Hans-Christer Rönblom (kort sammanfattning av de 10 böckerna)

 Död bland de döda
1954

 Höstvind och djupa vatten
1955

 Skratta Pajazzo
1956

Döden i grytan
1957

 Tala om rep
1958

 Senatorn kommer tillbaka
1959

 Krans åt den sköna
1960

Död men obegråten
1961

 Bok över obefintliga
1961

Mannen som höll sig undan
1962

1. Död bland de döda 1954
Plats: Ett pensionat
Mördad: Notarie E Odel
Mördare: En ung skolfröken Iris Blondin
Myndighetsperson: Landsfogden Sundberg
Tillvägagångssätt: Insulininjektion sedan offrets sövts med sömnmedel
Motiv: Odel hade 6 premieobligationer. Han mördades för att inte upptäcka att en av dem , med en högvinst, var utbytt mot en nit. Högvinsten hade mördaren tagit hand om.
Vad gör hon då? Kastar sig framför en lastbil och omkommer
Annat nytt: Allt är nytt. Det är ju Rönbloms första bok.
Hur motiveras Pauls inblandning?
Egen nyfikenhet och rättskänsla. Han tar in på det pensionat där allt utspelar sig. För att utforska ortens rådhusarkiv. till sidans topp

2. Höstvind och djupa vatten 1955
Plats: Godtemplarlogen Höstvind
Mördad: Avläsaren Gerhard Bäck
Mördare:
Riksdagsman Ehlevik
Myndighetsperson
: Kriminalkonstapel Kurk
Tillvägagångssätt: Uppspänd ståltråd över en gränd
Motiv: Att Ehlevik som då hette Olsson och var ombudsman för 12 år sedan genom i oaktsamhet parkerade sin bil så illa att bussen med 13 värnpliktiga körde i Bråviken. Alla dog utom Gerhard Bäck. När en tidning ville intervjua honom blev Ehlevik rädd för att ett avslöjande skulle sätta stopp för hans planerade politiska karriär.
Vad gör han då
? Kör med sin bil ner i Bråviken och begår självmord
Annat nytt:
Pauls syster Susanne kommer med i berättelsen
Hur motiveras Pauls inblandning? Egen nyfikenhet. Han tar eget initiativ. till sidans topp

3. Skratta Pajazzo 1956
Plats: Glasbrukssamhället Komosse
Mördad: Operettsångaren Augustin Lesser
Mördare: Mary Barrman
Myndighetsperson: landsfiskalen
Tillvägagångssätt: Bytte ut innehållet, B-vitaminlösning i en glasflaska mot en lösning med "häststöv" dvs det damm man får då man ryktar en häst. Detta var löst i alkohol. Den Mördad var allergisk mot häst och fick en anafylaktisk chock.
Motiv:
Mary hade fått för sig att hennes fästman Karolin snart skulle få ärva som "oäkta" son till Augustin, en i den rika Lesserfamiljen. En ny lag var på väg. Det gällde därför att fadern dog innan den nya lagen trädde i kraft.
Vad gör hon då?
Hon försöker bända upp skåpsdörren till arsenikförrådet men lyckas ej. Landsfiskalen griper henne.
Annat nytt: En inledande personförteckning.
Kommentarer: Rönblom lyckas nästan göra mordhistorien till en bisak i sin beskrivning av ett svenskt brukssamhälle i början av 50-talet. Om hur man först spjärnar emot och sedan accepterar den nya utvecklingen. Spänningen tar skada av detta men det tillför så mycket mer som är intressant att läsa för en 40-talist.
Hur motiveras Pauls inblandning?
Margaret, Augustins syster, har en dotter som är bekant med Susanne. Det är hovmästaren och betjänten Barrman som framför önskan om att Paul ska klara upp dödsfallet. En ödets cynism eftersom det är hans brorsdotter Mary som mördat. till sidans topp

4. Döden i grytan 1957 
Plats: Kvällstidningen Nya Aftonposten
Mördad: Gull-Britt Fellin, gift med en tidningsredaktör (1), Babs Pelling, anställd på bildavdelningen (2)
Mördare: Katarina Jahrman (1), Uno Jahrman, sensationsjournalist (2)
Myndighetsperson
: 1:e krimassistent Lundin
Tillvägagångssätt: Cyanväteförgiftning (tillredd i en gryta på köksspisen) (1), nedslagen med blytacka (2)
Motiv:
Att tysta vittnen. Redaktören Jahrman lät sig köpas och vittnade falskt. Om detta kom ut så var det slut med hans befordran till redaktionschef. G B Fellin som avskedats vill hämnas på Falk-Bensson. Hon insisterade på att Jahrman skulle skriva en avslöjande artikel. Hon hotade och måste röjas ur vägen. Det är fru Jahrman som begår mordet med hjälp av sin man. När Jahrman letar efter kopian på bildtjänsten kommer Babs i vägen för honom och blir ihjälslagen.

Vad gör han då?
Kastar sig över Paul men grips av handfasta poliser.
Annat nytt:
Mer än en person mördas, en tredje begår självmord
Paul blir kär i Lena Åtvid, modejournalisten.
Kommentarer: På sidan 47 säger Jahrman att Fellin "väntades tillbaka med snälltåget halv sju". På sidan 186 minns inte Paul vem det var som sa så men inser att det måste vara mördaren. Letar man upp stället i boken så vet man ju redan här vem som är mördaren. Är det avsiktligt som Rönblom lämnar dessa "interna ledtrådar" åt läsaren eller är det en bluff
Hur motiveras Pauls inblandning? En medarbetare (Lena Åtvid) till offrets make, som anklagas för mordet, vill att Paul hjälper honom. till sidans topp

5. Tala om rep 1958
Plats: Åbroka stad, en slumrande idyll
Mördad: Advokaten Sture Bottmer
Mördare: Doktor Skröderström
Myndighetspersoner: Landsfiskalen Emmerich Ek, 62 årig ämbetsman, Strömberg, överkonstapel
5 polismän, varav en ung och ambitiös, Joe (som tänker, analyserar och experimenterar
)
Även 1:e krimass Sommarsjö från rikspolisen samt landsfogden själv.
Tillvägagångssätt:
Ordnade en hängning av Bottmer som redan var medvetslös av sömntabletter.
Motiv:
Att tysta advokaten som visste att doktorn inte behandlat den gamla damen Anna-Maria Rosenhök på rätt sätt så att hon dog och han kunde ärva henne.
Vad gör han då
? Han ger sig frivilligt
Annat nytt: Paul får ihop det med Lena Åtvid.
Kommentarer:
Här finns mycket mera skrivet om polismännen vilket är nytt, hittills har de spelat en underordnad och ibland nästan löjlig roll. Paul själv är egentligen bara med på slutet.
Hur motiveras Pauls inblandning?
Den mördades syster ber honom om hjälp. till sidans topp

6. Senatorn kommer tillbaka 1959
Plats: Kärdla by
Mördad
: Kapten Fennings bror Francis "Frasse" Fenning, "senatorn"
Mördare
: Nisse Fenning, brorson och nybliven student
Myndighetspersoner
: Polismannen Häggberg + onamnade landsfiskal, landsfogde och en kriminalassisten från riksmordkommissionen.
Tillvägagångssätt: Dränktes sedan han snubblat och slagit sig medvetsläs
Motiv: Nisse Fenning var rädd att hans inblandning i tidigare kriminalitet skulle avslöjas om han inte hjälpte ligaledaren Svullo.
Vad gör han då? Erkänner och låter sig tas om hand om polisen.
Annat nytt :
Kommentarer:
Paul Kennet kommer sent in i handlingen och spelar en ovanligt underordnad roll. Börjar Rönblom tröttna på adjunkten?
Hur motiveras Pauls inblandning?
Han var inbjuden att hålla föredrag inför en "humanistisk förening" långt upp i norr. Innan flygplanet skulle mellanlanda i Kärdla blev det ett fel så att det inte kunde fortsätta. Paul tog därför in på hotell. Paul ägde "lokal ryktbarhet" som detektiv bl a i Sundhamn. Konsumföreståndaren I Kärdla hade börjat sin kooperativa karriär i Sundhamn där han lärt känna Paul. Just utanför hotellet träffar Paul denne man. Och ryktet sprider sig snabbt att en detektiv anlänt. till sidans topp

7. Krans åt den sköna 1960

Plats: Det lilla orten Tegelvik på ostkusten
Mördad:
Anja Värle
Mördare: Carin Ernholm
Myndighetspersoner: Landsfiskal Hinderstedt, kriminalkommissarie Bengters
Tillvägagångssätt: Anja lurades att ta i metallramen till en majbukett som var ansluten till högspänningsledning
Motiv: Hon var rädd att förlora sin man till den mördade.
Vad gör hon då
? Hon tar sin gröna Chevrolet och kör in i en bergvägg
Annat nytt : Paul är gift med Lena Åtvid sedan något år.
Hur motiveras Pauls inblandning?
Han och hans fru Lena har bjudits in att fira midsommar i kanslirådet Ivar Ernholms stuga i Tegelvik. till sidans topp

8. Död men obegråten 1961

Plats: Österås, vid Paul Kennets gamla läroverk har det varit studentjubileum.
Mördad:
Krister Ordahl
Mördare: Jan Markusson, docent i allmän statslära
Myndighetspersoner: Ortens polisman, en kommissarie
Tillvägagångssätt: Ordahl faller ut genom ett fönster
Motiv: Ordahl hade en bok som mördaren plagierat för sin avhandling
Vad gör han då? Han skjuter Paul och gör sedan självmord
Annat nytt :Första gången Paul utsatts för fysiskt hot och nästan skjuts ihjäl. Hamnar på sjukhus, opereras och blir konvalescent på ett pensionat i nästa bok
Hur motiveras Pauls inblandning? En av deltagarna på studentjubileet kontaktar Paul då han är i Uppsala för att övervara sin svågers doktorspromotion. till sidans topp

9. Bok över obefintliga 1962

Plats: Byn Linåker på landet 2 timmars bilfärd norr om Stockholm.
Mördad:
Ackompanjatören Rex Hassel
Mördare: Chris Nixon, refrängsångare (fast alla tror att mördaren är Fridolf Berglund).
Myndighetspersoner
: Kriminalassistent Thomasson (och landsfogden)
Tillvägagångssätt: Strypt med en damstrumpa
Vad gör han då? Chris gifter sig med sin ungdomsförälskelse (Berglund hänger sig)
Annat nytt : Ja, denna märkvärdiga intrig där Paul Kennet, själv ovetande anstränger sig för att mördaren ska gå fri.
Hur motiveras Pauls inblandning?
Han är konvalescent på ett pensionat i byn Linåker. till sidans topp

10. Mannen som höll sig undan 1964

Plats: Fogdeböle, staden vid älven
Mördad: advokaten Evert Yxlander, dr Basilier
Mördare: Inga-Lena Gottström
Myndighetspersoner: Landsfogden, stadsfiskalen samt förste krimassistenterna Jakobsson och Gunter
Tillvägagångssätt: Pollenkapslar öppnas och fylls med digitalis, ett hjärtgift.
Motiv: Hon var rädd att hennes mans faster Hedvig skulle skriva om sitt testamente så att hennes familj skulle förlora ett stort arv.
Vad gör han då? Hon grips av polisen i Jugoslavien sedan också hennes man av misstag dött av samma gift.
Annat nytt : Paul Kennet kröner sin pedagogiska karriär genom att bli rektor för Fogdeböles läroverk.
Kommentarer:
Detta blev Rönbloms sista deckare i Paul Kennet serien.
Hur motiveras Pauls inblandning?
Se ovan. Särskilt blev han ombedd att reda ut en samling gamla papper som som var ämnad att bli stadsfullmäktiges historia. till sidans topp