Elise Dufva Döden öppnar dörren 1956

 

Bloggen     Baksidestexten

Bibliotekarien Aina Björkfors på Christinabiblioteket får ett erbjudande om att ordna upp ett privatbibliotek på Benningsberg. Hon antar detta erbjudande med glädje eftersom hennes man ska tillbringa en tid i USA och hennes son ska hälsa på sina morföräldrar i Värmland. Benningsberg ligger på en ö i Frölången och ägs av gamle baron Wilhelm Stjernbrand som har hjälp av professor Wedelman för att dokumentera sina samlingar.
- Hon tas emot i ösregnet av Jacques Stjernbrand, en ung och välbyggd man. Tant Adèle Stjernbrand, baronens brorsdotter, har skickat honom. Åskan slår ner och slår ut elektriciteten så de blir levande ljus som gäller. Ebon är ett hembiträde. Vacker och attraktiv. Till middagen kommer också paret von Wackenstedt, översten Adolf och överstinnan med sin dotter Marie. Jacques anklagar Marie för att ha tagit något från hans rum. Syster Elna är baronens sköterska.
- Nästa morgon tvättar Adèle sina två hundar, Tott och Tuttan, nere vid sjön med såpa. Hon berättar allt om fröken Waller för Aina. Waller var baronens förra hushållerska, en "herrgårdspompadour" som höll ordning på honom. Aina och Jacques badar i sjön. Wedelman tar sig ett bad och hittas sedan med brutet ben. Han har halkat. Ambulansen från Viköping kommer. Två trappsteg är insmorda med såpa.
- En hög vägg har en stängd dörr en bit upp. Tidigare gick en trappa upp till ett sovloft.
- Äntligen får Aina börja arbeta i biblioteket. Hon skriver katalogkort i en skrivmaskin. Där finns Rousseau och Voltaire. I baronens skrivrum hänger två jaktgevär.
- Nästa morgon hör Aina gevärsskott och snart kommer Jacques med ett blödande sår på hakan. Någon har skjutit på honom medan han jagade.
- Aina vill kontakta sin släkting Birger Allén, poliskommissarie i Viköping.
- Manne Svensson hotar med att klå upp Jacques om han ger sig i lag med Ebon.
- Advokat Bergner ska ringas upp så att baronen kan diskutera Wedelmans museiidé med honom. Men han kommer inte. Han har kört av vägen och rapporteras ha kört onykter.
- Aina går på bio med Andersson som är chaufför och betjänt och med syster Elna, för att se "Det perfekta brottet". När de kommer tillbaka har elströmmen försvunnit, allt är mörkt och översten har gått efter doktor Ström för att Marie fått ett hysteriskt anfall.
- Aina hittar baronen död i matsalen. Han har ett sår under ena armen, som av en hillebard.
- Doktorn anser att det kan röra sig om en olyckshändelse. Baronen kan ha fallit ner från "kajutan" och blivit spetsad på en av hillebarderna som stod nedanför dörren. Fröken Adèle är mycket bestämd. Ingen polis ska blandas in!
- Från Bergners advokatbyrå kommer advokat Sjöberg. Jacques har försvunnit.
- Aina tar kontakt med sin vän, poliskommissarie Birger Allén. Han blir genast intresserad av fallet och ska uppträda som hennes biblioteksassistent, kamrer Gustafsson. Han tar hjälp av sin assistent, poliskonstapel Dumont. Innan Allén åker i väg gör han i hemlighet ett nattligt besök i advokat Bergners garage. Där upptäcker han gummislangar som är kopplade från avgasröret genom ett hål in i kupén. Troligen ville någon gasförgifta Bergner.
- Skogvaktare Haglind dyker upp och berättar att han hört Manne Svensson berätta att denne sett Jacques bli skjuten sedan han själv tjuvskjutit en and.
- Advokat Sjöberg känner igen Birger Allén och denne avslöjar allt för honom. Sjöberg å sin sida vet allt om den avlidne baronens testamente.
- Birger Allén hjälper Lotten med tvättkorgen och får reda på en del om framlidna Edla Waller som länge varit baronens hushållerska.
- Birger Allén fruktar för den unge Jacques liv. Därför griper han honom och för honom till sjukhuset för operation. Hagelkulorna i hakan ska opereras ut för att hindra blodförgiftning men framför allt för att identifiera vapnet med vilket de sköts. Snart visar det sig att detta inte är Manne Svenssons gevär.
- Allén avslöjar att baronen fallit ner från sovloftet därför att han fått en elektrisk stöt. Samtidigt blev det en kortslutning, säkringen gick och lamporna slocknade.
- Syster Elna berättar för Aina att Andersson sett Adèle nere vid badhusviken med ett gevär. De fruktar för Jacques liv och beger sig ut för att leta efter honom. Marie ansluter sig. De delar upp sig för att leta effektivare i den svåra terrängen. Aina upptäcker ett gammalt torp med en brunn. När hon lutar sig över brunnskanten blir hon nerknuffad, hamnar under vattenytan och får panik. Hon är övertygad om att hon ska drunkna. Men plötsligt kommer flera personer. Jacques är först. Hon räddas och snart ligger hon nedbäddad på Benningsberg om än med en bruten handled.
- I gammal klassisk deckarstil samlas sedan alla inblandade i Benningsbergs stora salong. Där är fröken Adèle, blek och nervös, tillsammans med gamla Lotten, Aina Björkfors insvept i en filt med sina två livdrabanter Jacques och Marie på ömse sidor, syster Elna och chauffören Andersson, i en egen klunga fru Eriksson med Ulla och Ebon, skogvaktare Haglind, paret von Wackenstedt, advokat Sjöberg och doktor Ström.
Dessutom landsfogden, kommissarie Birger Allén och konstapel Dumont. Allén gör en rekonstruktion av allt som hänt. Baron Stjernbrand hade testamenterat allt till sin tidigare hushållerska, nu avlidna fröken Waller. Hon var ensamstående och nu skulle allt tillfalla baronens brorsdotter Adèle Stjernbrand om inget nytt testamente skrivits.
- Gamle Lotten vittnar att hon på natten sett Andersson köra iväg med överstens Lambretta. Det är tydligen chauffören som placerat dödsfällan i advokat Berners bil. Då blir syster Elna rasande och rusar mot dörren men grips. Syster Elna Eriksson anklagas för delaktighet i mordet på baron Wilhelm Stjernbrand. Det kan också finnas anledning att utreda om hon inte också haft att göra med sin moster fröken Erika Wallers död. Även fästmannen Harry Andersson häktas.
- Och till slut visar det sig att också Erika Waller skrivit ett testamente som ger allt efter henne till unge Jacques Stjernbrand.


Bloggen

I mitt bibliotek hittade jag en bok av en svensk, kvinnlig deckarförfattare som skrivit två böcker på 1950-talet. Hennes första hette "Mordet på Cristina" och kom 1952. Den andra kom fyra år senare och heter "Döden öppnar dörren". Hon heter Elise Dufva som är pseudonym för Gurli Taube. Gurli Taube som levde mellan åren 1890 och 1980 var en välutbildad akademiker, fil. lic.. Hon arbetade på Uppsala universitetsbibliotek och publicerade många lärda historiska verk. Hon var gift med bibliotekarien Nils E. Taube.
"Döden öppnar dörren" är en pusseldekare i god 50-tals stil. Detaljerad miljöbeskrivning med originella detaljer. Motivet kretsar kring arv och arvingar. En genomstuderad intrig och hur mordet tekniskt har gått till. Gamla hillebarder, en elektrisk ledning med mera är rekvisitan.
Elise Dufva påminner om Marie Lang. Inte utan grund. Båda skrev samtidigt på 50-talet och hade båda en akademisk bakgrund i Uppsala. Gurli Taube var dokh 24 år äldre och skrev deckare först sedan hon fyllt 60 år. Dagmar Lange började när hon var 35 år. Båda skrev om unga kvinnliga akademiker, Aina Björkfors resp. Puck Bure.
Ainas Björkfors vän är poliskommissarie Birger Allén. Han har stora likheter med Maria Langs Christer Wijk som också är Puck Bures vän. Birger Allén har hjälp av sin assistent poliskonstapel Dumont. Christer Wijk har hjälp av överkonstapel Leo Berggren och längre fram hans son polisassistenten Erk Berggren - Maria Lang skrev ju i över 40 år.
Det är trevligt att hitta gamla 50-tals deckare som jag inte läst. Det är en blandning av spänning och nostalgi. Jag ska försöka få tag på den andra boken också. Den finns på Aspingtons antikvariat. Handlingen i boken utspelas på "Benningsberg" hos baronen Stjernbrand. Orden finns inte på Internet. Däremot finns "Henningsberg" bland annat utanför Flen. Där ligger också "Stjärnhov". Knappast en tillfällighet. Kanske kom Gurli Taube därifrån.
sidans topp