Flowkanalen

 

Det gäller att finna en balans mellan den svårighet som uppgiften ställer och den förmåga jag har att lösa den. Strategin är att alltid befinna sig i "Flowkanalen" där förhållandet mellan utmaning och förmåga är den optimala. Om man befinner sig där ökar förmågan och därmed möjligheten att hela tiden ta sig an allt mer krävande uppgifter. Följden av detta blir alltmer komplexa upplevelser som ger känsla av "flow".

Om man hamnar utanför kanalen känner man antingen ängslan, då uppgiften upplevs som alltför svår, eller leda, då uppgiften inte är en tilräcklig utmaning. Inget av dessa två tillstånd är motiverande.

Att däremot vara i kanalen och att "höja sig" i den dvs att få alltmer komplexa upplevelser är motiverande.