Jan Mårtensson Nobelpristagaren och döden 1972
 

Jonas Berg, departementssekreterare kan inte fira julen hos sin morbror och moster den "osannolike generalen och fideikommissarien" Achates Silfverbåge och hans hustru Sofie detta år. De har åkt till Karibiska havet på en kryssning för att hämta sig från de dramatiska händelser kring ett frimärksfynd som nyligen skakat det pastorala lugnet på Bosta.
Han rekommenderas Björkå pensionat och där befinner han sig nu under föreståndarinna
Vinterny Skarphs ledning. Han har sällskap med några andra gäster: kamrer Vilgot Oscarsson. Pianolärarinnan Magnhild Glasén, Ingmar Olvon, provinsialläkare, Britten Eng, majoren Gotlob Palm. Disponent Göte Pernhagen. Till middagen dyker upp som en hemlig gäst, den nyblivne Nobelpristagaren i kemi, John Cumberland, vars mor har ett förflutet i Småland. Han är medborgare i Butenien. Han har med sig sin sekreterare Maria Weber. Jonas känner honom flyktigt från någon session i FN. Det blir ett överdådigt gammaldags julbord med rikligt med mat och starka drycker.
Maria Weber flirtar med Jonas men blir inte glad då kan känner att hon har en pistol i axelväskan.
John vill ha ett samtal med Jonas på tu man hand. Han ber honom överlämna ett brev till sin brorsdotter då John kommer till New York. Tydligen litar John inte på sin sekreterare. Jonas gömmer brevet bakom en tavla i sitt rum. Och väl är det. När han somnat står plötsligt Maria i hans rum och letar i hans kläder.
Nästa morgon tvingas alla upp tidigt för en julottefärd med häst och släde i den kalla vintern. Pensionatsgästerna har sina egna tre bänkar längs fram. Efter högmässan sitter John Cumberland kvar i bänken. Han sitter dock inte och ber utan han är död.
Doktor Olvon konstaterar hjärtinfarkt. Enligt Maria Weber ska den butenska ambassaden ordna allt. Hon ger mig ett telefonnummer att ringa. Den butenske ambassadören säger att han ska skicka personal som redan finns i Örebrotrakten.
Snart kommer två svarta bilar. Ambassadrådet André Peter presenterar sig. De tar med sig den döda kroppen.
Jonas promenerar de fem kilometrarna tillbaka till pensionatet. Han möts av förvåning. Herrarna från den butenska ambassaden har sagt att Jonas lämnat pensionatet och de har hämtat hans väskor!
Jonas ringer på nytt till den butenska ambassaden. Nu får han inget svar. Han letar upp ett annat nummer. Där känner ingen till något ambassadråd.
Snart är Jonas åter i Stockholm och uppsöker sin arbetsplats på UD där han träffar utrikesrådet Plumander. Där finner han också sina två väskor som "Ambassade de Butanie" med stort beklagande lämnat tillbaka.
Nästa dag är han i avresehallen på Arlanda och inom kort på SK 903 till New York. Där tas han emot av Anders Andersson, den svenska FN delegationens chaufför. Från hotellet ringer han upp Elisabeth Cumberland, den avlidnes brorsdotter. De avtalar ett möte på O'Henrys, en känd köttkrog. Hon säger att hon känner sig förföljd. Att hennes farbror aldrig haft hjärtproblem. Att han redan hade en perfekt sekreterare som inte var Maria Weber. Sedan hon läst brevet bränner hon upp det.
Jonas skriver ett brev till
sin vän kommissarie Gösta Hultberg där han förklarar sin oro över det som hänt.
I hotellets postfack finns någon dag senare ett meddelande om att han ska ringa Elisabeth Cumberland. Han ringer och de stämmer träff vid en damm i Central Park på kvällen. Jonas kommer dit tidigt, blir orolig över den ödsliga platsen, gömmer sig och får snart höra hur två män buttert konstaterar att "han kom inte".
Jonas är tillbaka i Stockholm. På Operabaren superar han med Gösta Hultberg som berättar vad han kommit fram till. Magnhild Glasén påstår sig vara kusin med den bortgångne och kräver den kusiners arvsrätt som finns i Butenien. Brita Eng är änka efter en apotekare. Han lämnade henne hastigt i hjärtinfarkt strax efter det han tagit en stor livförsäkring med Brita som förmånstagare. Dödsattesten skrevs av Ingmar Olvon.
Jonas tar Gösta Hultberg med sig till Björkå pensionat under förespegling av att han är "kyrkoskrivare" från Tornedalen. Britten Eng och Ingmar Olvon är kvar sedan i julas liksom majoren Gotlob Palm i sällskap med bridgelärarinnan
Viran Ståål. Efteråt berättar Vinterny förtroligt att Britten och Ingmar inte tänkt komma till jul men ändrat sig då de fick reda på att Cumberland skulle komma. Detsamma gjorde Magnhild Glasén.
Nästa morgon får Jonas kontakt med en av städerskorna på pensionatet,
Greta Gustavsson, som kan berätta om den nye kocken som är från Butenien. Han är politisk flykting och mycket hatisk till allt butenskt.
Jonas läser ett hemligt dokument på UD som upplyser om att Cumberland hållit på att utveckla ett stridsmedel som i hög grad skulle ha ökat Buteniens anfallskapacitet.
På natten ringer Ingmar Olvon. Han är rädd och säger "dom är ute efter honom". Samtalet avslutas. Nästa dag får han reda på att Ingmar Olvon dött i hjärtattack under natten.
Jonas åker åter till New York. På hans "vanliga" hotell finn ett meddelande från miss Cumberland att han ska ringa. Det gör han och får hennes hemadress. Men där träffar han i stället ambassadrådet Peter som hotfullt vill veta vilken information John Cumberland lämnat honom under julhelgen på Björkå. Jonas vägrar och han vaknar nästa morgon efter att ha blivit drogad. I samma hotellrum finns Elisabeth Cumberland som berättar att hon hållits fången och tvingats ringa falska samtal till Jonas.
Ambassadrådet Peter och två män tvingar de båda med sig till en svart limousin. En stor sopbil framför tappar plötsligt hela sin last över bilen. I uppståndelsen lyckas Jonas och Elisabeth fly. De tar sig till ett hotell och ambassadtjänstemannen
Arne Lundberg tillkallas. Han kommer med bokade flygbiljetter till Stockholm. Jonas ringer också Hultberg och får reda på att Olvon mördats med en injektionsspruta.
Nästa morgon kommer de till flygplatsen och väntsalen. En flicka i mörkröd uniform hjälper dem ut till reserverade platser. Men dessa platser finns i ett annat flygplan. Ett plan till Butenien! På planet finns överstelöjtnant André Peter i Buteniens hemliga polis. Planet landar i Botafuego, en av de minsta republikerna i karibiska havet. Känd för sin hårdhet och brutalitet. Efter en lång biltur kommer de till ett vitt tegelhus ute på landet. Jonas låses in i ett rum. Framför brasan sitter en sovande man. Det är John Cumberland!
Han berättar att han fått i uppdrag av sitt lands regering att framställa ett kemiskt stridsmedel. Han började patriotiskt på sin uppgift. Efter Nobelpriset blev han emellertid mycket betänksam vad gäller det moraliskt riktiga i sitt arbete. Då fick han en ny sekreterare och började känna sig övervakad. I Björkå kyrka blev han drogad så att det skulle se ut som om han var död. Doktor Olvon tvingades skriva en dödsattest under hot om att de skulle avslöja hur han tagit livet av sin förra fru. Han vaknade på ett sjukhus i Butenien. Nu tvingades han fortsätta arbeta samtidigt som alla andra stater blev lättade eftersom stridsmedlet nu aldrig skulle framställas. Jonas tror att han ska dödas men i stället berättar Peter att Jonas och Elisabeth ska släppas och sättas på ett plan till New York under förutsättning att de aldrig berättar något om vad de vet. Men Jonas litar inte på Peter och han lyckas stjäla en jeep och få med sig de två andra. De kör in i en skog och lyckas gömma sig. De väntar länge tills en buss som de får åka med dyker upp. De kommer till huvudstaden och gömmer sig i en katedral. Jonas beger sig i väg för att få kontakt med svenska konsulatet. Där får han reda på att ett svenskt kryssningsfartyg "Drottningholm" ligger i hamnen. Det är ju morbror och mosters kryssningsfartyg! När han kommer tillbaka till kyrkan finner han inte sina två vänner kvar. När polisen genomsökt kyrkan har de tagit skydd i biktstolarnas anonymitet och sedan lyckats ta sig ut gömda i ett stort amerikanskt ressällskap.
Jonas får lift med en fiskebåt ut till Drottningholm. På båten är redan John och Elisabeth. Efter en del förvecklingar lyckas de övertyga besättningen om att de inte är lumpna fripassagerare.
Det är oklart vem som är André Peters kumpan på Björkå pensionat så därför ordnar Gösta och Jonas att alla inblandade träffas ånyo på pensionatet. Uppståndelsen blir stor när den förmodade döde John Cumberland dyker upp. Det visar sig då att det är majoren Gotlob Palm som varit Peters handgångne man. Palm hade gjort stora affärer i Butenien och lurat svenska skattemyndigheterna på avsevärda belopp. Peter hotade att avslöja honom om han inte hjälpte till. Peter ville komma åt Cumberlands hemliga stridsgas för att göra en kupp och ta makten i Butenien.

Mycket läsvärd, riktigt spännande. 8 poäng