Jan Olof Ekholm    Mälarmördaren Bonniers 1979

 

"Historien om ett brott"

Torsdagen den 17 maj 1900 (9-16)
Offrens anhöriga presenteras.
Stadsfiskal Stendahl i Stockholm informeras om dådet på ångaren "Prins Carl". Kommissarierna Lidberg och Ekelund. Konstaplarna Frick och Johan Olsson.
Kort om mördaren.

Förmiddagen (21-56)
- Kommissarie Lidbergs förhör på båten:
Styrmannen Emil Juhlin.

Detektivkonstapel Petter Fricks förhör på båten:
Rorgängaren Gustaf Hellström
Konstapel Johan Olsson förhör på båten:
Maskinisten Hjalmar Edlund
Eldaren Otto Grönberg
Kommissarie Ekelund förhör på båten:
Restauratrisen Wictoria Jansson
Konstapel Fricks förhör på båten:
Uppasserskan Hulda Hellqvist

- Offren
Förhör med tre skadade men överlevande. Ledda av stadsfogden Herman Lindstedt. Medverkande poliskonstapel C. G Reimer
Konditor Otto Lindquist från Arboga
Drängen Julius Åkerlind från Fellingbro i Närke
Skräddaren Gustaf Adolf Carlsson, Arboga

Mördade:
Kreaturshandlaren Lars-Erik Falk, 68 år, från Arboga

- Mördaren
Filip Nordlund har lyckats undkomma till Eskilstuna. Där besöker han Rydströms herrekipering. Han betalar med pengar ur kapten Rönngrens plånbok som han stulit. Han besöker också andra affärer och köper också klocka, skor och hatt. På Rinmans torg tar han en hästdroska. Det är Olof Stenman som kör. Han vill bli körd till järnvägsstationen i Skogstorp.

Middagen (61-90)
Poliskommissarie Gustaf Ramström i Eskilstuna får information om att en misstänkt person finns på järnvägsstationen i Skogstorp. Han ger uppdraget åt detektivkonstapel Adolf Brolin som med mannarna Vilhelm Öfling och Erik Fröst beger sig dit, överrumplar och griper gärningsmannen. Polismästare Hårleman inleder förhöret.
Mördaren egen beskrivning av sitt liv och sina gärningar. Han har tillbringat en stor del av sitt unga liv på Långholmen. Sedan han kommit ut ville han satsa på att bli båtägare. Han behövde pengar och beslöt att råna passagerarna på en båt. Prins Karl föreföll lämplig. Han köpte pistoler, ammunition och en stor slaktkniv. Han avsikt var att döda alla på båten för att komma åt pengar. Han blev störd av att en annan båt, ångaren Köping, kom till undsättning. Därför flydde han i en livbåt.
Han blir förvånad då han får höra att han "bara" dödat fyra personer.

Kvällen (93-102)
- På sjukhuset
Svarvaren Carl Fredrik Carlsson besöker sina skadade pojkar Gottfrid och Oscar Karlsson. Hustrun Lovisa dödades av Nordlund.
Dog gjorde också kaptenen Rönngren. Slaktaren Holmer och pojken Åkerlind.

Följande dag (107-120)
- Sorgehuset
En journalist från Svenska Dagbladet intervjuar änkan efter kapten Rönngren. Flera insamlingar har startats.
- Föräldrahemmet
En annan journalist intervjuar Filip Nordlunds föräldrar
- Häktet
Filip Nordlund skriver ett sentimentalt brev till sina föräldrar

Tre dagar senare (125-133)
Fängelsedirektören Blomdahl i Eskilstuna i vars häkte Nordlund tillbringat några dygn kan nu med glädje medfölja transporten av fången till länsfängelset i Västerås. En stor folkmassa vill lyncha mördaren vid ankomsten till staden.

Allmänna meningar (137-151)
- Folket
Insändare i Arboga tidning
- Auktoriteterna
1. A von Mentzer - major och direktör för centralfängelset i Malmö
2. Carl Ludvig Palm - major och chef för Långholmen. "Han skulle aldrig fått lämna fängelset!" Tror inte på ärftlighet.
3. Hjalmar Branting - huvudredaktör i "Socialdemokraten" "Det var helt förkastligt att släppa Filip Nordlund från fängelset!" Exempel på född brottslighet. 4. Vårt straffsystem är meningslöst. Fångarna borde få lära sig moralens ABC.
5. Sigfrid Wieselgren - generaldirektör och chef för fångvårdsstyrelsen. Det är Nordlunds mor som bär skulden. "Det är de fel som hon begår vid barnets uppfostran, hennes andliga ofullgångenhet och inkompetens som bär bittra frukter för samhället".
6. Axel Key-Åberg - professor, expert på rättsmedicin. "Nordlund lider av s. k. moral insanity". Det är en medfödd utpräglad etisk defekt med stark böjelse för omoraliska handlingar. Någon behandling finns inte. Effektivast är dödsstraffet.
7. Ledare i Svenska Dagbladet - Det handlar om inherent brottslighet men det finns också sociala faktorer. Som arbetarklassens ogynnsamma läge.
8. Herman Bang i Danska tidningen "Politiken". Nordlund "hör till den moderna aktörtypen bland förbrytarna". Han vill vara "hämnaren". Fåfängans förbrytare. Denna förbrytartyp tillhör vår tid.

Hur jag blivit den jag är (155-170)
- De första aderton åren
Ett äckligt pekoral som mest förefaller påhittat från början till slut. Troligen var Nordlund mytoman med storhetsvansinne. Han gick aldrig till "storbönder" under sin luffar- och tiggartid för han ansåg det inte värt att tvingas hugga ved ett par timmar för att få mat och logi. Det blev också en massa stölder och bedrägerier. Han blev fast innan 18-årsdagen och fick 3 års straffarbete vid centralfängelset i Malmö.
- Och de sju sista
I slutet av strafftiden rymde han. Efter en månad fångades han in av länsman Gärdin. Han hotade poliser med vapen och fick förlängt nya tre års straffarbete samt förlust av medborgerligt förtroende i tre år efter avtjänat straff. Den 4 januari 1896 skrevs han in på Långholmen.

Rättegången (175-191)
- Skådespelet
Domare var häradshövding Claes Uggla. Åklagare var kronofogde Torsten Kalén. Brottet var mord på 5 personer: kapten Olof Rönngren, drängen Julius Åkerlind, hustru Lovisa Carlsson, slaktaren Carl Erik Holmer samt kreaturshandlare Lars Erik Falk. den senare avled på sjukhus. Misshandel av ytterligare sex personer av vilka fyra fortfarande vårdas på sjukhus.
Anna Larsen, skådespelerska i Köpenhamn på gästspel i Stockholm representerade tidningen Politiken. Hon väckte stort uppseende.
- Skådespelerskan
Anna Larsen kände sig dela titelrollen under skådespelet Rättegången med mördaren Filip Nordlund.

Domen (195-200)
Häradshövdingen läser upp domen med lång motivering för dödsstraff.

I väntan på döden (203-217)
Nordlund lyckas slipa en hasp till ett dödligt vapen som han hugger fångvaktarna med. En blir allvarligt skadad innan han blir skjuten i sidan. På grund av det inträffade blir det en ny rättegång. Nu vid Västerås rådhusrätt. Domen blir åter för Nordlund att "mista livet och att för alltid vara medborgerligt förtroende förlustig". Domen skrivs under av prins Gustaf (t.f. regent), sedermera Gustaf V.

Andra söndagen i advent (221-235)
Skarprättaren Gustaf Dalman anländer till Västerås med sitt biträde, sonen Albert Dalman.
Fyra professorer från Stockholm anländer för att vara avrättningsvittnen.
Måndagen den 10 december 1900 avrättas Nordlund medelst halshuggning. Redan första slaget träffar rätt.