Anders Hellén Sista skriket 1977
 

Johan Nicklasson (Nickel kallad) är direktör för AB Ask & Burk och herre till Frusätra. Han är gift med Irma. Johannes Forsberg är fil.dr och historiker. Han har haft dåliga affärer och nästan tvingats att bli tjänare åt Nicklasson. Nu är han på väg till Frusätra i en våldsam höststorm för att fira årsdagen av Stockholms blodbad. Vera Sjöström hans "Fästekvinna" är med i bilen. Det hade blivit Forsbergs uppgift att konstruera en ädel historisk bakgrund åt Nicklassons Frusätra. Han döpte ägarna till Brackestierna och lyckades skaffa två tavlor som skulle föreställa Urban B och hans fru Brigida. En betjänt Sven Sjögren, kallad Jean, införskaffades också.
Övriga gäster är
Fredde Nicklasson, jur. stud. och son till Nickel och dennes tjej, Ulla Kalson ("Kyllan"). Vidare Erik Hagman, kamrer på Ask & Burk, Sara Hagman, hans fru. Kontraktsprosten Jonas Carlesson var verksam inom församlingen Losta inom vars domäner Frusätra var beläget. (Han var med redan för 20 år sedan i "Pil och Båge"). Leonine Thorsson, änka efter Frusätras förre ägare.
Asta Lindgren (Nuffran kallad) är faktotum på Ask & Burk. Oscar Andrén, bankdirektör.
Det är dukat för 12 personer i "riddarsalen" på andra våningen. Vid desserten håller Forsberg tal. Han berättar en lämplig historia om hur förfadern Urban Brackestierna den 8 november 1520 blivit nerstucken bakifrån medan hans sällskap firade Nordens enande efter "Stockholms blodbad" med den danske kungen Kristian den Gode. Han har aldrig fått ro i sin själ och spökar ibland de 8 november.
Plötsligt slocknar det elektriska ljuset och en svagt strålande ljusgestalt visar sig. En rustning visar sig med en berättelse om hur en lönnmördare ändat dess liv. Jeans försök till spökeri genomskådas dock.
Det starka ovädret gör att ingen vågar sig på att lämna Frusätra. För att få tiden att gå föreslår värden att man ska leka lekar. Han har gömt ett antal paket med var och ens namn på.
Sara Hagman hittar först sitt paket och blir nästan generad när hon ser att det innehåller ett par dyrbara örhängen. Sedan kommer bankdirektör Andrén och Asta Lindgren vars paket också innehåller värdefulla gåvor. Då hörs ett hemskt skrik från bottenvåningen. Alla trängs ner för halltrappan. Vera Sjöström saknas. Alla herrar beger sig ut, med ett ljus i handen, för att leta efter henne. Det blir prosten som hittar henne liggande innanför sängkammardörren med ett krossår i vänstra delen av bakhuvudet.
Doktor Forsberg försöker ringa polisen men telefonen fungerar ej. Vägen till byn är blockerad av ett stort träd. Alla måste stanna i huset i sällskap med likhet. Dörren till sängkammaren förseglas.
Alla samlas framför brasan i bottenvåningen. Jonas Carleson tar initiativet till förberedande förhör. Först Sven Sjögren. Inget ovanligt hade förevarit. Alla dörrar och fönster var ordentligt stängda och haspade så att inge utomstående hade kunnat komma in.
För att lätta upp stämningen börjar alla berätta om hur de (miss)lyckats med att hitta sina paket. De läser upp de verser som Nickel skrivit som ledtrådar. Det handlar nu mest om att tolka de mystiskt skriva texterna på rätt sätt (sannerligen inte speciellt spännande).
En metodisk genomgång av den kritiska halvtimmen från det de fick sina nycklar tills skriket hördes och alla samlades vid foten av trappan. Carleson låter alla skriva sin namnteckning för en grafologisk undersökning.
Alla går till vila utom Johannes och Jonas Carleson som tar första vaktpasset.
De sitter framför brasan och Johannes vill bikta sig. Han berättar om hur han blivit helt beroende av Johan Nicklasson för sin ekonomis skull och att han tvingats hitta på Brackestierna för att få Johan att betala för historiska undersökningar. Prosten menar att någon absolution inte kan ske förrän Johannes känner verklig skuld. Detta hindrar inte denne från att falla i sömn. Prosten studerar sina dokument. Han har (s 100) gjort en förteckning över var de olika personerna sagt sig befinna sig det ögonblick skriket hördes. Han beger sig sedan ut på en expedition genom husets många rum. I källaren som bevarat mycket från 1400-talet hör han ett ljud. När han lokaliserat det är emellertid personen försvunnen. Ljudet kom från ett försök att stänga en gammal ytterdörr vars lås var så rostiga att det krävdes en hel del våld.
När prosten kommer tillbaka är Johannes försvunnen. En lapp talar om att han uppsökt sängen.
Klockan 6 får prosten en kopp kaffe och en pratstund med fru Jansson i köket som är övertygad om att der handlar om en inbrottstjuv.
Postbilen kommer. Prosten får kontakt med polisen via den och snart är
kommissarie Bergström på plats. En gammal bekant till prosten.
På kvällen ringer biskopen efter att ha läst rubriker som "Präst på blodig fest". Detta får honom att grunna på vilka av de inblandade som ljuger. Det är inte lätt att bevisa vem som burit falskt vittnesbörd.
Nästa förmiddag for prosten åter till Frusätra. Bara fru Irma är hemma. Hon berättar att hon hittar sitt paket tidigare under dagen och inte avslöjat detta faktum efter middagen. Hon skämdes för att då ha fått beröm utan att vara värd det. Dessutom fanns det någon som genomskådade henne.
Johannes Forsberg kommer till prästgården för att ordna för begravningen. Polisen har frågat ut honom om Veras relationer till människorna som deltagit o forandet på Frusätra. Hos Irma fanns det en rivalitet. Vera tyckte också att Sara Hagman la ut sina krokar för alla i sin väg.
Just Sara Hagman är det som sedan avlägger besök his prosten. Hon säger att polisen ställt obehagliga frågor. Vera Sjöström hade intresserat sig väldigt mycket för Saras intresse för Johan Niklasson sedan hon sett de två promenera ihop.
Traditionsbäraren Anders Lind, levde i Losta under förra hälften av 1800-talet. Prosten Jonas Carleson kommer åt hans samlade häften i kyrkans arkiv. I ett av dem hittar han "Frusätra Gård". Där berättas om en gömd skatt. Var det den mördaren var ute efter? Han måste genast till Frusätra.
Där träffar han Nickel som inte blir förvånad över hans intresse utan ger honom tre fulla arkivpärmar med ritningar.
Länspolischefen kallar prosten Carleson till förhör. Där prosten samvetsgrant tvingas åberopa biktens hemlighet.
Bankdirektören Oscar Andrén är orolig. Ask & Burk har bett om ett nytt lån presenterades en massa siffror som inte var roliga. Ska han stoppa lånet?
Carlesson kommer på besök. Andrén berättar att Vera och Nickels hade ett förhållande och att det var tack vare detta som Johannes Forsberg fick sina uppdrag.
Prosten tar sig till Östra Fäladen där han väntar på att Asta Lindgren ska gå ut med sin hund Bengt-Erik. Den säkra, kompetenta och osentimentala "Nuffran" skriver vers!
När han kommit hem kommer Nicklasson uppbragt över att Irma åkt bort. Hon har lämnat ett brev där hon ber honom att inte efterforska henne. Prosten får tillfälle att fråga honom om sonen Fredde och får höra varför han köpte Frusätra. Han vet att Johannes lurat honom.
Fredde skickar ett brev till prosten Carlesson. Det är fullt av stavfel och tycks vara ett sätt att ge alibi åt sina far och styvmor och sin Kyllan.
På lördag bjuder prosten in sig själv till Hagmans på middag. Det blir diskussion om Eriks lossnade stifttand som han sätter fast med Karlssons klister. Prosten Carleson blir alltmer säker på vem som dödat Vera Sjöström. Han känner ett stort ansvar för denna sin nästa. Måtte han hinna. Han gör ett hastigt besök hos gamla fru Thorsson. Det ska finnas en skatt gömd i trädgården på Frusätra men den känner inte Leonine till.
Sedan besöker han mördaren som inte alls vill erkänna. Asta Lindgren säger att han inte har bevis. Prosten lägger dock fram det ena indiciet efter det andra och snart erkänner hon. Vera Sjöström mördades av misstag. Asta slog ner henne innan hon såg vem personen var. Det var Irma hon avsåg att döda. Asta hade hand om det nya Pick-och-Pack projektet och såg den stora affärsmöjligheten för företaget. Men själv skulle hon inte tjäna mycket på det. Hon beslöt att kopiera alla ritningarna och sälja dem till en bekant,
Sigurd Blomberg. Denne lämnade in en patentansökan innan Ask & Burk. Irma fick reda på att Asta hade kontakt med Blomberg och kunde räkna ut vad som hänt. Asta fick Irma att lova att ingenting berätta för sig man. Detta litade inte Asta på och planerade därför att ta livet av henne. Alibi skulle hon skaffa sig genom att spela in "skriket" för att på det sättet ändra tidpunkten för mordet så att hon fick alibi. Men den finurlige prosten Carleson förekom henne.
(Det är en ovanligt tråkig bok. Den är skriven av den pensionerade prosten Carl Greek).