H.-K. Rönblom Skratta, Pajazzo! Vingförlaget 1959 231 sid

(Detta är H K Rönbloms tredje bok. Här finns för första gången en inledande personförteckning).

Handlingen utspelar sig en sommar i nutiden vid Komosse bruk, ensligt liggande fabrikssamhälle i en skogsbygd med ett nedläggningshotat glasbruk.
Glasbruket. Direktören väntas hem. Styrelsemöte med alla syskonen.

På 1870-talet kom en ung skotte Alexander Lesser till bygden. Han upptäckte torven i Komosse som en energikälla för ett glasbruk. Han fick de tre barnen:
De tre syskonen Lesser:
MacKenzie, Margaret Floby och Augustin.

Kaspar Barrman, deras krokryggige betjänt
Mary, hans kärlekskranka brorsdotter
Den tappre
kaptenen Karolin, bokhållare på brukskontoret. Han sällskapar med Mary. Han är "oäkta" son till Augustin.
Den upptagslystne glasblåsaren
Arklin som har det ihop med
Elsie Dufberg, ortens skönhet, dotter till fjärdingsmannen, kontorist på kontoret.
Viran Albinsson, i konungens tjänst
Unge doktor
Greger Mattsman
Paul Kennet och hans syster Susanne

(det finns dessutom ett helt persongalleri: packhusfrun, försliten och värkbruten, skolläraren, bruksmaskinisten, olycksprofet, handlanden, rosig och toujours, en karamellätande 8-årig flicka, benmakaren, en glasblåsare som skriver bygdebrev till ortstidningen, en handelsresande i skolutensilier, brukssmeden, ""rym i synen"" smältarn, gaseldaren, banarbetaren, hyttmästare Andersson, lastbilschauffören, stationsmästaren och hans fru.

Mackenzie vill sälja bruksvillan och parken till staten för att få pengar för att rekonstruera glasbruket. Augustin och Margaret är emot. Byråchefen Viran Albinsson är på väg för att köpa. Hon har med sin assistent dr Mattsman. Det ska bli ett hem för kriminella ungdomar. Hon var älskarinna åt Augustin för 30 år sedan. De tar in på ortens gästgivaregård. Där finns redan Paul och Susanne.

Arklin har blåst en konstfigur, en Pajazzo, som han förärar direktören. Konstglas är brukets framtid menar han.

I bruksvillan gör Augustin en teatralisk entré inför Viran och syskonen. Och segnar ner och dör. Han hade tagit en spruta med sin dagliga dos B-vitamin.

Barrman kontaktar Paul. Han vill ha hjälp att reda ut dödsfallet. Paul är känd via Margaret vars dotter Susanne känner.

Obducenten säger att det var en allergisk chock. Både sprutan och flaskan är försvunna.

Byråchefen Albinssons upplysningsmöte. Om samhällets ändrade synsätt på unga lagöverträdare. De ska nu läras sunda arbetsvanor och få ett gynnsamt kamratliv. Smågrupper i vården ska ersätta familjen. Det slutar nästan med slagsmål mellan Arklin och Karolin. Mellan konstnären och den blivande delägaren.

(nu är alla genetiska orsaker borta. USSR har vunnit kriget och det var deras metoder som gällde.)

"Fiske tar sin tid och nättorkning sin". Efter alla intervjuer måste piporna komma fram och analysen ta sin början. Kan arsenik ge allergiska symptom?

Paul åker till samhället Lerkila för att skaffa upplysningar. Han rådfrågar en advokat om trolovningsbarns arvsrätt och provinsialläkaren om arsenik.

Susanne ber gumman Barrman (Marys mamma) lägga en stjärna och spå henne. Sedan går hon till Mary i bruksvillan. Hon är mycket upprörd över att trots allt hon gjort för honom (!?)är Karolin inte längre intresserad av henne.

Någon har letat igenom Karolins rum. För att hitta ett brev som visar att han har rätt att ärva?

Familjeadvokaten Valdemar Ferenberg kommer. Han är suppleant i styrelsen. Nu ska beslut tas. Han uppskattas av ortsbefolkningen som samlar bruksarbetarnas mässingssextett och spelar på direktörens 59-års dag. Fackföreningen ställer sig bakom styrelsens förslag att sälja.

Karolin pratade med sin far före dödsfallet. (Allt är helt oklart just nu!)

Efter välförättad värv åker byråchefen tillbaka med tåget. Alla samlas på stationen även Karolin som nu utnämnts till bruksförvaltare. Men Paul har kallat på landsfiskalen som är på väg.

En fälla är gillrad på fabriken. (se slutet på "Död bland de döda"). Man antar att mördaren ska försöka leta upp sprutan och flaskan. Paul, MacKenzie, landsfiskalen och några andra väntar bakom ugnen.

Det är Mary som kommer. Mary hade fått för sig att hennes fästman Karolin snart skulle få ärva som "oäkta" son till Augustin, en i den rika Lesserfamiljen. En ny lag var på väg. Det gällde därför att fadern dog innan den nya lagen trädde i kraft. Hon lät mamman framställa en vätska med tagel i. Augustin var nämligen allergisk mot häst. Det var också därför som han en gång lämnade Karolins mamma eftersom de hade häst där hon bodde. Han blev sjuk var gång han träffade henne.

(Rönblom lyckas nästan göra mordhistorien till en bisak i sin beskrivning av ett svenskt brukssamhälle i början av 50-talet. Om hur man först spjärnar emot och sedan accepterar den nya utvecklingen. Spänningen tar skada av detta men det tillför så mycket mer som är intressant att läsa för en 40-talist!)

Det finns en karaktärsbeskrivning av Paul Kennet i boken:
Han är en man som man inte lägger märke till. Han är försynt och vardaglig. Men har en dold stridslystnad. Nykterist, piprökare, drygt 40 år gammal, intelligent. Har en blond lugg som ofta faller ner i pannan och som tvingar honom till upproriska kast med huvudet.
Han är vetenskapsman och läroverkslärare och hans far är köpmannen och kyrkvärden H F Kennet.
till sidans topp