F

 

Sven Sörmark Hotad 1977

 

Tisdag: Vilhelm Blancks anteckningar
Maria Sylwan, en av mina fyra chefssekreterare, är försvunnen. Hon har inte kommit till jobbet och Alice Lang finner henne inte hemma. John, som kontrollerar in- och utfart från den stora veckotidningsredaktionen säger att hon aldrig lämnade huset under gårdagen.
Min farbror George som är f d VD byggde upp företaget. Det är ett familjeföretag sedan flera generationer. Det största veckopressförlaget i Sverige.
Polisintendent J. P. Ullman, 47 år, har fått en anmälan om försvinnandet. Han flyger ner från Stockholm nästa dag.

Onsdag: Undersökningen
Vilhelm Blanck tar emot Ullman på sitt kontor på 21:a våningen. Ullman är väl förtrogen med företaget eftersom det tidigare varit utsatt för ett hot som Ullman utrett. Säkerhetspolisen lyckades placera en agent "Peter" som layoutman på "Hjärtats val" efter attentatshotet. Ullman får en lista över alla som passerat ut mellan 1835 och 2115 under gårdagskvällen. Alice berättar att Vilhelm eller "Will" känt den försvunna Maria sedan de var unga. Nu pågår något hemskt dememellan.

Onsdag: Vilhelm Blancks anteckningar
Någon av "dem" ringde mig och föreslog något. Alice vill diskutera min PM om Kungen och Lidia Spring.
Min farbror ringde mig som vanligt sedan han skickat mig sin dagliga PM.
Ullman vill gå igenom huset från källare till tak. Han tror sig kunna hitta Maria. Han tar fem länspoliser till hjälp. Direktionshissen kommer de inte åt. Dit har bara jag och farbror George nyckel.

Onsdag: Undersökningen (forts)
Hela huset frånsett direktionshissen genomsöks utan framgång. Maria hittas inte.
- Peter rapporterar från sin undersökning av alla som lämnat arbetsplatsen efter 1830. Städerskan Liisa Holmberg, gick 1920 efter att länge väntat på Maria som sagt sig vilja ha ett möte med henne. Sista gick Monika Klangenstierna eftersom hon väntat på Peter (!).

Onsdag: Vilhelm Blancks anteckningar (forts)
Han vilar i sitt avslappningsrum (i direkt anslutning till kontoret) efter kärleksstunden med "henne". Maria har blivit annorlunda, "farlig".

Torsdag: Undersökningen
Ullman besöker Marias lägenhet. Han pratar med hennes granne, Lena Schwartz som berättar att Maria har eller hade en fästman i Norrland som heter David Malm. Nu har hon en annan. Ullman ringer Malm som bekräftar men absolut inte vill bli inblandad.
Ullman har ett möte med Vilhelm Blanck. Han vill se den revolver som Vilhelm fick för ett år sedan och har i skrivbordslådan. Men den är borta. Han verkar förvånad.

Torsdag: Vilhelm Blancks anteckningar
Andra morgonen i rad ringer "han". Han hotar mig till livet. Sedan deltar jag i ett sammanträde med journalistklubben.

Fredag: Undersökningen
Peter rapporterar från Monika K. som varit Vilhelm Blancks älskarinna. I sömnen pratade Vilhelm ofta om hissen och tryckpressen.
Ullman ordnar nyckel till direktionshissen och åker ner till "Tryckhallen" där man håller på att montera den nya tryckpressen Progrès. Två tyska arbetsledare Ehrlich och Bauer verkar mycket upprörda över att Ullman stör dem i deras viktiga arbete. Han får dock reda på att den kvällen då Maria senast sågs i livet cemeterades ett mindre utrymme. Detta skulle kunna vara hennes grav tänker Ullman. Ullman tar direktionshissen upp till 21:a våningen och till Vilhelm Blancks kontor. Han ställer honom mot väggen och frågar om han skjutit Maria Sylwan och begravt henne i cementen. Vilhelm Blanck blir mycket indignerad och hotar med att ringa rikspolischefen.

Fredag: Vilhelm Blancks anteckningar
När Ullman gått ringde jag genast upp farbror Georg. Jag kallar till familjeråd. Snart är farbror Hubert, kusin Ludvig och min systerson Sebastian, som är en duktig tekniker, alla samlade på mitt kontor. Georg deltar via högtalartelefonen. Jag berättar allt för dem.

Fredag: Undersökningen (forts)
- Ullman ringer David Malm och frågar varför denne ljugit om sitt förhållande till Maria. David erkänner då att Maria lämnat honom p g a sin nya politiska övertygelse som hon fått under sin vistelse i Tyskland.
- Ullman träffar Alice Lang och får henne att berätta att Maria Sylwan hatade och avskydde Vilhelm Blanck.
- Ullman skaffar fram ID-kort på de två tyska arbetsledarna. Han visar korten för Marias granne Lena Schwartz som säger att en av dem är Marias nya fästman.

Fredag: Vilhelm Blancks anteckningar (forts)
Jag berättar allt för släkten. Maria höll på att ta ett stenogram då hon plötsligt slutade och gick för att släppa in de två tyska arbetsledarna. Den ene var beväpnad med en revolver. Jag tog fram min egen i smyg ur skrivbordslådan och sköt mot den beväpnade tysken. Då kastade sig Maria fram för att skydda honom och skottet tog i hennes bröst och dödade henne. Tyskarna tog ifrån mig revolvern och erbjöd sig att skaffa undan liket via direktionshissen. Jag antog erbjudandet. De fick låna nyckeln. Nästa morgon ringde de och krävde mig på en stor summa pengar som de fick.
Mina släktingar stötte ut mig ur familjen. För mig återstår bara självmord.

Lördag:
Unge Sebastian leder högtidlighållandet av den första provkörningen av Progrèspressen. Han säger att "morbror Vilhelm" är förhindrad att deltaga.

Utkast till anförande hållet av intendent Ullman inför aspiranter i Statens polisskola:
Han berättar bl a om kontakter med kolleger i Hamburg som bekräftat att Maria Sylwan var medlem i en tysk politisk organisation som ideologiskt stödde den s.k. Einman-ligan, en terroristorganisation som mördade och kidnappade utgivare av s.k. populärtidningar som "utövade ett starkt reaktionärt inflytande på breda befolkningsgrupper".
Den med cement fyllda fördjupningen i golvet i tryckhallen bröts upp och man hittade Maria Sylwans kropp. Hon hade dödats med en kula som kom från Vilhelm Blancks revolver. Denne kunde inte höras eftersom han redan begått självmord. De båda tyska montörerna uppgav att det vore möjligt för någon person att placera kroppen i utrymmet i golvet om den personen hade tillgång till direktionshissen. Ingen av de båda montörerna var kända av tyska polismyndigheter.
I Vilhelm Blancks vilorum påträffades åtskilliga kassetter från bandspelare. I rummet fanns hemliga mikrofoner. Vilhelm Blanck hade ett svårdefinierat behov av att bevara alla sina samtal och beslut.
Det är svårt att avgöra sanningshalten i Vilhelm Blancks berättelse. Det kan vara så att de två tyskarna tillsammans med Maria Sylwan planerat att mörda Vilhelm Blanck som ansvarig utgivare för populärtidningar som "utövade ett starkt reaktionärt inflytande på breda befolkningsgrupper" och symboliskt "begrava" honom under tryckpressen.