Anders Hellén Pil och båge 1951

 

Prosten i Losta, Jonas Carlesson och hans son Mikael, kontraktsprosten. Elisabet Carlesson är prostinna. Och Birgitta Carlesson hemmadotter. Ida Adolfina Fredriksson är trotjänarinnan.
Utanför Losta ligger den långa ön, Munkholmen. Där tävlar och tränar stadens bågskytteklubb. Klubbens sekreterare Frans Knutsson blir skjuten med en pil. Han är modellsnickare vid Anderssons Gjuteri AB.
Herman Falk, 56, är styrelsemedlem i klubben och förman vid Anderssons Gjuteri AB.
Ordförande är Per Olof Sjöström, tillika direktör för AB Förenade Kalk. Hans fru Irene Sjöström.
Nils Stejner, 32, är instruktör och driftingenjör vid AB Förenade Kalk. Hans fru Vivianne Stejner.
Emma Nicklasson är marketenteriförestånderska vid AB Förenade Kalk
Asta Norén, 23, är laborant vid vid AB Förenade Kalk
Nils Eriksson, är styrelsemedlem i klubben och vaktmästare vid Losta samrealskola.
Lennart Friberg, 26,och Axel Holmgren är båda adjunkter vid skolan.
Yngve Rosén, 49, reservkapten, gymnastiklärare
Sven Nordin är poliskonstapel, Erik Borg stadsfiskal, Fredrik A.J. Svärd, överkonstapel, kyrkvärd.
Alexis Westerlund, handlande.
Veterinären Fabian Björk.
Bibliotikarien Irma Fredlund.
Johan Björklund, butiksföreståndare.
Även en läkare finns med, doktorn och en landsfogde.
Knutsson har bedrivit utpressning. Fick pengar som kan spåras till tjänstemannalöner som utbetalats vid AB Förenade Kalk.
Misstänkta i första hand för mordet blir Stejner, Norén, Rosén, Friberg och Björklund.
Man får en noggrann beskrivning av hur lönerna betalats ut, vilka nummer och vilka personer som kan förmodas ha fått dessa nummer (men ändå är det väl så att de inte nödvändigtvis måste ha varit mördaren som betalat pengar till Knutsson).
Asta Norén har haft ihop det med Stejner och biktar sig för prosten. Hon blir mycket förtjust i honom och hela hans familj.
Efter besöket ber prosten om tillåtelse att besöka mordplatsen (det verkar som om det är han som nu ska bli huvudpersonen när det gäller att lösa mordgåtan. Han tar både högre och lägre makter till hjälp. Han använder sitt undermedvetna och sin intuition). Han gör ett besök hos Falk. Denne vill forska på egen hand.
Stejners fru Vivianne misstänker sin make för att vara mördare och flyr av fruktan till Sjöströms. De ringer till prosten för att få råd. Han uppmanar Vivianne att återvända hem och be sin man om förlåtelse. (här blir boken riktigt kristen)
Nya uppgifter om sedelnumren ger stadsfiskalen motiv att anhålla Stejner. När stadsfiskalen och överkonstapeln på kvällen besöker sångrepetetionen på prostgården kommer plötsligt en pil farande genom fönstret. Ett försök till meddelande? Det är Rosén som på det sättet vill visa att Stejner är oskyldig eftersom det är Friberg som är mördaren!
Kyrkoadjunkten Mikael blir nu laboranten Astas förtrogna. Detektivarbete ger som resultat att Björklund är oäkta son till Knutsson!
Prosten lyckas tänka ut lösningen på problemet. Det var Falk som sköt Knutsson. Trots att han satt på gräsmattan utanför fönstret tillsammans med flera andra samtidigt som pilen sköts. Han hade skjutit honom med pilen redan innan och fick alla att tro att mordet skedde vid en senare tidpunkt genom att via en sinnrik teknisk anordning utlösa ett skott som sköt sönder fönsterrutan. Anledningen var att han sedan en tid hatade Knutsson eftersom denne bestulit honom på hans patent!