Hans- Christer Rönblom

Utdrag ur
VEM ÄR DET 1957

Kennet, Paul Erik läroverksadjunkt, f. i Sthlm 5/2 15 av köpm. Hj. Fr. K. o. Betty Eriksson.
Stud.ex. 34, fil. kand. Upps. 38, fil. dr 46, adj. v. Sundhamns h. a. l. 51, v. Tranebergs h. a . l. i Sthlm 55.
Studieresa t. Italien o. Jugoslavien 50, tjl. f. stadshist. forskn.uppdr. 53-54.
Skr.: Öregrundsköpmännen o. järnhandeln på England (gra. avh. 45), Grosshandl. Schöns konkurs 1777 (49), Malmödiskonten, anteckn. kring en av våra första affärsbanker (54), uppsats. o. rec. i fackpress o. i Nya Aftonposten sed. 55.
Ur:
Rönblom: Döden i grytan Vingförlaget
  

Kennets "tänkarpipor: Sadrak, Mesak och Abednego