Jenny Berthelius Järnblommorna Rabén&Sjögren 1979 188 sid

Järnblommorna är en staty på Torget.
Det finns en hemlig verksamhet, med 100 till 150 medlemmar.
Anders är en av de äldsta, han vet att han ska dö om fem år. Men på Torget får han en hjärtattack. Innan ambulanspersonalen tar hand om honom ger han en pojke, Kim, i smyg ett föremål. Ett hårt, långsmalt föremål. På refektoriet där han intar sina måltider tillsammans med många andra, vågar han tilltala en ung flicka i hans egen ålder, Dana. En gammal kvinna, Margareta, är där. Kim gömmer det förbjudna föremålet i statyn. Sedan åker han till Nordöstra Sjukhusområdet där Hjärtkliniken finns. Men där behöver han en passersedel för att komma in eller en gul rock så att han kan gälla för en personal. Men han kommer in via en obevakad bakdörr. Där hittar han en gul rock som han tar på sig. Han hittar mannen som ger honom en adress. Jag hämtar föremålet på Torget och går dit. Där är Marie och Martin. De förstår att sjukhusväktarna ändrat på Anders personnummer, gjort honom 5 år äldre än hans 75 år och därmed fått honom till livets ände. Han måste räddas. Martin och Kim ska göra det. Det tar sig till Södra Vårdanstalten dit alla gamla förs. Där finns många sängar men alla är tomma. Men till sist hittar de Anders. Han är nedsövd. Sjukvårdare hämtar honom till "Specialkliniken". Många andra lastas också i transportvagnar. Bara de döda kan lämna Specialkliniken. De måste förklara Anders för död. En vakt som blir misstänksam måste Martin döda. Han tar Anders plats på båren och blir den som kremeras i stället för honom. De tar sig ut åker till Södra Torget och beger sig ner i kloaksystemet. Det kommer upp i närheten av en kemikaliefabrik. Det är samma hemliga adress som tidigare. Där är många motståndare till regimen. Också Margareta och Dana. De spelar förbjuden jazzmusik. Anders på den klarinett som Kim trodde var ett vapen. Eja, som är efterlyst och därför lever i kloakerna och David är ledarna. Eja håller tal och talar om hur tiden för revolution och att ta makten från de som nu härskar har kommit. Kim känner sig mycket stolt då hon säger sig behöva honom för kampen.
Nästa dag får Kim ett meddelande om att han ska infinna sig på Byrå nr 22. Det oroar honom mycket men det visar sig att han är uttagen till avelstjänst! På natten kan han inte sova. Han känner att han måste ta sig till Eja. Hon har ett litet snyggt rum, men många saker som bara fanns på den gamla tiden. Böcker, vin, mjuka mattor. Det är som en sagogrotta och Kim trivs. Nästad dag är allt annorlunda. Det är mörkt, inga transportmedel går, högtalarsystemet är dött, så ingen vet man han ska göra. Elsystemet är avstängt. Sedan sprängs transportvagnarna. Detonationen är så kraftig att taket över staden slås sönder.
Kim går till församlingslokalen. Då han får reda på att 2000 "vanliga människor" dött i explosionen skräms han av det hat och den glädja Eja visar. Han lämnar lokalen. Han kan inte vara med i detta. Men efter några dagar tar Anders kontakt med honom och ber honom komma på Ejas vägnar. Han kommer tillbaka, bedåras av Ej och hennes lyxiga rum i kloakerna. Men nu är hon för honom "Dödsdrottningen". Eja berättar om varför hon blivit den hon är. När hon växte upp blev hon vacker. Då hämtades hon till Regeringsbyggnaden. Hon stannade där som älskarinna åt Jarl König. Undkom på det viset de värsta orgierna, med lustmord och annat. Regeringen består av 12 män. Samhället har 4 klasser: de tolv styrande, sedan medhjälparna, sedan massan av folket och underst, de gamla och missfostren, deras levande reservdelslager.
Efter en natt då han fått sova på arbetsplatsen, på Väveriet, hämtar Anders honom. Anders kommer i medarbetarnas röda kläder och väcker alltid respekt. Kim ska också ha röd uniform.
Denna gång är det Specialkliniken som sprängs. Anders och Kim deltar i räddningsarbetet. De kommer ifrån varandra i trängseln och Kim får sedan veta att en kommendant gripit Anders.
Ledningen är oroad. Den store Ledaren Jarl König ska hålla ett tala på Centrumtorget. Kim vacklar i sin nya övertygelse. Kanske Ledaren ändå vill folkets bästa?
Han tar sig ner till Ejas grotta. Hon är inte där, men ringer efter en stund. Hon är "i lejonets kula"". Avsikten är att spränga hela regeringsbyggnaden. Kim vill vara med Eja. Han får hjälp att komma in av Oona som är Ledarens älskarinna. Oona förråder dem. Hon hämtar Jarl König. Eja rycker åt sig Kims pistol som han bär till den falska röda uniformen och skjuter först Jarl och sedan Oona. Jarl är döende men han hinner skjuta ihjäl Eja.
Kim förstår att för Eja har det handlat om en personlig maktkamp mellan Eja och Jarl. Kim lämnar byggnaden byter till sina blåa kläder.
Det märks ingen större skillnad. En ny stark man tar över. Hans namn är Grim.
"På Torget står järnblommorna som ett monument över människornas totala underkastelse under regimen". I en källare i närheten sitter Kim och försöker lära sig att spela på Anders klarinett.

till sidans topp