Maria Lang Vår sång blir stum 1960

 

     sammanfattningar         Lang startsida        

Personerna:

 CENSORER  
 Professor Einar Bure
 Professor Olof Ottosson
 Lektor Tage Falk
   
 VITTNEN  
 Målarmästare Gotthard Persson
 Författarinnan Almi Graan
   
 LÄRARE  
 Rektor Harald Hellman
 Lektor Styrbjörn Tyrén
 Adjunkt Philip Ringvall
 Adjunkt Monika Norlander
   
 ABTURIENTER  
 Barbro  
 Dorotea (Dott)  
 Leif  
 Clas (Classe)  
   
 ÖVRIGA
 Rektorskan Astrid Hellman
 Professorskan Puck Bure
 Provinialläkare Daniel Severin
 f. .d Överkonstapel Leo Berggren
 Landsfogde Anders Löving
   Christer Wijk