H.-K. Rönblom Bok över obefintliga Norstedt&Söner 1962 (1962) 194 sid

Boken har en väl sammanvävd intrig, omöjlig att genomskåda. Samtidigt är det en beskrivning av "en idyll i upplösning". . . "ett samhälles undergång". En helt annorlunda bok där Paul Kennet, ovetande anstränger sig för att mördaren ska gå fri. Eller är det för att skydda hennes syster från vanära? 20-åriga Märta Nilsson som Paul genast tar till sig.

Paul Kennet har tvingats bli ett konvalescensfall sedan han beskjutits i förra boken. Några timmars bilfärd norr om Stockholm i Linåker, tar han in på Kaptensgården. Fru Weimarn driver stället. Det är Pauls fru Lena och hans läkare som kräver en lång sjukskrivning.

Övriga gäster på pensionatet är en kammarrådinna, hennes man dog för 20 år sedan och sedan dess har hon spelat bridge samt en byråchef. Till helgen kommer det tillfälliga gäster p g a skördefest i byn. T o m Chris Nixon kommer. Refrängsångerskan från byn. Och hennes ackompanjatör, Rex Hassel.

Pensionatets hemhjälp är en ung och lång flicka, Märta Nilsson. Syster till Chris.
I byn finns också
komministern Amos Franklin med fru Annika. Hon är dessutom Pauls sjukgymnast.

På skördefesten ska man spela Heidenstams "Fången". Fången ska spelas av Olle Skogström, verkstadsägare efter sin far (som ligger på sjukhus). Fångens hustru av skomakarens dotter. Hon driver ett hönseri. Märta Nilsson ska gestalta fångvaktarens dotter.
I handelsboden finns
Fridolf Berglund, 33. Hans fru Ina är 38. Och en gråstubbad man, Buväng.
Paul begrundar den idyll som samhället ser ut att vara. Men idyller är till för att misstros.
På kvällen kommer Olle, Chris och Rex till pensionatet.
Sedan börjar festen och skådespelet kommer i gång. Men just vid bödelns entre avbryts det. Det är Chris som hittat sin Rex strypt.
Kriminalassistent Thomasson, med behagligt sätt, imponerad av den kände doktor Kennet. Han vill gärna diskutera fallet och få sakkunniga råd av Paul.
Nästa morgon är Fridolf Berglund försvunnen.
Paul gör sina försynta undersökningar men tänker inte lägga sig i utredningen. Han gör i stället ett studiebesök på Olle Skogströms verkstad. Trycksvarvar och plåtbehandling. Och så har han sina diskussioner med Thomasson. Ett kvitto på en gammal allmogekista börjar spela en roll. En kista på vilken Rex fotograferat Chris för att ge en image av "hemvävd".

Sedan kommer polisredaktören på Nya Aftonposten
Paul besöker prästgården. Där finns en "bok över obefintliga".
Susanne, Pauls syster, kommer på besök. Hon ska utge sig för att vara spekulant på "sjömanskistan". Men kistan var Rex's så Chris kan inte sälja den. Men Susanne kan få titta på den. Fransson, som har antikhandel och som sålt kistan har otvetydiga drag av Hitler.

I byn går ryktet om att Olle Skogström planerade att flytta verkstaden till en av Stockholms förorter. Det blir bråk mellan ortens kvinnor som är både för och emot. Chris blir skylld för att locka Olle till Stockholm. Även prästparet är på väg då pastoratet ska dras in.

Nu börjar det se ut som om Paul haft rätt när det gäller sjömanskistan. Susanne kan rapportera att man funnit fingeravtryck på insidan av locket. De tillhör Fridolf Berglund.
Berglund, Rex och Fransson, vad binder dem samman. Har de varit sjömän. Paul tar hjälp av kyrkoherden och mantalsuppgifter. Evert Fransson var sjöman och noterades som "obefintlig" under fem år. Antogs ha dött i ett krogslagsmål i Antwerpen. Han gick ut med samma båt som Berglund 1949.
Men Paul kommer på att det inte var Fransson själv som kom tillbaka efter 5 år utan det var Berglund med Franssons papper. Troligen hade han slagit ihjäl Fransson. Som Fransson startade Berglund antikvitetsaffär och kunde på det sättet ta sin tillflykt till sitt alias när det passade honom.
Rex Hassel kom på likheten mellan de båda. En tatuering avslöjade och därför måste Hassel dö. Efter en artikel i tidningen tar Berglund / Fransson livet av sig medelst hängning.

Ett år efter händelsen träffar Paul Märta Nilsson på Drottningholmsteatern. Olle och Chris är gifta. Märta berättar att hon sett hur Chris ströp Rex Hassel. Han var vidrig och utnyttjade henne. Märta tyckte att Chris gjort rätt! till sidans topp