K Arne Blom

Den unge lundensaren K Arne Blom debuterade 1971 med "Någon borde sörja", som kan sägas vara den första realistiska svenska deckaren i studentmiljö. Ytterligare två deckare i den miljön följde. Det blev totalt 5 böcker om lundapoliserna, alla tidsdokument präglade av 70-talets patetiska socialistiska patos. Ännu mer stämmer detta in på "mellanboken" som följde, "Kortaste strået" från 1975.
För Sanningens ögonblick 1974 fick Blom Expressens Sherlock. Lund lämnar Blom nästan aldrig i sina böcker. Till och med i undantaget, Himmelsholm-serien, finns många kopplingar till den skånska studentmetropolen.
Blom började 1976 på en ny serie, Himmelsholmserien. Himmelsholm är i böckerna Bloms namn på barndomsstaden Nässjö, som i övrigt inte alls är maskerad.
Första boken, Lyckligt lottade, handlar om barn och deras villkor i välfärdssamhället. Frihetssökarna är en skildring av människors längtan efter frihet, hur detta omintetgörs av existerande familjeband. Den handlar om mäns behov av frihet i 30-årsåldern. Men det går inte att skaffa "frihet" och lycka genom att resa bort, inte ens med mycket pengar.
I Smärtgränsen vill Blom antyda att brottslingar ska behandlas med stor respekt så att de inte känner sig förnedrade och därför vill hämnas. I denna boken knyts an till Bloms första bok "Någon borde sörja".
Innan Himmelsholmserien slutade 1982 med Ingenmansland, hade Blom skrivit tre böcker i serien om "Poliskommando EEV 2229".
Andra serien om Lund började 1983 med "Återresan" och därefter kom sreien om andra världskriget.