K Arne Blom Svarta änglar i Berlin 1990

 

Det är den 21 januari 1941 och sträng vinter i Skåne. Den tyske nazisten Wolfgang Apfel sitter på hotell Temperances restaurang i Malmö med norrmannen Per Tryggvesen. Det fortsätter dricka på Apfels rum. Apfel vill ta en promenad. De går i den starka snöstormen ända till slottet Malmöhus. Plötsligt står en man bredvid norrmannen. Denne skjuter honom från nära håll. Mannen heter också Tryggvesen. Abel är halvbror till Per. Per är en förrädare. Han tillhör motståndsrörelsen i Norge och måste likvideras. De slår hål på isen i kanalen och dumpar liket där.
- Loman lämnar sitt inackorderingsrum på Grönegatan i Lund. Snöstormen tar hans hatt. Han har nyss kontaktat "Majoren", hans överordnade vid Allmänna säkerhetstjänsten i Stockholm. Loman tar tåget till Malmö. Det kör fast i snödrivorna och han ankommer halvannan timme för sent till Malmö för att avlösa Aspegren i huset på Skomakaregatan. Aspegren bevakar hattaffären mitt emot. Han finner Aspegren död med bruten nacke på toaletten. Kameran framför fönstret är förstörd och filmen uttagen. Loggboken är försvunnen. Loman ringer sin kontaktman Günther Walther.
- Hattmakaren heter Artur Sonander, gift med norskan Ragnvi Kleppehagen. Prästen Gustav Fors hade informerat Walther om att affären borde bevakas. Walther hade då snart sett en hemlig kontakt mellan Sonander och den brittiske konsuln Collins. Hattaffären är en sambandscentral.
- Loman går in i affären tillsynes för att köpa sig en varm vintermössa. Sonander och hans fru blir mycket oroade av besöket.
- Prästen Gustav Fors i Petri församling hade värvats av Walther som utnyttjat dennes tyskvänlighet och hans oro för att hans fru Anna-Maria skulle få reda på att han har ett barn ihop med en kvinna i Tyskland. Anna-Maria har en syster Anna-Greta Bällsten, ett förskräckligt fruntimmer.
- Walther rapporterar till den tyske nazisten Thomsen som har nyss kommit från Bergen i Norge.
- Walther, Loman och Apfel hämtar Aspegrens döda kropp på Skomakaregatan. Kroppen stinker och det är svårt att hitta öppet vatten och sänka kroppen i. Till sist åker de mot Svedala och in i ett skogsområde med mycket snö och begraver kroppen i en snödriva.
- På väg hem till sitt inackorderingsrum ser Loman två unga män misshandla en tredje. Han skrämmer i väg dem och hjälper den slagne hem. Han tas emot av en ung, judisk kvinna som Loman blir attraherad av. Det är Daniels mamma Rebekka Zader. Han är stor och stark men efterbliven och blir alltid hånad och slagen.
- Walther vill ordna en fälla för Sonander och den engelska konsuln. Loman kör till ett område utanför Bjärred. Därifrån ska Abel Tryggvesen promenera till Malmö för att se riktigt medtagen ut då han ska kontakta Sonander i hattaffären. När Tryggvesen lunkar iväg med väskan med ett stort konvolut i skjuter Walther honom i benet. Bara för att det ska se mer övertygande ut. Med stor möda tar han sig till Malmö och hattaffären. Där får han den vård han behöver. De två första dagarna sover han mest. Sedan berättar han sin historia för Artur Sonander. Att han är på motståndssidan och att den Per Tryggvesen som han dödat var den "verklige" som de tyskvänliga verkligen väntat på. Han hade lurat dem med att de två var halvbröder. Per Tryggvesen frågar Sonander hur han vågar lita på honom och berätta hemligheter. (Här vet man inte vad som är sanning och vad som är falskt. Är kanske Abel Tryggvesen en allierad spion egentligen lierad med Sonander och Collins, en dubbelagent?).
- Prästen Gustav Fors har informerat Walther om att Svenska kyrkan i Berlin bedriver antitysk verksamhet i form av människosmuggling under namnet Victoriaförsamlingen. Walther har fått order om att skicka Loman och Apfel som vägvisare dit.
- När Tryggvesen kommer tillbaka till sitt rum är Walther där. Även Apfel och Loman. Tryggvesen kan bara ge dem allmänna iakttagelser av Sonanders verksamhet..
- Loman hade aldrig varit utomlands mer än i Köpenhamn. Apfel och han åker via Oslo. I Berlin får de var sitt enkelrum på Astoria Hotel. Kriget förefaller avlägset. På kvällen går de till restaurang Kempinski. Sedan vill Apfel åka till Alexanderplatz för att roa sig men det får han göra själv för Loman promenerar hem. På vägen blir han tilltalad av en ung kvinna och följer med henne hem. Medan de håller på i sängen ser Loman hur någon tar hans plånbok. Han springer upp och ser en ung man med pistol och plånboken i sin hand. Loman kastar sig fram, pistolen hamnar mellan dem och går av. Loman får sig en kraftig smäll men mannen får kulan i sig och dör. Kvinnan kastar sig över Loman och rispar honom i armen med en kniv innan han slår ner henne. Han springer sin väg. Många dörrar är öppna i trappan och många ser hans avfärd. Han tar sig hem till hotellet där han kastar upp.
- Han vaknar nästa morgon av att Gestapo agenten Herr Kriminalrat, doktor Riedenschneider kommer med tre män. De hotar och misshandlar honom och först efter lång tid förstår Loman att de inte anklagar honom för dråpet av hallicken utan för att ha dödat Apfel. Apfel har hittats död utanför en restaurang. Där har han setts i sällskap med en skandinav med ett utseende som liknar Lomans. De tar Loman med sig till högkvarteret och låser in honom i en cell. Där tvingas han till att vandra runt utan uppehåll.
- Under tiden tar Riedenschneider kontakt med sina överordnade och får bekräftat att Loman skickats till Berlin med ett speciellt uppdrag.
- Riedenschneider tar med sig Loman till den ölstuga, vars värdshusvärd påstått att Loman kommit i så häftigt gräl med Apfel att de blivit utkastade. Nu säger han att Apfels vän varit dansk. Sedan lyckas Loman ganska väl peka ut var han blivit rånad under natten. Nu vill Gestapo utnyttja honom för sina syften. De vill att han ska ta reda på kyrkans inblandning i människosmuggling och sedan rapportera till dem. Loman inser att han inte har något val. Nazi-drängarna tar in honom i en cell och misshandlar honom. Han måste se ut som ett trovärdigt offer när de lämpar av honom utanför kyrkan. Riedenschneider tar hand om alla Lomans papper så att denne inte kan lämna landet utan att ha lämnat rapport till honom.
- Han blir väl omhändertagen av en diakonissa, Edna Gottfries. Efter några dagar i sängen får han träffa kyrkoherden Waldemar Sahlin och hans medhjälpare, pastorsadjunkten Birger Granath. Loman berättar att han kommit för att rapportera om att kyrkan hjälper judar och andra förföljda att fly. Sahlin säger att han redan fått veta att Loman skulle komm men vill inte tala om vem som informerat honom. Loman är fortfarande svag och lider av den fysiska inaktiviteten. En dag får Loman ett utbrott! Han måste prata med Sahlin. Han har läst en artikel i Arbetet om hur två gärningsmän dödat paret Sonander. Sahlin som lever med de dagliga våldet i Berlin blir inte lika bestört. Loman säger att han måste lämna det rum han i princip hålls fången i. Han får tillstånd att gå runt i alla lokalerna för att kunna rapportera att han sett allt utan att finna några gömda människor. Sedan lämnar han kyrkan och tar sig en lång promenad innan han träffar Riedenschneider. Där godtar polisen hans rapport om att beskyllningarna mot svenska Victoriaförsamlingen var falska. Han får sina papper och får också veta att polisen hittat Apfels mördare, en dansk som heter Bjarne Nordberg. Nästa dag får Loman skjuts till Tempelhof och kommer med ett kurirplan till Köpenhamn. Han tar sig till Lund via Helsingör. Nästa morgon går han till Universitetsbiblioteket för att läsa alla tidningar fr o m det nummer som rapporterat om makarna Sonanders död.
- Han lämnar biblioteket och tar tåget till Malmö. Går hem till Tryggvesen som inte är hemma men Loman hittar hans nyckel och tar sig in. Han letar igenom rummet i flera timmar utan att hitta något. När Tryggvesen kommer är Loman beredd och avväpnar honom och tar hans pistol. Loman anklagar Tryggvesen för att vara den som tipsat Victoriaförsamlingen om Lomans ankomst. Tryggvesen nekar och Loman blir osäker. Om det inte är Tryggvesen så måste det vara Günther Walther som förrått honom.
- Loman söker upp Rebekka Zader. Han talar om vad Apfel i onyktert tillstånd och med skrytsamt tonfall anförtrott honom om lägren i Tyskland. Apfel tjänstgjorde i ett av lägren i två år och kunde leverera realistiska detaljer om judeutrotningen. Loman vill att Rebekka ska sprida den avskyvärda informationen.
- Loman träffar Walther på hotell Kramer i Malmö. Loman ger honom en censurerad rapport från Berlin. Walther berättar om de ungdomar han hyrt för att de skulle döda paret Sonander. Ordern kom uppifrån säger han.
- Nästa dag stämmer Loman möte med Walther i Stadsparken i Lund. Loman talar om för honom att han tänker avrätta honom. Och det gör han. Tryggvesen är med. Orsaken är att Loman nu litar på Tryggvesen och därför måste det vara Walther som gått bakom ryggen på honom och tipsat Gestapo i Berlin.