tillgång till Internet för all personal samt e-post för kommunikation inom personalgruppen och mellan närstående och personalen. Enligt vårdpersonalen höjde IT-stödet inte bara vårdkvaliteten, det bidrar också till personalens personliga utveckling och minskade arbetsbelastningen. Avhandlingen A Caregiver Perspective on Incorporating IT Support into Dementia Care i fulltext finns här.

Negligera inte SD

 2007-03-29   Nyheter & Politik, Svensk
 För ett år sedan
För några dagar skrev jag om Mona Sahlins recept för att ta emot den stora anstormningen av människor från Irak som vill utvandra till Sverige. Det var att staten skulle tvinga kommunerna att ta emot dem även om förutsättningar som bostad och arbetstillfällen inte fanns. Jag befarade att det enda resultatet av ”sätta ner foten” Sahlins agerande skulle bli en opinionsökning för Sverigedemokraterna. Nu har den kommit. I senaste opinionsmätningen från undersökningsföretaget Sentio research fick SD 4,3 %, alltså över riksdagsspärren. En ökning med omkring 50 % sedan riksdagsvalet.
Dagens understatement är att det är dags för etablerade riksdagspartier att göra något om det inte ska sitta Sverigedemokrater i den svenska riksdagen 2010!
Illavarslande för Alliansen är också att Kristdemokraterna ramlat ner till 3,2 % troligen beroende på den aktuella debatten om polska kvinnors rätt till abort i Sverige och ändring av äktenskapsbalken till förmån för homosexuellas rätt till vigsel (se blogg).

Big Mac är död, länge leve iPod

 2007-03-28   Nyheter & Politik, Internationell
 För ett år sedan
Tidskriften ”The Economist” presenterar årligen sedan 10 år tillbaka ett index för att jämföra olika länders valutor. Det bygger på köpkraftsparitet, det vill säga att man får lika mycket för en dollar i alla länder. Tanken är att om en Big Mac (McDonald’s huvudmål) kostar mer än genomsnittet i världen så är det landets valuta övervärderad – och kan riskera att sjunka, kostar den mindre är valutan undervärderad. Under de senaste åren har den svenska valutan varit starkt övervärderad.
Hittills har det varit ett ”burgerekonomiskt” index men nu har den största banken i Australien, Commonwealth Bank, gått över till att använda iPod i stället, som de anser är en tillräckligt stor global succé för att fungera som ekonomisk måttstock.
IPod det vill säga Apples bärbara mediaspelare tar över rollen som ekonomernas jämförelsevara. Big Mac är detroniserad! En epok går i graven.

De är så tarvliga allesammans

 2007-03-27   Nyheter & Politik, Svensk
 För ett år sedan
Taskigt, lumpet och uselt, så betraktar Göran Persson all kritik mot honom. De som framför politisk kritik mot honom och partiet är oetiska och visar låg moral.
Särskilt gärna använder Rumpnissen Persson dessa uttryck om personer som representerar den politiska oppositionen.
Han visade i det sista avsnittet av ”Göran Persson” story (ordförande Persson), hur totalt olämplig han är som ledare – och tänk han har varit hela nationens Sveriges ledare i tolv år!
Han visar aldrig att han kan ta kritik på ett konstruktivt sätt, lära sig något av den och bli en bättre människa och partiledare.
Naturligtvis är inte Göran Persson den ende socialdemokraten som detta stämmer på. De allra flesta sossar betraktar politisk opposition mot socialdemokrater som lumpen och oetisk. Man bemöter inte opposition genom att argumentera i sakfrågan utan genom att attackera opponenten och peka på hans eller hennes låga moral och dolda tarvliga avsikter. Det finns egentligen bara ett parti med hög moral, oegennytta och solidaritet, socialdemokraterna. Man förstår att Göran Persson trivdes i den kommunistiska enpartistaten Kina.

En verklig kulturgärning

 2007-03-26   Forskning & vetenskap
Den sjunde juli i år (070707) ska världens sju nya underverk presenteras sedan planetens Internetanvändare röstat på 21 kandidater. Idén kom från den schweiziska filmmakaren Bernard Weber som 2001 bildade den ideella stiftelsen New7Wonders med avsikten att "skydda mänsklighetens arv på hela jorden". Sedan dess har fyra miljoner lagt 28 miljoner förslag på nya underverk av vilka 21 finalister valts ut. Några av favoriterna är Kinesiska muren, statyerna på Påskön och Taj Mahal (bilder) (Washington Post).

De tidigare sju underverken är Fyrtornet i Alexandria, Artemistemplet i Efesos, Zeusstatyn i Olympia, Kolossen på Rhodos, Babylons hängande trädgårdar, Mausoleum i Halikamassos och Pyramiderna i Giza

Sex av dem byggdes (eller är bara påhitt) flera hundra år före vår tideräkning och förstördes också efter kort tid.
Ett undantag är Pyramiderna i Giza som konstruerades 2500 år f Kr och som fortfarande står kvar (Populär Historia).

 

Sommartid

 2007-03-25    Dagbok
 För ett år sedan
Idag är det sommartid. Det har vi haft sedan 1980. Hela Europa har samma tid utom Island som har ”sommartid” året om.
Jag ställde tydligen fram mig själv redan i går kväll. Jag lade mig något tidigare än vanligt så jag vaknade nästan en timme tidigare än jag brukar. Men så tillhör jag ju också den minoritet av mänskligheten – 10 % säger forskarna – som är morgonpigga (och därmed kvällströtta). Människans dygnsrytm styrs av hormonet melatonin som tillverkas av tallkottkörteln utifrån bland annat aminosyran tryptofan. Produktionen styrs (naturligtvis) av våra gener. Min far var också morgonmänniska. Om det är så som professor Jan Hedner säger att kapaciteten hos morgonmänniskor är något högre än hos kvällsmänniskor så får man vara glad för detta arvsanlag. Lyssna här.
Det var bara att gå runt i huset och ställa om klockorna. Hittills har jag skruvat fram tolv stycken, det ska bli några till innan allt är klart. Jag är tydligen klockberoende.
Datorerna ställer om sig själva. När ska marknaden erbjuda samma service för vanliga klockor?
Högtrycket har förstärkts märker jag. Barometern har stigit ytterligare och himlen är blå som igår. Tyvärr tycks den starka ostliga vinden från igår också vara kvar. Blåsten är Söderslätts gissel.

50-talisterna regerar        

 2007-03-24    Nyheter & Politik, Svensk
 För ett år sedan
Nu måste den förre finansministern Pär Nuder vara nöjd. Det så kallade ”köttbergets” politiska makt är bruten. Fyrtiotalisternas politiska dominans är slut. Nu är det femtiotalisterna som regerar – åtminstone i den svenska regeringen och riksdagen. Men även 60-talisterna är många – Nuders egen generation. I regeringen är 80 % födda mellan 1950 och 1970. I riksdagen är denna andel 60 %. Men faktum är att redan 1993 blev 40-talisterna omsprungna av 60-talisterna, om än bara när det gäller antalet. Framför allt har 60-talisternas antal gynnats av den stora invandringen. Ingen annan åldersgrupp har så stor andel utlandsfödda. Ända fram till år 2020 beräknas de som är födda på 1960-talet vara flest, sedan är det 90-talisterna som tar över. Detta enligt två artiklar i Forskning & Framsteg nr 2 2007 och nr 6 2005.
Personligen som 40-talist känns detta mycket tillfredsställande. Mina två äldsta barn är födda på 1960-talet, nu är det upp till dem att lägga manken till så att pensionerna räcker till för våra behov. Min fru är född på 1950-talet och får svara för regeringen av hemmet. Min yngsta dotter får vänta på sin tur tills 90-talisterna tar över.

Moderat årsmöte

2007-03-22    Anderslöv & Söderslätt

I går kväll var jag ”kallad och inbjuden” till förenings-årsmöte 2007. Det hölls på Idala gård som ligger en halvmil norr om Trelleborg mitt på platta Söderslätt. Mötesordförande var Annika Williamsson och kommunalrådet i Trelleborg Ulf Bingsgård fick hedersuppdraget att vara mötessekreterare. Trelleborgsföreningen fick en ny och välmeriterad ordförande i Gunnar Grafström. Flera av de andra styrelseledamöterna som valdes var också nya men ej obeprövade kort. Det förefaller mig att bli en bra styrelse och det är också tillfredsställande att alla medlemmarna i Trelleborg nu samlats i en gemensam förening och inte som tidigare varit uppdelade på flera. Fortfarande finns det ju dock en speciell kvinnoförening, MQ och en Seniorförening.
Efter årsmötesförhandlingarna berättade ägarna Pia och Hans Nyman om sin anläggning Idala gård som varit i familjens ägo sedan 1635. Därefter avslutades kvällen med att vi gemensamt åt en Antipasti-förrätt och Vedugnsbakad pizza som föll oss väl i smaken. Läs gärna Linda Anderssons blogg om samma företeelse, hon är ordförande för MQ.

Även samkönade kan bli makar

 2007-03-21    Nyheter & Politik, Svensk
Liten praktisk fråga har blivit stor ideologiskt.
Enligt svensk lag är äktenskapet avsett för en man och en kvinna. Äktenskapsbalkens §1 stadgar att ”äktenskap ingås mellan en kvinna och en man”. Därefter kallas de makar.
§2 säger att ”makar ska visa varandra trohet och hänsyn” vilket av de flesta tolkas som att makarna inte ska ha sex med andra än varandra.
Jag tror att det är en bra idé att homosexuella, män och kvinnor, ges möjlighet att bli makar och omfattas av §2. Om det finns motstånd från präster så kan den nya lagen göra det frivilligt att viga samkönade om det strider mot deras tro och övertygelse. Till en början räcker det säkert att låta homosexuella präster utföra vigselakten. Dessa får väl förmodas inte ha något emot detta.
Det finns en politisk majoritet i riksdagen för det förslag till ny äktenskapslag som utredaren Hans Regner presenterat. Bara Kristdemokraterna är mot att äktenskapet förändras.
Ärkebiskopen Anders Wejryd vill absolut inte tala om äktenskap för samkönade. Varje präst måste dock enligt min mening ha rätt att själv bestämma. Något annat strider mot diskrimineringslagens första paragraf som stadgar att ingen får diskrimineras för sin religion eller trosuppfattning.

Trelletrampet, ett bra jubileumsarrangemang

 2007-03-21    Anderslöv & Söderslätt
 För ett år sedan
Cykla 750 km (lika många som Trelleborgs jubiléet) på sju månader och vinn en cykel! Med denna uppmaning vill Trelleborgs kommun få kommuninvånarna att göra en insats för den egna hälsan och miljön. Den som vill vara med ska föra journal över sina cykelturer på ett rapporteringskort som kan laddas ner från kommunens hemsida. Catherine Persson, socialdemokratiskt oppositionsråd (bild) utmanar trelleborgarna. Hon har ett förflutet som riksdagsman men framför allt som tävlingscyklist och ordförande i Trelleborgs cykelklubb.
I fjol gjorde jag 60 långa (15-30 km) cykelturer på Söderslätts utmärkta och vackra vägar. Blir sommaren lika cykelvänlig som fjolårets ska jag väl kunna konkurrera om cykeln!.
Om detta kan man läsa i dagens Trelleborgs Allehanda.

Vänskapsmatch Reinfeldt-Sahlin

 2007-03-20    Nyheter & Politik, Svensk
 För ett år sedan
Mona Sahlin säger sig länge ha längtat efter Fredrik Reinfeldt och en debatt med honom och han i sin tur har länge saknat en opposition och ett klargörande av var de ”nya” socialdemokraterna är, om de nu finns. I går kväll i Aktuell fick de chansen att göra detta inför alla TV-tittarna under 20 minuter.
Det blev en vänskapsmatch där Mona Sahlin spelade rollen av den ibland obetänksamma anfallaren och Fredrik Reinfeldt som den lugne defensivspelaren som väntade på kontringsmöjligheter och som ibland ställde Sahlin offside. Plötsligt var det OK med betyg i grundskolan från sjunde klass bara skolminister Björklund inte krävde betygsättning från första klass.
Reinfeldt upprepade sin övertygelse att är bra med en skillnad i ersättning mellan de som arbetar och inte arbetar i Sverige medan Sahlin påstod att en industriarbetarefamilj inte kan glädja sig åt den tusenlapp i skatteminskning den fått eftersom de vet att de stackars arbetslösa får det sämre. Ett påstående helt tagit ur luften men det är väl det som är Sahlins debattstil. Att använda känsloladdade ord i stället för fakta och sakkunskap. En klar seger för statsminister Fredrik Reinfeldt över feministen (enligt egen utsago) Mona Sahlin.

Mona Sahlin, HSB

 2007-03-19    Nyheter & Politik, Svensk
 För ett år sedan
Mona Sahlin sätter genast ner foten (det är väl de röda feministernas älsklingsuttryck). Nu gäller det att ta till tvångsmedel. Hon bryr sig inte om att hon är avlönad av skattebetalarna och därmed allas vår tjänsteman. Nu vill hon tvinga alla kommuner att säga ja till flyktingmottagning. Om detta kan man läsa i dagens Sydsvenskan. Det är särskilt några kommuner i Skåne hon har ett gott öga till. Kommuninvånarna ska inte få avgöra hur de vill ha det utan det är Mona Sahlin som bestämmer! Att hon med sådana utspel bara riskerar att förlora ytterligare några tusen skånska sosseväljare till Sverigedemokraterna bryr hon sig tydligen inte om.
Sedan kan man ju verkligen fråga sig om det har någon praktisk betydelse. Invandrarna har ju hittills sökt sig till de kommuner där det redan bor många människor med samma nationalitet och religion och språk. Allra mest lockande är det där det redan finns familje- och klanmedlemmar. Därför väljer de flesta utomeuropeiska invandrarna att bo i Malmö, Landskrona, Göteborg, Botkyrka, Södertälje och Stockholm. Det är nog ytterst få som saknar möjligheten att bosätta sig i Vellinge och Staffanstorp.

Återvändare och avundsjuka

2007-03-18  Film & TV & Media

I fredags visade TV 1 Masjävlar.
Mia (Sofia Helin) är drygt 30 år och ensamstående karriärkvinna i Stockholm. Hon lämnade sina hemtrakter i Dalarna för 15 år sedan. Hennes far ska fylla 70 år och då åker hon hem på besök. Det dröjer inte länge förrän hon är inblandad i familjestridigheterna särskilt med sina äldre systrar Eivor (Kajsa Ernst) och Gunilla (Ann Petrén). Mia är yngst och har alltid varit sin fars älsklingsdotter. Förhållandet till systrarna blir inte bättre av att han ger henne en ganska så värdefull hustomt nere vid sjön, underförstått att hon ska flytta "hem" igen. Eivor och Gunilla får inget vilket väcker en diskussion om vem som stannat, vem som tar hand om föräldrarna, vem som bara stack och vem som uppoffrat sig.
Under födelsedagsfesten där den hembrända spriten flödar exploderar de undertryckta känslorna hos systrarna.
Livet i Stockholm ställs mot livet i hembygden i Dalarna. Båda parter upplever att de gått miste om mycket som den andra parten erinrar om. Det som Mia berättar från Stockholm tycker hemmasystern Eivor är viktigare än allt som hon varit med om och som Mia har missat. Eivor uttrycker sin avundsjuka som aggressivitet och att hon tycker synd om Mia. Felet som många människor gör är att stirra sig blinda på allt det som de menar att de gått miste om i livet i stället för att glädja sig över det de har upplevt och kommer att uppleva. Möjligheterna i livet är oändliga och att därför söka efter allt detta - "ett jagande efter vind" som Predikaren säger - i stället för att optimera de som vi har i oss och omkring oss är en dålig strategi för att leva ett lyckligt liv.
Om regissören har lyckats klargöra detta för tittarna är filmen värdefull och förtjänar att rekommenderas. Annars är det tveksamt.

Masjävlar som hade premiär i december 2004 fick 2005 tre guldbaggar, i kategorierna bästa film, bästa manus (Maria Blom) och bästa kvinnliga biroll (Kajsa Ernst).
Maria Blom gjorde filmdebut med Masjävlar. Hon skrev både manus och regisserade.
Sofia Helin är högaktuell som flygvärdinnan Nina Frisk i filmen med samma namn som haft premiär i mars månad. Även här är Maria Blom regissör.Maria Blom är regissör och har också skrivit manus till denna sin filmdebus. och fick 2005 filmpriset för bästa film och manus i Sverige.

Bilder på Sofia Helin, Kajsa Ernst och Ann Petrén:
           

Den danska modellen förkastas

 2007-03-17    Nyheter & Politik, Internationell
 För ett år sedan
Höga skatter inget för Europa
EU står inför snabbt åldrande medborgare och allt hårdare konkurrens från framför allt Asien. EU letar därför efter en samhällsmodell som möjliggör bevarandet av en generös välfärdspolitik. EU-kommissionen har studerat och rekommenderat den så kallade danska modellen som en god förebild. Danskarna är ju världens lyckligaste folk enligt flera undersökningar. Modellen brukar kallas flexicurity därför att den bygger på flexibilitet och säkerhet. OECDs nya generalsekreterare Angel Gurría förkastar emellertid den danska modellen som en förebild för andra europeiska länder. Orsaken till detta är enligt Gurría att det är otänkbart att andra länder än de nordiska skulle acceptera ett så högt skattetryck som 53 % som är en förutsättning för modellen. Gurría menar att Europa i stället bör koncentrera sig på solida utbildningssystem som leder till högre produktivitet, nytänkande och ekonomisk tillväxt.
Artikeln finns i International Herald Tribune. (Detta är mitt 500:e blogginlägg sedan starten i juni i fjol)

Antalet bloggar toppar år 2007

 2007-03-15    Datorer & Internet
 För ett år sedan
Analysföretaget Gartner (se artikel i BBC News Technology) spår att antalet bloggare kommer att nå sin topp under 2007. Senaste månaden startades 100 000 nya bloggar varje dag enligt Technorati. Till sommaren kommer 100 miljoner personer att ha en blogg. Många av dessa är dock inte särskilt aktiva. Därefter kommer antalet långsamt att minska. Intresset för webbloggar är nämligen ofta kortvarigt. 200 miljoner har redan både startat och slutat sina bloggar – dagssländor. Orsaken till den framtida nedgången är att de som kan tänka sig att starta redan har gjort det. Det som orkar med det fortsätter, medan andra tröttnar och slutar säger Daryl Plummer från Gartner.
Min avsikt är att fortsätta så länge som möjligt, det blir roligare för varje år eftersom man kan jämföra med vad men skrivit samma dag de senaste åren. Ger mig ett historiskt perspektiv på mitt (och andras) liv.

Man får lov både att älska och att hata muslimer

2007-03-14  Nyheter & Politik, Svensk

För två år sedan skrev ett biträdande polisbefäl, Bengt Lindström i Malmö ett ”hatmejl” till ordföranden i kommunstyrelsen i Malmö, Ilmar Reepalu. Anledningen var kommunens behandling av den 98-årige Gustaf Holmström som fått flytta in på ålderdomshem. Lindström förlorade sitt jobb på grund av brevet. I förra veckan slog emellertid Arbetsdomstolen fast att det var fel att avskeda honom med bland annat argumentet att ingen får avskedas för att han använder sig av sin lagstadgade yttranderätt. Detta uppmuntrade en annan skribent som dagen efter skickade Reepalu ett nytt brev med bland annat formuleringen ”hatar alla Mohammeds och deras avkommor”.
Detta föranledde kammaråklagare Mats Svensson att göra en bedömning av huruvida detta kan sägas vara ett så kallat HMF-brott (hets mot folkgrupp). Han finner att det inte innebär ”hets mot folkgrupp” enligt 8 § Brottsbalken att påstå att man hatar alla muslimer. Det är inte heller åtalbart att säga sig hata till exempel ”dessa förbannade kurder som inte ens drar sig för att skjuta på öppen gata” (som den senaste mailskribenten också uttryckte sig). Mats Svensson menar att det inte är straffbart att uttrycka ett starkt ogillande av enskilda individer som begår grova brott.
Att Svensson tolkat lagen korrekt är ganska uppenbart. Lagen (se nedan) säger att man inte får ge offentlighet åt förnedrande beskrivningar av folkgrupper. Det är däremot inte förbjudet att säga att man har känslor inför dem som till exempel kärlek, beundran, hat, förakt eller äckel. Du får lov att säga t ex att "jag hatar kineser" men om du får frågan "varför" förbjuder §8 dig från att svara åtminstone om det är många som kan höra eller läsa svaret.

Brottsbalken (1962:700) 16 kap. 8 § Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter. Notisum.

Våren är här

 2007-03-13    Dagbok
 För ett år sedan
Idag är det precis som i går en alldeles solig himmel över Söderslätt, det känns som om man kan se rakt ut i rymden där det enda som hindrar sikten är reaplanens kondenserade vita utsläpp. När de rör sig mot horisonten upplever man också att jorden är rund. Det är elva grader varmt och blommorna växer så det knakar i trädgården (bilder). Jag satt ute och solade på altanen i Anderslöv också idag om än kortare tid än i går. Jag hade nämligen en avtalad tid för massage klockan 12 på Hälsoteket på Jägersrovägen 80 i Malmö. Hälsoteket finns också i Göteborg och Stockholm och är "akademin för medicinska utbildningar". De utbildar massörer och massageterapeuter och behöver ofta träningsobjekt för sina övningar. Jag åkte därför med min fru dit och tränade dessförinnan några timmar på gymmet på Nautilus. Nautilus och Hälsoteket ligger i samma byggnad. Det var verkligen skönt med massage efteråt. De är minsann duktiga de unga massörseleverna och det kostar bara 50 kr för att vara träningsobjekt åt dem.
I går hann jag förutom att sola också med att titta på tredje (och sista) delen av den underbara serien "Leende guldbruna ögon" på SVT1. Se tidigare blogg. Det blev ett lyckosamt slut för det multikulturella dansbandet som tog publiken på Allsång på Skansen med storm när Lennart Johansson sjöng och tillägnade sin egenkomponerade kärleksvisa till Sandra som satt i publiken. Ett värdigt slut fullt jämförbart med slutscenerna i "Livet är en schlager" med Helena Bergström och Björn Kjellman. Båda tilltalar en romantiker. Se tredje delen här.

Tillökning i hästfamiljen

2007-03-12  Hästar

Den nye valacken hämtades i Göteborg hos Mikaela Kajrud som ville sälja sitt russ för att hon ska börja på Travgymnasiet i Östersund. Han heter George Scot, kallas Jojje (se bild) och är två år och har fina föräldrar. Pappa är Tyson II som är världsrekordinnehavare med tiden 1,39,3 satt på Jägersro år 2003. Mamma är Gina Scot ett mörkbrunt 13 årigt sto som också hon är en duktig travare. Nu ska han stå på Dala gård i Dalköpinge några månader tillsammans med de blivande kompisarna Muskot och Mirella och får sedan ett halvårs ”semester” på grönbete under sommaren i Veberöd. Då ska han bli stor och stark så att han kan göra en fin debut på travbanorna våren 2008.

 

32 böcker av K Arne Blom

2007-03-11  Böcker, deckare

Jag har denna vecka läst ut K Arne Bloms (förmodligen) sista kriminalroman. Han lever fortfarande men ägnar sig sedan 2000 åt andra skriverier; lokalt om Lund och om historiska händelser. Blom började skriva deckare 1971 och producerade fram till år 2000 inalles 32 böcker. Jag började läsa dem i februari 2001 och har nu läst dem alla. Den unge lundensaren debuterade med ”Någon borde sörja” som kan sägas vara den första realistiska svenska deckaren i studentmiljö. Det blev totalt fem böcker om lundapoliserna kommissarie Bengt Thorén och assistenterna Seved Olofsson och Martin Holmberg. Sedan följde sju böcker om Himmelsholm (Nässjö), fem om den hemlige agenten Loman och den svenska säkerhetspolisen under andra världskriget och slutligen planerade Blom en lång serie om kriminalkommissarie Morten Dahl-Nielsen som dock bara blev fyra böcker lång. Den sista heter ”Ett bländande mörker” och handlar om den 40-årige Anders Evert Hammarberg, som fått en fosterskada och blivit autistisk och paranoid. Han är mycket misstänksam mot lokala politiker i Lund som tar ut arvode för det arbete Hammarberg menade är deras plikt mot samhället att genomföra. Han skriver insändare om detta som aldrig publiceras och sedan brev direkt till politiker som de avfärdar som oförskämda eller nonsens från galningar. Hammarberg vill "rycka upp det onda med rötterna och börja med det som är ogräset". Själv förefaller Hammarberg helt sakna vanliga mänskliga känslor som empati och medlidande. Han har en lång lista på lokala politiker som ska dö och han har redan avverkat flera när han äntligen grips.
Tyvärr får Bloms avslutande och 32:a bok bara en etta (av tio möjliga) i betyg. Denna njugghet från min sida har två tidigare böcker av Blom också råkat ut för. Detta berodde mycket på Bloms motbjudande 70-tals värderingar som han då gav uttryck för i ”Lyckligt lottade” och i "Nödvändigt ont" som förespråkade dödsstraff för män som haft samlag med kvinnor som efteråt påstått att de blivit tvingade därtill. Nu har Blom andra värderingar, han har blivit religiös och konverterat till katolicismen och lider av den ökade ondskan i Sverige men det blir ingen bra bok om detta heller. Blom hade planerat att skriva en lång serie om kriminalkommissarien Morten Dahl-Nielsen men efter denna, den fjärde, lade han av allt att döma ner det projektet. Nu skriver han inga kriminalromaner mera. Jag har skrivit mer om Blom här:  061127  061123  060824  060629  060523  060516.
Wikipedia om K Arne Blom.

Verklig insats mot fattigdomen i världen

 2007-03-09    Datorer & Internet
OLPC (en dator till varje barn) grundades av några veteraner inom forskningsvärlden på Media Center (MIT Media Lab), med Nicholas Negroponte (bild) en av datorvärldens absoluta legendarer som initiativtagare och ordförande. Målet är att förse tredje världens barn med datorer. MIT: Massachusetts Institute of Technology. Wikipedia om MIT.
Visionen var att utveckla en dator som inte skulle kosta mer än 100 dollar och att den skulle kunna drivas med batterier som laddas manuellt med en vev.
I år har de första exemplaren av organisationens 100 dollar datorer levererats till utvalda skolor I Brasilien. Tanken med projektet är att minska den digitala klyftan mellan Brasiliens 183 miljoner invånare. Datorerna ska köras på det fria operativsystemet Linux för att minska priset för operativsystem och program

Lyxig moderatlunch

 2007-03-08    Anderslöv & Söderslätt
 För ett år sedan
Idag var vi på Restaurangskolan som bjöd på "jubelmeny" med anledning av Trelleborg kommuns 750-årsjubileum. Restaurangskolan finns på Trelleborgs konferenscenter, Johan Kocksgatan 7.
Menyn bestod av tre rätter: 1. Hummer Thermidor (bild), 2. Knaperstekt ankbröst med balsamikoreduktion och krämig potatisgratäng 3. Rabarberparfait med sorbet caché, jordgubbar och spunnet socker (en njutning för både ögat och gommen). Tillkom ett "dryckespaket" med tre verkligt fina viner.
Ett åttiotal gäster, varav en tredjedel tillhörde Moderata Seniorer (bilder) i Trelleborg lät sig hörbarligen väl smaka av både maten och dryckerna.
Se Trelleborgs Allehandas bildspel om restaurangskolans förberedelser av jubileumsmenyn.

         

Graffitimålare är ofta mentalt störda

 2007-03-07    Forskning & vetenskap
 För ett år sedan
En vetenskaplig studie av cirka 2600 stycken 13-åriga australier har visat att unga som målar grafitti löper större risk för att utveckla svåra personlighetsstörningar när de blir äldre. Redan som 13-åringar är de mer kriminella och mer asociala än jämnåriga icke-grafittimålande unga, fastslår den australiske barn- och ungdomspsykiatern Graham Martin vid University of Queensland. Det är speciellt så kallad 'tagging' som bekymrar forskaren. Tagging går ut på att spraya sitt namn eller märka till exempel en mur för att därigenom markera sitt revir och utslunga sin vrede mot auktoriteter. Taggare är markant mer asociala än andra tonåringar och betydligt oftare involverade i till exempel mordbränder, våld och stölder. Dessutom plågas de oftare av bland annat självmordstankar. Illustrerad vetenskap nr 4 (mars) 2007.
Läs mer på ABC Science Online:
They weren't just mildly conduct disordered, they were scoring to the extreme range of antisocial behaviour."
He says the study found adolescent graffitists had done around six to eight other acts, such as setting fires, beating people up and stealing. They also had higher rates of drug use, academic failure, physical and sexual abuse, depression, anxiety and suicidal thoughts.
Eller i Australian News.

Födelsedag på Rådjursvägen

 2007-03-06      Dagbok
 För ett år sedan
Våren är här lagom till min födelsedag! Idag var de över 7 plusgrader och även om solen försvann bakom molnen så var det ett behagligt väder för en långpromenad. Vad fick jag i födelsedagspresent? Först överraskade Lina mig med en jättestor heliumballong med Happy Birthday motiv som gjorde katten James mycket misstänksam.
En V-ringad T-shirt i moderiktig diskret randning och färg. En skrivbordslampa av märket Tertital, min gamla är färgavflagad och utan spänst, vill helst bara vila sitt trötta huvud mot datorskärmen. En specialdesignad digital klockradio som kan fästas var som helst i huset med hjälp av en kraftig klämma som också är dess namn. En sak jag önskat mig vare Caroline af Ugglas nya CD där hon sjunger texter av Janis Joplin. En sådan fick jag också liksom möjligheten att ”rippa” och spara ner alla låtar från de två CD-skivorna från boxen Melodifestivalen 2007. Dessutom mer matnyttiga saker som en drös med värmeljus att lysa upp mitt rum med och ett helt rör med Snickers. Sedan åt vi potatisgratäng med oxfärsbiffar och firade med läckra wienerbröd och Budapesttårta avhämtade från Evas krog i Anderslöv. Så här var min förra födelsedag.

Gamla hjärnor blir som nya

 2007-03-04      Forskning & vetenskap
 För ett år sedan
Fysisk motion och mentala utmaningar skapar nya nervceller och förbättrar minnet och förmågan att lära nytt. Åtminstone så är det för möss visar flera forskningar under den senaste tiden. I den del av hjärnan, hippocampus, som är centrum för inlärning och minne, bildas ständigt nya så kallade ”föregångarceller”. Dessa omvandlas emellertid bara till färdiga nervceller om hjärnan stimuleras. Det kan ske genom fysisk aktivitet och om hjärnan utmanas med nya uppgifter. Antidepressiva medel som Prozac har också visat sig stimulera bildningen av de neurala föregångarcellerna. Upptäckten öppnar nya perspektiv för behandling av bland annat demens och stroke. Ta ständiga promenader eller träna på annat sätt och ersätt TV-tittandet med korsord, frågesporter och schackproblem.
Läs mer här Neurogenesis in adult brain och i Illustrerad Vetenskap nr3 2007.

Andra Chansen, Melodifestivalen

 2007-03-03   Musik
Programmet startade bra med att min favorit Jessica Anderssons "Kom" vinner mot Elin Lantons "Money" i första kvartsfinalen i "Andra chansen". Och har ni sett, min storfavorit från Bromölla Sanna Nielsen (bild) vinner den andra kvartsfinalen med "Vågar du, vågar jag" mot Jimmy Janssons "Amanda"! Att Sonja Aldén med "För att du finns" ska slå Uno & Irma med "God Morgon" känns ganska självklart och så blir det också. Den fjärde och sista kvartsfinalen står mellan två storfavoriter Nanne Grönwall (bild) "Jag måste kyssa dig" och uniformsklädda nationalhelgonet Magnus Uggla med "För kung och fosterland". Jag tror att Nanne är så folkkär hos lyssnarna att hon tar det. Jag måste ringa. Men det hjälpte inte, Magnus Uggla slår ut Nanne och går vidare. Och vad händer sedan? Sanna Nielsen går till Globen och finalen om en vecka och till min stora glädjande överraskning, Sonja Aldén gör en underbar prestation och slår ut Magnus Uggla!

Äldrepolitik à la Staffanstorp

 2007-03-02    Anderslöv & Söderslätt
 För ett år sedan
”Sveriges bästa livskvalitet för äldre”. Under detta måtto informerade Stefan Möller, Socialnämndens ordförande i Staffanstorp, i Nicolaisalen i församlingshemmet den 1 mars. Arrangör var Trelleborgs Moderata Seniorer.
Han gav exempel på övergripande visioner för socialnämndens arbete men också på konkreta fall som hur förbättrad styrning och förenklad logistik både sparat pengar och förbättrat kvaliteten på de tjänster som levereras åt de äldre inom kommunen. Ett honnörsord var ”kundval” och Möller kunde visa hur både effektivitet och kvalitet blivit tydligt och mätbart bättre sedan den kommunala verksamheten som hemtjänst fått konkurrens av fyra andra leverantörer som kunderna/skattebetalarna kunde välja mellan.
En mängd andra positiva exempel väckte hörbart intresse hos de drygt 30 åhörarna som efter en kort paus för kaffedrickning ansatte Stefan Möller med frågor.
Stefan Möller (bild) är en mycket begåvad talare som fängslade sina åhörare med ett angeläget budskap viktigt att ta till sig för alla berörda beslutsfattare inom Trelleborgs kommun.
Moderaterna är mycket starka i Staffanstorps kommun. Partiet fick nästan 40 % i senaste kommunvalet, 10 procentenheter mer än socialdemokraterna.
En förändrad syn på politiken enligt Staffanstorpsmoderaterna.
Staffanstorps kommuns har egen seniorsida .

Kyrkan blir krog i ett sekulariserat Europa

 2007-03-01    Nyheter & Politik, Internationell
 För ett år sedan
I takt med att européerna blir mindre kyrksamma blir kyrkorna mer överflödiga. Vad ska de användas till? Gym, pizzeria eller nattklubb kanske. I stora delar av Europa minskar antalet kyrkobesökare snabbt, samtidigt som en växande muslimsk invandrarbefolkning behöver större plats för att praktisera sin religion. I norra Europa har kyrksamheten sedan länge starkt försvagats och nu blir det så också i katolska länder, mindre än 5 % av Frankrikes katoliker går regelbundet i mässan och i Tjeckien bara 3 %. Många församlingar tvingas välja mellan kostsamma underhåll av tomma kyrkor, rivning eller nya användningsområden. Ett sätt att rädda de ofta mycket vackra byggnaderna är att använda dem till det som folk efterfrågar. Kyrkor har omvandlats till kaféer, restauranger, konserthallar, lagerlokaler och chica våningar. I en kyrka i Chelterham i England har den italienska restaurangen Zizzi flyttat in (bild). De fromma må förfäras men pragmatiska lösningar brukar vinna menar William Underhill, Newsweeks reporter i Prag som har undersökt fenomenet.
Protester och demonstrationer blev det dock i Prag då en 1100-tals kyrka blev lokal för privata stripteaseshower och teknofester.
En motsatt trend finns emellertid också. Många av de katolska kyrkorna i Dublin har åter blomstrat som en följd av stora skaror invandrande fromma polacker och i Ryssland har det byggts 11000 nya kyrkor och kapell sedan kyrkan befriats från kommunismen.
Läs William Underhills artikel i Newsweek. Den finns översatt i Tempus nr 8, 2007.