Christian Cedell Manöver med mördare 1965

 

Baksidestexten Storyn Persongalleri Förläggningskarta Blogg

Kompanichef löjtnant Tor Hammar   munter manöverräv
Ställföreträdare reservlöjtnant Waller   föraktare av fältmässighet
Stabsfurir Nicklasson   objekt för illvilja

chef 1. pluton reservfänrik Ingmar Falk   ambitiös amatörforskare med otur
ställföreträdare sergeant, vpl Petrén,   temperamentsfull teknolog
1. gruppchef, korpral, vpl Björk,   effektiv
ordonnans, vpl, Ander,    ointelligent olycksfågel

chef 2. pluton reservfänrik Hallberg   stillsam stöttepelare
ställföreträdare sergeant,vpl Hengård,    stillsam stöttepelare
3. gruppchef, korpral, vpl Stolt,   antimilitarist med aggressioner

chef 3. pluton reservfänrik Skogsberg   bankman med bildningskomplex
ställföreträdare furir, vpl Rönnqvist,   försvars- och alkoholfientlig folkmagister

Kvartermästare, överfurir Åkerblom,   oförsiktig iakttagare med antecedentia

Löjtnant Hammar och fänrik Falk njuter av det civila livet på en krog kvällen innan den stora höstmanövern. De pratar om sina medarbetare i fält. Furir Nicklasson, som tidigare var militär är nu polis, sedan ett stort militärt bråk. Bråket gällde överfurir Åkerblom som då var ansvarig för mässen. Plötsligt slåss Nicklasson med korpralen Stolt mitt på dansgolvet. Hammar tar med glädje hand om Nicklassons danspartner Birgit Essenius.
När de två officerarna återvänder till regementet blir de vittnen till ett nytt slagsmål utanför tvättrummet till första kompaniet. Det är samma kombattanter som på dansgolvet.

Nästa morgon beger sig kompaniet iväg. Manskapet cykeltolkar ut i Västergötlands obygder. Redan första natten kommer larmet. Första pluton ska "ta Ljunghem, beredd ta Vreten". Under framryckningen blir det en tvärbromsning med stor oreda bland cyklisterna som följd. Första gruppchefen Evalds blir skadad och ersätts av korpralen Björk.
Med bravur angrep plutonen och nedkämpade ett luftvärnsförband. Så fortsatte det hela natten och hela dagen. På kvällen återvänder plutonen till Vreten.
Hammar ger sin dagorder åt plutonbefälen.
Snart blir det liv igen. Det är kvartermästaren Åkerblom som är starkt upprörd över att framför allt stabsfurir Nicklasson tråkat honom om en händelse för tre år sedan. Att Åkerblom stulit pengar ur en gemensam kassa.

Nästa morgon hittas Nicklasson mördad av soldat Hedberg, med en bajonett i halsen, helt enligt arméns instruktion i närstrid.
Snart anländer landsfiskal Wallin. Sedan kommer kriminalarna med första kriminalassistent Viktor Näslund i spetsen. Denne är mycket intresserad av de så kallade tältpostlistorna som visar vilka som sover på vilken plats och som när de ska ha suttit eldvakt. Trosstältet har ingen lista troligen däför att de inte eldat. Där bodde furir Åkerblom.
Man slår fast att furir Nicklasson gick ut 2150 för att visitera tältlagen och kvart över två antas han ha mördats.

Fänriken Falk fattar beslut om att själv företa en utredning. Klockan 21.50. Där ska han börja. Han lockar Näslund att ge honom eldpostlistorna och frågar ut tältlagscheferna. Gruppchefen Stolt är svårt att få att svara på frågor.
Näslund uppskattar om Falk vill nosa reda på saker på egen hand.
Kvartermästaren Åkerblom får ett nytt "anfall". Han tråkas ständigt för sina oegentligheter för tre år sedan.

Nästa morgon är det korum med bataljonspastor Broman som kan berätta för Falk att Nicklasson var allvarligt livsfarligt skadad i Kongo för ett år sedan men överlevde. Det gjorde inte hans kamrat furir Lindberg.
Näslund tar tagit in Stolt för vidare förhör.
Falk får en snilleblixt när han funderar på vems rock som låg överst, Åkerbloms eller någon annans.

Näslund kommer tillbaka med Stolt och är intresserad av att diskutera Fänriks Falks senaste teorier. Obduktionen har visat att Nicklasson dödade betydligt tidigare, troligen redan vid 10-taiden på kvällen. Falk tror att någon väntade på Nicklasson i jeepen då denne lämnat Falk och Hammar.
Alla vid kompaniet ska lämna fingeravtryck. Alla som var ute i något ärende mellan nio och tio i fredags måste identifieras.

Låtsaskriget går igång på nytt. Kompaniet ska infiltrera bakom fiendens linjer. Det blir en besvärlig uppgift, det är kallt, alla är hungriga och trötta och det blir fysiskt handgemäng med "fienden".
Falk får reda på att Åkerblom sökt honom. Han hittar en likblek kvartermästare som inte vill säga ett dyft. Någon lyssnar i buskaget. Falk jagar honom men blir överfallen, de brottas och Falk är nära att stryka med.
Överfurir Åkerblom, kvartermästaren hittas död i skuggan från hallonbuskarna. Han är skjuten i ryggen med 5-6 skott på nära håll när han låg på magen Är det vådaskott eller mord? Någon hade skruvat i en skarpskjutningspipa i sin kpist. Då blir även lös ammunition dödlig.
De helt uttröttade Falk och Hammar tar råd av landsfiskal Wallin och tar in på hotell i Falköping för att vila ut. Hammar och Falk diskuterar de två upprörande morden. Landsfiskal Wallin ansluter sig.

Följande har förhörts av Näslund under dagen, Stolt, Ahlbo, Rönnqvist, Myrberg, Bredin, Ander, Lindström, Björk, Jidenbratt och Petrén!
Falk träffar Wallin och Näslund och får tillfälle att diskutera polisens analyser och misstankar. De gör en gemensam rekonstruktion av vad som hänt.

"Först två mord, så ett par dygns hängande i skogen och sen spöregn", så sammanfattar kompanichefen, löjtnant Hammar manövern så långt. Efter frukosten dyker kriminalassistent Viktor Näslund upp och kräver mannar att förhöra, samma personer som vanligt. Falk genomför material inspektion i regnet. "Håll upp oljedosa - ta ner - läskända ...". Lunchen höjer stämningen, fläskkorv, rotmos och krusbärskräm. Klockan sex är kompaniet på marsch igen. Falk börjar drömma om muck: "Vi tror på den rödrostiga kpistens inlämnande, kaserngrindarnas öppnande och ett evigt civilt liv".

Falk slår sönder Petréns och Bredins alibi. Att de båda sett varandra vid den gamla stationen i Vreten vid den tid då Nicklasson mördades. Men den telefonkiosk i vilken Bredin säger sig ha sett Petrén har ju mattslipade rutor som omöjliggör insyn! Petrén vill inte avslöja vem han ringde till. Han försöker leta reda på sin sjukvårdsman Bredin.

Hammar är i sitt esse: "Vi håller på att mosa en hel pansarbrigad", säger han. Kompaniet ska hjälpa till med inringningen. Bredin vägrar att sitta i den bil (KPn) där Nicklasson hittats död. Det blir bråk han slår efter Falk, missar, faller omkull och blir liggande. Falk misshandlar Bredin skriker Bredins kompis Almén.

I fickan på sin lånade jacka hittar Falk ett hoprullat tidningsklipp. Det är brännskadat som om någon försökt sätta fyra på det och har rubriken FN-svensk stupad i Kongo.

Dimman gör nattmörkret ogenomträngligt. Falks pluton ska ut och spana på fiende. Falk tänker utnyttja detta till att klä ut sig till stridsdomare och ta kontakt med löjtnant James Lindroth som finns på "fiendesidan" för att fråga ut honom om vad som egentligen hände i Kongo då Patrik Lindberg blev dödad. Han har en hel del att berätta. Som att Nicklasson blev träffad och att Lindberg försök rädda honom men då själv blivit skjuten. En annan person försökte rädda de båda. Han lutade sig över Lindberg coh drog sig sedan tillbaka vilt skjutande. Vem var den tredje mannen? frågar sig Falk.

Äntligen tar striden slut och alla kan andas ut. Men under den första "fredliga" natten brinner en bil i en anlagd brand. Från Petrén tält ryker det. Någon har slängt in en rökgranat. Falk lyckas med användande av sina sista krafter få ut sin ordonnans Ander innan denne kvävs.

Efter stridsövningens slut tar Falk kontakt med den läkare Elving som obducerat de svenska förolyckade soldaterna i Kongo. Falk bjuder honom på middag i Göteborg. Han minns väl hur han räddade livet på Nicklasson genom en snabb operation, Plockade ut en kula med kalibern 7,65 ur huvudet. Han var skjuten bakifrån från långt håll så kulan satt kvar. Falk tror att Lindberg blev så allvarligt skadad för att han stupade på en handgranat som totalt sprängde honom i stycken.

Falk hittar i den lokala telefonkatalogen den firma, Aug. Pettersson & Son som på falska grunder fått anbudet att bygga om underbefälsmässen där Åkerblom var föreståndare. Direktören heter Jakob Essenius, samma efternamn som flickan Birgit som Nicklasson kommit med till krogen kvällen innan repövningen startade. Sedan ber han Jim Lindroth ta reda på vilka svenska korpraler som var med i den svenska Kongotruppen.

På officersmässens bibliotek hittar han kapten Svenne, alltid intresserad av skvaller av alla de slag. Han vet mycket om Birgit Essenius och hennes pappa Jakob. Han berättar att hon var förlovad med en som blev brädad av en furir från regementet. Det var Lindberg. Men han blev inblandad i en historia och stack till Kongo. Han kom på fusket med anbuden. Der var Birgits tidigare fästman som tubbade Nicklasson att fuska med anbuden.

Falk försöker gillra en fälla i samband med en övning med kast med skarpa handgranater. Han bjuder in Bredin och Stolt. Men han gör ett stort misstag i stället kommer korpral Björk, hans egen gruppchef, som hoppade in som i bataljonsövningen sedan en korpral skadats i en cykelolycka. Han är fullt beväpnad med handgranater och tvingar in Falk i en fälla. När döden är som närmast erinrar sig Falk Hammars pistol som han använder och avväpnar Björk med ett skott i axeln.
Storyn:

Det började 1958. Då var Åkerblom föreståndare för underbefälsmässen vid sitt regemente. Patrik Lindberg och Per-Erik Nicklasson var två unga män som var furirer, duktiga efter fyra tjänsteår. Bägge tänkte söka till Arméns underofficerskola för att komma vidare inom yrket. Samma år blev underbefälsmässen renoverad. Uppdraget lämnades på entreprenad. Ett år senare medgav Åkerblom att han fuskat för att kunna ge entreprenaden till en viss firma, Aug. Pettersson & Son. Lindberg hade kommit på detta. Direktör för firman var Jakob Essenius. Han hade en dotter Birgit. Jakob ville gärna ha en svärson som kunde ta över firman efter honom. Björk var Birgits fästman och han gjorde allt för att också uppfattas som en man för firman. Han tubbade Åkerblom att fuska med anbuden. Furiren Lindberg hade brädat Björk och tagit över Birgit Essenius. Björk förlorade både sin fästmö och sin anställning i firman.
Det blev också en revision av mässkassan och Åkerblom befanns ha förskingrat pengar. Nicklasson slutade och blev polis hösten 1959. Lindberg blev kvar och började plugga på NTI för att bli byggnadsingenjör. Åkerblom tvingades lämna sin tjänst. Han sökte FN-tjänst i Gaza-bataljonen. 1960 fick Lindberg och Nicklasson FN-tjänst i Kongo.
I Kongo blev Nicklasson allvarligt skadad och Lindberg dödad då han försökte rädda Nicklasson. De stupades plutonchef, löjtnant James Lindroth, fick ut de båda i en bil. Bataljonsläkaren Elving tog hand om dem.
Kompanichefen löjtnant Hammar förbereder repetitionsövning med sitt cykelinfanterikompani. Fänrik Falk är chef för första pluton. I en inledande övning sker en lättare cykelolycka, en man blir skadad och ur bataljonsreserven inkommer korpralen Björk, en "effektiv ersättare".
Stabsfuriren Nicklasson hittas mördad med en bajonett i halsen, kvartermästaren Åkerblom blir skjuten till döds med läs ammunition från en skarpskjutningspipa, och fänrik Falk är själv nära att blir mördad. Det är Björk som vill hämnas alla som fick honom att förlora fästmön och firman och Falk då denne har börjat med avancerade privatspaningar tillsammans med kriminalaren Viktor Näslund.
Falk försöker gillra en fälla i samband med en övning med kast med skarpa handgranater. Han bjuder in mannarna Bredin och Stolt som han misstänker en av dem för att vara mördaren. Men han gör ett stort misstag i stället kommer korpral Björk, hans egen gruppchef, som hoppade in som i bataljonsövningen sedan en korpral skadats i en cykelolycka. Han är fullt beväpnad med handgranater och tvingar in Falk i en fälla. När döden är som närmast erinrar sig Falk Hammars pistol som han använder och avväpnar Björk med ett skott i axeln.
sidans topp