Willy Josefsson
Startsidan
Åter Svenska Deckare
Sammanfattning

Död skörd 1996
Brinnande bevis 1997
Vila i vatten 1998
Minnet av en mördare 1999
Dödarens märke 2000
Den fjärde punkten 2002
De obarmhärtiga 2003
Den slutna cirkeln 2005
Övervintraren 2007