Kjerstin Göransson På turné med döden (1955) 1946

Handlar om Bror Werdéns teatersällskap

Rollistan:
Jan Sjöstrand
, inspicient
Bror Werdén, direktör för teatersällskapet
Signe Rundberg, tidigare firad skådis, sedan länge alkoholist
Einar Kasserud, Dramatenaktör som vill fira sin 60-årsdag på scenen och därför väljer att spela en roll i sällskapet.
Ivar Stenström
Per Holmberg
får påssjukan och måste ha en ersättare i 2 veckor
Sven Högnell
Gunnar Nilsson
, har mycket liten roll som chaufför
Elsa-Greta Seaman
Ingrid Berg Werdén
, 20 år yngre än sin man, vacker och omsvärmad. Gifte sig till en stjärnroll?
Anna-Lena Ohlsson, fattig ung elev från Dramatens elevskola. Ständigt omgiven av förälskade män.
Gull Bell
Lasse Lundberg
, reserven som ställer upp.

Premiären går utmärkt. Några veckor senare. I Linköping då man som vanligt i slutet av andra akten "spränger" lusthuset skjuts Gunnar Nilsson ihjäl. Överkonstapel Sundström tar sig an fallet. Nästa gång det händer något är i Mjölby. Där hittas Sven Högnell drunknad i Svartån. Nu kommer Sundström tillbaka nu i sällskap med konstapel Malm. Från mordkommissionen kommer också kommissarie Rebell och konstapel Borg. När Lars Lundberg inte tillåts åka till Stockholm sedan han gjort sina 2 veckor telegraferar han till sin vän konstnären och amatördetektiven Mattias Beckholmen. Rebell och Beckholmen visar sig vara gamla vänner.

I bussen på väg till Ribbagården där "teaterpatrasket" ska inkvarteras i vänta på utredning dör Signe Lundberg. Hjärtförlamning konstaterar stadsläkaren Ernst Helmersson i Gränna. Grännapolisen konstapel Svenér kommer också med på ett hörn.

(Werdén klappade Signe på armen i bussen. "Aj låt bli" sa hon. Fick hon en injektion i armen som hon senare dog av? Är det så enkelt? Werdén har en teori om hur morden gått till - det passar väl in i mönstret. Jag tror också att Gunnar N dödades av misstag. Han togs felaktigt för Sven Högnell vars morgonrock han hade på! Men vad visste Signe? Hade hon sett något? Kanske också hustrun Ingrid är inblandad)

Nya förhör, och en alltför långsam genomgång av alla inblandade inklusive de tre omkomna även chauffören Egon Andersson.

En vattenpistol är kvarglömd i rekvisitan i Mjölby i en skribordslåda. Det är en "effektiv, grovkalibrig Walther". Den visar sig vara mordvapnet. Den bär Högnells fingeravtryck.

Anna-Lena fick ett kuvert av Signe innan hon dog. I brevet anklagar hon Kasserud för morden.

Kasserud har varit (är?) gift med Signe. De har en dotter Ragnhild tillsammans.

Beckholmen gör sina egna undersökningar i Mjölby och Linköping. Han hittar en liten mörk flaska med "eter" i Werdéns loge. Och det visar sig vara som jag förmodade: Gunnar dödad av misstag, Sven och Signe mördade med giftinjektioner med curare av Bror Werdén. Skälet var svartsjuka. Ingrid W älskade Sven.