Sven Sörmark I morgon din fiende 1981

 

På sundet
VD Tom Salin ser framemot en fortsättning på kvällen med en ung vacker kvinna, Nancy. Hon har emellertid andra planer. De sitter båda på restaurangen på färjan. Nancy pratar med unge Schramm. Vicedirektör Essen är också med. Salin funderar på att sätta samman en rapport om Essen till mr Shelton, chefen för Medical Internationell Corporation (MIC). Just nu pågår förhandlingar om projektet Pierres genomförande, dvs förvärvet av Salomkoncernen.
- När fartsirenens brölande signalerar att båten nått midsunds lämnar Nancy sällskapet.
- I första klass matsal sitter Leo Miller och Johannes Jahr. Båda två har viktiga roller i landets näringsliv. De hör också det hesa vrålandet. Det är den signal som Leo och hans sammansvurna, Louise Jahr, bestämt för mordets utförande. Leo lockar Johannes med ut på det tomma däcket. Slår ner honom med en knytnäve och lämpar honom över däck.

I staden
Salin försöker få med sig flickan i en taxi men hon väljer att promenera från kajen. Essen pratar med unge Stevenson och ber honom följa efter henne. Konferensdeltagarna bor alla på olika håll i staden enligt Sheltons "konspirationssyndrom". Essen bor på det eleganta Providad. Han ringer sin älskade hustru Margitta vid den fashionabla avenyn i huvudstaden. Hon svarar från sängen som hon delar med en vältrimmad ung man som heter Peter. Stevenson rapporterar att flickan åkt iväg i en bil vars bilnummer han dock missat.
- Från sitt arbetsrum på 29:e våningen i Tidskriftsaktiebolaget Framgång & Förtjänsts aluminiumklädda höghus beundrar Leo Miller utsikten. Han ringer sin gamle vän kommissarie Ullman för att informera honom om att hans vän och arbetskamrat Johannes Jahr är försvunnen efter en gemensam båtresa tillsammans. Ullman ber honom komma upp till polishuset. Louise Jahr är med honom i arbetsrummet. Han förvånas över hennes tårar. Hon förefaller helt omedveten om den överenskommelse de gjort om att han skulle döda hennes man!

Love Story
52 år gammal gifte sig Johannes Jahr med den betydligt yngre Louise.
Leo fick arbete på Johannes Jahrs företag Framgång & Förtjänst. Det kunde han helt och hållet tacka Johannes Jahr för. Leo var en nyutexaminerad civilekonom. Efter många år i lägre positioner blev han Johannes assistent, vän och förtrogne. Johannes avslöjade många affärsknep för Leo.
- Ett år efter det Leo träffat Johannes unga fru Louise blev han inbjuden att dela herrskapet Jahrs semester i "Rövarkulan", ett gammalt sekelskifteshus som familjen Jahr hyrde vid den blåsiga gamla badorten norr om staden (i Mölle?).
- Under sommaren börjar Leo förstå vilka känslor han hyser för den vackra Louise. Han och hon ligger ofta tillsammans på badstranden och samspråkar eftersom Johannes vill använda semestern främst till arbete. Han skriver en bok om hur man vinner framgång i affärer. Den heter "Filosofen i VD-stolen". Louise börjar tala om hur Johannes försöker dressera henne, men att det inte är hans eget fel, han är formad av en "obarmhärtig miljö". En dag säger hon att hon vill bli av med honom. Hon vill bli fri. Och ännu senare önskar hon att han vore död och att hon bara vill vara med honom, Leo.
De börjar prata om Leos och Johannes vana att ta båten över sundet. Om strömmarna midsunds.
Leo gör några resor ensam för att sondera terrängen.

I polishuset
Leo tar sig till femte våningen i det gamla polishuset. Han blir intervjuad av Ullman med bandspelare och allt. Han får berätta om resan och om förhållandet mellan Johannes och Louise. En kvart senare är Louise kallad till Ullman.

Första brevet
De närmaste dagarna efter förhöret hos Ullman var de otrevligaste Leo Miller någonsin upplevt. Han kan inte prata med Louise och han har konstiga drömmar. Samtidigt måste han ta över många av Johannes arbetsuppgifter. Humpel, företagets grodlike VD, kallar in honom på sitt kontor. Han vill att Leo övertar Johannes uppgifter direkt. Leo får en dossier att läsa som omfattar det material som hittats i Johannes uppbrutna skrivbord, Johannes är nu glömd.
- Men det viktigaste för Leo är Louise. Hon svarar inte på telefon och han åker därför ut till den Jahrska villan i en av stadens fashionabla norra förstäder. Efter en lång väntan får han henne att öppna dörren. Hon vill inte veta av någonting om att de gemensamt planerat Johannes död.
Elisabeth, hans magra intelligenta sekreterare.
- Direktör Tom Salins frånfälle på hotell Commerce bekymrar kommissarie Ullman. Han hittade död på sitt rum. Inga spår av yttre våld men däremot ett lyxigt damarmbandsur. Portieren säger att en dam besökt Salin på kvällen. Obduktionen visar att Salin dött av hjärtslag. Direktör Essen informerade Ullman. Ullman kontaktar Salins medarbetare Tim Schramm och Stevenson och ber dem stanna i stan några dager. Detta gläder Schramm som vet att hans vän från Handelshögskolan, Leo Miller bor i stan. Han minns Miller som boxare med det ironiska öknamnet "Dråparn" eftersom han boxade så defensivt.
- När Leo Miller kommer hem till sin lägenhet hittar han ett brev från en anonym person som säger sig ha hälsningar från Johannes Jahr. Där finns detaljer kring Leos och Johannes promenad på däck som kan tyda på att personen sett dem där. Personen vill att Leo ska var med sin bil utanför Östra Biblioteket nästa dag klockan 14. Leo blir helt bestört och försöker tänka igen vad det handlar om och vem den anonyme personen är.

Andra brevet
Nästa dag ringer Tim Schramm och är så påflugen att Leo måste bjuda hem honom. Schramm bli nyfiken på ett foto som Leo har på väggen. Det är den kvinna, Nancy, som Salin försökt få med sig hem till hotellet. Han blir mycket förvånad när han hör att det är Johannes Jahrs fru.
- Leo får ett nytt anonymt brev. Det ger honom en veckas betänketid sedan måste han följa överenskommelsen. Brevet innehåller sådana ledtrådar att personen måste ha varit vittne till mordet på båten (eller ha varit med och planerat det!).

Det ivriga vittnet
- En urmakarmästare känner igen armbandsuret och vet vem som köp det. Polisen vet var denna prostituerade kvinna bor och hämtar henne. Hon erkänner att Salin ringt henne som han brukade när han besökte staden men att han varit asberusad när hon kom. Plötsligt började han andas häftigt och skrika som en vansinnig efter "Nancy". Sedan föll han ihop och då sprang hon.
- Nästa dag ringer Schramm till Essen och säger att han vet namnet på den försvunna kvinnan. Essen ber honom genast komma. När han gått ringer Essen Ullman.
- Ullman ringer Louise Jahr. När hon inte svarar åker han till hennes fashionabla bostad. Hon nekar först men erkänner inför en vittneskonfrontation att hon följt med Jahr på hans sista färd. Hon gjorde det av svartsjuka påstår hon. Hon säger att hon fått ett brev som påstod att Johannes hade affärer med kvinnor bredvid.

Rösten i telefonen
- Dick Klein, Leos medarbetare, ringer till Ullman. Han har bevis på att Johannes satt in enorma mängder på olika konton utomlands. Johannes har en stor förmögenhet och Dick menar att Johannes inte är död utan bara ordnat ett försvinnande. Han befinner sig troligen i ett annat land under en ny identitet.
- Leo får ett annat telefonsamtal. Från en man som är irriterad över att Leo inte följer de anvisningar han fått.

Tro ingen
-Louise Jahr vill träffa Ullman. Nu vill hon berätta om sitt äktenskap men också om att Leo absolut inte kan ha något med hennes makes död att göra. Han är så överspänd att han kan ha fått för sig att han är skuld till det.
- Leo åker till Louise Jahrs villa. Han berättar om de anonyma breven och telefonsamtalet. Hon säger att allt detta är något som han inbillat sig eller drömt.
- Tom Salin begravs i Stor kyrkan i huvudstaden. Essen skickar flera telegram till mr Sheldon personligen där han påpekar stora brister i Salins chefskap och antyder att det är han, Essen som är den lämpligaste att ta över.
(i huvudstaden har det skett en konstitutionsförändring några år tidigare. Den nya republikanska regimen anser dock att stora torget fortfarande kan få kallas "Kejsarplatsen". s. 193)
- Natten mellan söndagen och måndagen får Leo Miller ett nytt samtal från samma man som förra gången. Nu får han höra Johannes Jahrs prata själv. Johannes säger att Miller är värd det straff han kommer att få för att han har förrått honom. Mannen säger att han kommer till Miller tjänsterum nästa dag.
- Nästa dag kommer en ung, välklädd man. Han säger att motorjakten Blue Bird fiskade upp Johannes Jahr sedan denne fallit i vattnet. Uppdragsgivaren är en multinationell koncern. Några av dess ledande befattningshavare fanns på färjan vid tillfället. Leo Millers uppgift är att få publicerat den artikel under signaturen Nobody som Johannes Jahr skrivit. Den handlar om att Salom-koncernen är på fallrepet. Leo inser att den är felaktig och skulle vara en katastrof för hela Salom-koncernen.
- På eftermiddagen ringer Humpel. Han anser att Leos artiklar inte är tillräckligt bra. Han anser att Leo har tillfälliga problem och har satt in kollegan Dick Klein till hans hjälp. Allt material ska gå genom hans händer. Han läser artikeln Leo fått och säger att den inte kan stämma. Veckans krönika är dessutom redan klar för tryckning.
- Dick Klein kör Leo hem. Där formulerar Leo ett brev till sin "kära Louise". Han förklarar att han genomskådat spelet. Att hon tubbat honom att döda hennes make Johannes för att hon skulle få ärva alla de miljoner han gömt undan utomlands.
- Leo gå upp till Ullman och erkänner mordet på Johannes Jahr. Han förklarar precis vad han gjort och varför. Och varför han ljugit tidigare. Men Ullman tror mera på hans lögner än på honom när han nu talar sanning. Ett skäl för Ullman att inte tro honom är att Leo Miller påstår att Johannes Jahr lever och att denne snart kommer att lämna över bevis till polisen för hans brott. Men Ullman vet att man har hittat Johannes Jahrs lik. Det spolades upp samma morgon på en klippstrand norr om staden.
- Essen får ett telefonsamtal. Det är mannen med den behagliga rösten. Han beklagar att han har ett misslyckande att rapportera. Den person som skulle ha sett till att den fejkade rapporten om Salom-koncernen kom in i tidskriften har blivit avkopplad från sin befattning. Mannen säger att de gjort sig av med liket sedan det fått honom att göra vad de krävde. Mannen har en alternativ plan men då slänger Essen på luren. Han känner en maktlöshet inför de opåverkbara, obönhörliga krafter i vars tjänst han ställt sig.
- Ullman får besök av en tidningsreporter som finner det svårt att tro på polisens uppgifter. Två personer, kolleger i viktiga befattningar på samma företag, försvinner på samma sätt på samma ställe på samma båt med bara en kort tids mellanrum. Skillnaden var att Miller inte visade andra skador än de som orsakats av drunkning. Ullman säger att det inte finns någon anledning att misstänka brott i något av fallen. När journalisten börjar tala om fru Jahr blir Ullman mycket förargad och säger att han ska låta bli att jaga denna "känsliga och försvarslösa kvinna".
Ullman har tydligen helt tappat sin förmåga som kriminalpolis och man förstår att författaren härmed avslutar sin skriftserie om honom!