Folke Mellvig Sist till kvarn Zebrabok 1959

En man störtar genom det trasiga träräcket och faller ner i Nyköpingsgruvan. Jag hör skriken, har uppfattar att någon flyr därifrån och jag tror mig veta vem som är mördaren.
Alexander Nyberg, en känd försvarsadvokat, känner sig manad att gå på föäldramöte. Hans son Anders går i den klassen. Han är skild från Anders mamma Tyra. Överraskad upptäcker han att också Tyra är där. Han luras att göra ett längre inlägg om ungdomsbrottsligheten och kan sedan inte hindra att väljas som reseledare till den kommande skolresan. Och Tyra ska också med.
Detta är något som knappast Alex nya fru
Pi uppskattar.
På natten får Alex ett anonymt telefonsamtal. En kvinna som är rädd. Alex lyckas spåra abonnenten som
Rolf Westman, sommarbostad Utö.
På advokatbyrån assisteras han av sekreteraren
Elisabeth Rehnström. En man, Herbert Lönnquist, väntar på besök. Men först ringer den anonyma kvinnan igen. Hon vill att han ska förstå att om något kommer att hända henne så är det mord. Lönnquist är en gammal bortglömd skolkamrat. Han har en son, Kenneth Eriksson, som är 12 år och som Herbert avlade med Elsa Eriksson en gång för längesen. Elsa dog strax därefter. Elsa har en syster som heter Eva Westman och som är Kenneths förmyndare. Eva tycks inte ha det så bra i sitt äktenskap, och eventuellt var hon på väg att skiljas för att gifta sig med författaren Torbjörn Tandh. Kenneth bor mest hos sin morfar, lantbrukaren Manfred Eriksson på Utö. Det är Torbjorn som vill adoptera Kenneth. Nu är Torbjörn död. Han störtade ner i ett gruvhål ute på Utö.
Alex föreslår att de två åker till Utö och pratar med Eva. De tar färjan Skraken vid Årsta brygga. På båten är det flera som visar sig aggressiva mot Herbert.
De lämnar av bagaget i Alex stuga och promenerar sedan till Westmans. De hör bråk och skrik och rusar in. Men det är inte Westmans som bråkar utan
Aina och Evert Bylsjö som hyrt stugan. De båda männen får göra en snopen sorti och uppe i Alex stuga väntar en ny överraskning. Men en trevlig sådan. Pi är där. Med mat, kaffe och snaps. Hon har träffat gamla bekanta på ön, som Aina Wiren, från Pis tid som scripta på TV. Aina var statist. Evert Bylsjö gifte sig med henne för att frälsa henne från det livet.
Nästan morgon går de tre för att titta på gruvhålen. De träffar
Helge Hansson, som en gång köpt mark av Herbert. Men han lånade pengarna av Tandh och när han inte kunde betala förlorade han fastigheten till honom.
Pi går och badar. När hon byter om efter det kalla badet står en attraktiv man och tittar på honom. Det är Evas make
Rolf Westman.
Alex och Herbert tar kontakt med Manfred Eriksson som inte är nämvärt intresserad utan fortsätter att plöja. Han vägrar att ens diskutera adoption.
Från Societetshuset hörs pianomusik. Någon spelar Chopin. Det är Kenneth. Han verkar dock inte överförtjust över att träffa sin biologiska pappa.
Alex gör upp en arvsrättsförklaring för Herbert som innebär att Kenneth får ärva honom (och han i sin tur Kenneth!). Han gör också en skrivelse till Eva om kravet på adoption och hon kommer personligen efter två dagar. Men hon är helt omedgörlig.
Rita Forsgren, som är en gammal bekant till Pi, arbetar på Bylsjös reklamfirma och är en bra informationskälla. Py har också forskat i polisprotokollet om Torbjörns död.
Kontakterna mellan Herbert och hans som Kenneth förbättras och ännu bättre blir det sedan Alex son Anders också kommit till Utö. Samtidigt försämras förhållandet till Manfred Eriksson som vill göra Kenneth arvlös.
Adoptionslagen ändras så att om Kenneth adopteras så mister han sin laglott i Manfred Erikssons arv.
Nästa dag kommer Herbert till Nybergs och vill ha Alex med på ett besök hos Manfred. Manfred lär hålla på och laga taket på Kvarnen. Men när de kommer dit syns inte Manfred till. De båda männen klättrar upp under taket och får då se Manfred ligga nedanför på marken. Alex får svindel och Herbert hinner först ner på marken. Bredvid kroppen ligger en kofot som Herbert tar i handen.
En man i en stuga i närheten har observerat vad som hänt. Det är
Sigvard Hellström och han tycks tro att det är Herbert som är mördaren.
Förste kriminalassistent
Bill Winner tillkallas. Många indicier pekar ut Herbert som den skyldige och han häktas. Pi tror på detta och menar att Alex varit godtrogen.
Rita har sin egen teori om hur Torbjörn omkommit som hon delger Alex. Om hur någon person X ofrivilligt blivit vittne. X skulle vara den person som i bokens början sågs "fly" från Nyköpingsgruvan.
Alex tar Pi med sig som "tidvittne" för att bedöma promenadtiden bl a mellan Viken och Kvarnen. Vid bryggan vid Viken hör de upprörda röster. Kenneth har snubblat och sjunkit och räddats av Rolf och Eva. Alex tar sig till polisstationen och kräver att Herbert släpps fri. Många indicier talar emellertid emot honom.
Alex bedriver undersökningar på egen hand för att rentvå sin klient. Men han kan inte hindra attåklagaren och "hans gamle motståndare"
Paul Jäderstedt vinner häktningsförhandlingarna. Och så blir det då Tingsrättens sak att döma. "Åklagaren mot Herbert Lönnquist". Domare Sture Albrektsson. Under rättegången dyker nya fakta upp och den slutar med att Herbert blir frikänd å iväg samtidigt som Rolf Westman anhålles för mord. Denne springer då iväg korsar en gata och blir ihjälkörd. Motivet för att döda Torbjörn var att denne försökte ta ifrån honom Eva, arvegodset Viken och pengarna. Manfred hade förstått för mycket och ett vittne måste tystas.