H.-K. Rönblom Senatorn kommer tillbaka Norstedts 1959 220 sid

(humoristisk, närmast satirisk, lättläst och intressant. I början ja. Men tempot i mitten är alltför långsamt och med ett ointressant slut)

Kärdla by, vid älven ett par mil från mynningen.
Nisse Fenning har just uppnått den vita mössan. Hans pappa kapten Fenning, Hennes mamma Birgit arbetar på syfabriken, som ägs av Evert och Vilma Marklund.
Inte någon speciellt framgångsrik familj. Hans 23-åriga
syster Siri.
Häggberg
, samhällets polisman
Gittans far är förste baningenjör.
Hos Karlssons lämnas posten. Signar Karlsson, vägarbetare. Ronny Karlsson, mulatt, son till fru Karlsson. Älskar Siri.
Fru Fenning skriver till
Inez. Ber att få låna pengar. Avslås. Nisse är rädd för polisen. Ringer till Svullo.
Nisse bror, farbror Frans är på väg tillbaka från USA dit han utvandrat 1922. Väcker förhoppningar om rikedom hos familjen Fenning. Gavelrummet ska rustas upp.
Var och en i familjen hade en bristande verklighetsförankring.

Toivo, sköter skolskjutsarna.
Märta Bäckman, bankkamrerns fru, är fru Fennings förtrogna. Nisse Fenning önskar att han hade ihop det med hotellägarens fru Christina. Birgit känner väl till makens böjelser.

Kaptenen är van att föra dagbok även över dagar då absolut ingenting har hänt.
Den "lyckliga" familjen blir alltmer nervös inför vad som ska hända vid farbroderns ankomst.

På väg genom luften är två män, en liten prudentlig man, och en med grånat hår och djupa fåror i ansiktet. Den senare är vetgirig och beslutsam. Han har en slips med en naken kvinna på. När han kommer till flygplatsen säger han att han ska till Kärdla samhälle, till "herrgården". Till Fenning. På något sätt kommer han i väg i en turbil medan hans väska kommer i en annan till hotellet.

Flottningsföreningens två medlemmar Bernard och Tore hittar ett lik i timmerrännan. Det förefaller vara senatorn. Häggberg tillkallas. Vidare tillkallas landsfiskalen och landsfogden. Förste kriminalassistenten gör det praktiska. Misstankarna faller snart på Ronny som av opinionen utpekas som mördaren. Fru Karlsson tar hjälp av Paul Kennet.

{Hur kan då denna läroverksadjunkt ("också en smula vetenskapsman") så lämpligt vara på platsen? Här får man verkligen ta hjälp av slumpen (eller försynen?). Han var inbjuden att hålla föredrag inför en "humanistisk förening" långt upp i norr. Innan flygplanet skulle mellanlanda i Kärdla blev det ett fel så att det inte kunde fortsätta. Paul tog därför in på hotell. Paul ägde "lokal ryktbarhet" som detektiv bl a i Sundhamn. Konsumföreståndaren I Kärdla hade börjat sin kooperativa karriär i Sundhamn där han lärt känna Paul. Just utanför hotellet träffar Paul denne man. Och ryktet sprider sig snabbt att en detektiv anlänt. }

Paul träffar familjen Karlsson och börjar genast utfrågningen. När han kommer tillbaka till hotellet sitter fyra män och väntar på honom. Det är kriminaljournalisten från Stockholm Putte Niklasson, advokaten Sylow, länets mest framgångsrike försvarare i brottmål, redaktör Äsping från ortstidningen, sport och deckarförfattare samt Tranmyren, konsumföreståndaren.
De håller på att lägga fram sina respektive teorier om den "fenningska kriminalgåtan".

(Detta är ju ett bra sätt för Paul att komma snabbt in i frågan. Det är ju svårt att motivera att han ska stanna och göra en noggrannare undersökning själv. Han bor ju på hotellet bara för att åka hem nästa dag.)

Alla spekulerar i olika motiv och gärningsmän. Det är ett mycket tråkigt avsnitt (130-148). En transportsträcka ovärdig Rönblom.
Det handlar mycket om olika metoder för att analysera fakta och för att komma fram till lösningar

Senatorn är falsk. Han har barn och familj och är anställd på en bensinstation. Det blir inga pengar till Fennings alltså.
Det blir logdans i byn och då Paul Kennet ska skydda Ronny som nästan lynchas får han ordentligt med stryk.
Och så brinner ängsladan utanför Fennings. Fru Fenning anklagar sin man för att ha mördat sin bror.

Men så är det inte. Utan det är Svullo som tänkt sig att råna den rike "senatorn". Han klarar inte detta utan det är i stället "senatorn" som ger sig på Svullo som flyr. När "senatorn" springer efter snavar han, slår huvudet i bykgrytan och blir medvetslös. Svullo tar då plånboken och sticker. Svullo ser att kapten Fenning kommer. Denne tror då att det är kaptenen som slängt sin bror i vattnet. Han utpressar då fru Fenning på 500 kr som hon förskingrar på sin arbetsplats. Det var emellertid Nisse som slängde i honom och sedan satte fyr på ladan för att bränna inne Svullo så att denne inte skulle avslöja något. till sidans topp