Lyrikuppgifter till läsaren och till lektorn Joakim Bergman i boken Midsommarmord. I dessa finns lösningen till mordgåtan. Blå text överenstämmer med gåtans text som den presenteras i början av boken. Begynnelsebokstäverna (röda) (i omkastad ordning) ger namnet Ingrid. För de läsare som i likhet med den lärde lektorn kan fortsättningen på dikterna ger andra strofens begynnelsebokstäver (bruna) namnet på en av mördarna. Själv tvingades jag att leta svaret på Internet.

 Karin Boye (1941)

Straffängeln talar
R
äck mig det döda stycket av ditt liv.
Jag ska nog väcka det.

Nätterna väntar på vårt tidsfördriv.
Vi ska nog knäcka det.
Fast din dag var så blodlöst tom,
kan jag nog tvinga den att blöda,
tvinga den, till skam och dom,
att uppstå från de döda.

Så, när det dagas och du åter tar fatt,
ser du din vinning,
ser du märket av en levande natt
bränt i din tinning -
vittnesbörd om att av nåd du har fått
tillbaka den tid du ville svika
och ändå fått den fylld till sitt rågade mått
(http://runeberg.org/boyesynd/5_10.html)

Erik Axel Karlfeldt

Kornknarr, sänghalm
N
u när de trötta sova,
kornknarr, sänghalm,

vill jag gå ut och lova
skymningens unge gud.
Ned övergula bingar,
kornknarr, sänghalm,
sänker han mjuka vingar,
sakta och utan ljud.

Två äro de som vaka
kornknarr, sänghalm...
Ur Hösthorn 1927
http://runeberg.org/hosthorn/

Harry Martinson 

Hägern
I
rena hösten, klar är rymden då.
Guld andas varje andetag ur trädet, källan
fläckas gul.

En morgon stod den gråa hägern här;
den rastade och stod som tranan står
strax under dimmans lätta vattenslöjor.
Jag såg den som den stod:
i ovetskap om allt som hänt
och allt som ändrat världens ögon.
(från Nomad, 1931)
Tommy Martinson, Djur i poesin

Lasse Lucidor ( 1638-1674 )

I män av höga sinnen,
som skämmes att dricka, minnen,

att dricken ger största lust!
Förakten den hjärnlösa hopen,
som lever i sorg och pust,
och sök som jag fröjd uti stopen!

Fast om I pengar gömmen,
vi kasta dem ej i strömmen...
(http://www.wartoft.nu/program/
poesi/dikter-Lasse+Lucidor.aspx)åter till huvudtexten

Carl Mikael Bellman

Fredmans epistel nr 40
Epistel nr 40
Angående bröllopet hos Bensvarvarns.

Ge rum i bröllopsgåln, din hund!
Jag slår dig med geväret ...

Kors, vad trängsel -
ingen stängsel!
"Släpp in en kund!"
Stig in! "Tack för besväret!"
Korsgeväret
sätt för porten -
slå'n i lorten,
om han käftar mot!
Vakta port och fenster ...
Ögonen till vänster!
Musköt för fot ...
Aj, i skorsten brinner sot!

Aj, skorsten kastar eld och mull,
Vart geck nu Movitz, gubbar?...
(http://runeberg.org/fredepis/40.html)

Johannes Edfeldt: Döende sommar

Det är fullbordans tid: mot trädgårdsplaner
ha frostens armar snart sträckt ut sitt hot.

Rymden blir blank och klar som astrakaner,
cinnober strös av löven vid din fot.

När kvällen tätnar över insjöviken,
stakar sig jägarn fram i vass och dy
(http://home.swipnet.se/~w-68800/
dagbok/2001/10.htm)