Författaren Bo Baldersson är landets mest välbevarande pseudonym. Snart sagt varje kvick ovh formuleringssnabb svensk skribent med goda regeringskontakter har någon gång misstänkts vara den skyldige: Gunnar Heckscher, Leif Cassel, Bertil Ohlin, Bo Siegbahn, Jan Mårtensson, Stig Ahlgren, Gunnat Unger ... osv.

Ständigt medverkande är Statsrådet, en politisk oskuld med 14 barn, Vilhelm Persson, jag, dvs berättaren, läroverksadjunkt och svåger till statsrådet, samt slutligen Margareta, statsrådinna och min lillasyster.