Gösta Unefäldt Polisen som fick förnyat förtroende

 

 


Epilog 2003

Kära trogna och vänliga läsare och kritiker!

Detta är den elfte och absolut sista boken om polischefen Gustav Jörgensson och hans team i småstaden Strömstad. När jag under 1978 skrev den första boken, "Polisen som vägrade svara" hade jag ingen som helst avsikt eller ens tanke på någon fortsättning. Men boken blev så vänligt emottagen av både kritiker och läsare att jag började fundera. När så TV i Göteborg beslöt att göra en serie med boken som grund och dessutom gav mig förtroendet att skriva manus, var jag fast.
Ända från 1969 och fram till den 1 juli 1991, var jag förordnad som skolchef här i staden, varför mina skriverier i huvudsak ägde rum efter klockan 21.00, då det var tyst i huset. Min hustru, Ingrid, har hela tiden varit mycket förstående och hjälpt mig med beskrivning av alla vackra kvinnokläder och smycken. Under arbetet med manus till de sammanlagt fem TV-serierna var seriernas regissör, Arne Lifmark, till ovärderlig hjälp, eftersom han är proffs inom ett gebit, där jag verkligen är amatör. Att vid inspelningarna få lära känna skådespelarna med Per Oscarsson, Stefan Ljungqvist, Alf Nilsson, Evert Lindkvist och Eva Carlsson i spetsen bland många, många andra har varit ett stort och glatt äventyr.
Så gott det har gått har jag försökt följa huvudpersonernas liv och de förändringar de genomgått någorlunda kronologiskt. I första boken gick Gustav Jörgenssons och hustrun Cillas dotter Monica på högstadiet. Nu är hon framgångsrik IT-konsulent med egen firma i Halmstad. Nils Gryts och hans dåvarande hustru Camillas dotter Rebecka är jämngammal med Monica och nu präst någonstans i Halland. Nils Gryt och Camilla har flyttat isär, även om de fortfarande umgås. Kronborg förlorade sin hustru efter en misslyckad canceroperation men har nu funnit en kanske bräcklig lycka tillsammans med Pernilla Biten, "Sveriges vackraste polis". Och den sällsamme polisman Larsson har äntligen landat i äktenskapets trygghet tillsammans med sin Anita och skjuter omkring barnvagnen med berättigad stolthet på Strömstads alltmera asfalterade gator. Livet går vidare, och vi människor är små obetydliga fotnoter i dess historia.
Och nu har såväl Jörgensson som bokserien nått fram till pensioneringen. Åtskilliga läsare har säkert tyckt att det borde skett för länge sedan, men dels har jag tyckt att det varit så förbålt trevligt att skriva om dessa personer, som blivit en stor del av mitt liv, dels har jag fått så mycken uppmuntran både från er läsare och de flesta kritiker att det varit svårt att sluta. Men som sagt, nu är det dags, dessutom har sedan många år Strömstads polisdistrikt inkorporerats i Uddevallas och saknar därför egen polismästare.

Tack alla!
Strömstad i januari 2003
Gösta Unefäldt .
P.S. Tänk om Pernilla Biten blir chef efter Bo Kronborg!
Då kanske...

åter huvudtexten