Föredrag om stress i arbetslivet
Stressdoktorn Tomas Danielsson i Folkets Hus

tisdagen den 12 september 2000

Mina iakttagelser och funderingar

Sammanfattning:

Hur undvika (tok)stress.

 1. Sluta jämföra dig med andra.
 2. Våga välja bort uppgifter. Prioritering är viktigt.
  a) Lyssna till din egen röst
  b) Om du har tid kolla med någon annan
 3. Sätt rimliga mål för arbete, familj och fritid. Se till att det finns balans mellan de utmaningar du ställer dig inför och den ork och förmåga du har att möta dem.
 4. Erkänn dina begränsningar men säg också vad du är bra på.
 5. Samtala om allt. Tro inte att just du har så annorlunda tankar eller gör så avvikande saker att inte någon annan kan känna igen sig.
 6. Ta tag i vardagens konflikter.
 7. Tänk positivt
 8. Kost, motion och sömn i balans.
 9. Mental avkoppling och mental träning. Koncentrera dig t ex på en bra bok.
 10. Släpp loss barnet i dig. Låt det busa.
 11. Bygg vidare på ditt självförtroende.
 12. Bygg nätverk. Ensam är inte alltid stark.
 13. Var glad, men visa också andra känslor vid behov.

Tokstress (tokiga felbeteenden)
Vi "jagar upp oss alldeles i onödan". Spökbilderna kostar mycket energi. I de allra flesta fall är den yttre orsaken sådan att ingen stress behövs. Och när den behövs är oftast de yttre orsakerna sådana att vi inte kan göra något åt dem. Det finns också en stress som gör ont. Stress man inte väljer. Resultatet av en sådan stress kan sitta kvar långt efter det att den faktiska orsaken har försvunnit. Så vad som gäller är:

 1. Varva inte upp innan något hänt
 2. Var fatalistisk när något hänt som du inte kan påverka

Det är bättre att försöka se helheten i sin egen verklighet än att ständigt jaga efter den sista impulsen. Verka i nuet. Koppla inte in alla kanaler samtidigt.

Använd inte ordet "utbrändhet" i onödan. Det är inget modeord utan ett allvarligt tillstånd som kräver en lång behandling

Det är bättre att använda urladdningens tre faser:

Fas 1: Jag berättar själv att jag är trött (3-4 dagar borta från arbetet kan få mig i skick igen).

Fas 2: Jag går in i väggen (6-8 veckor kan behövas och långsamt "prya" sig tillbaka till arbetsplatsen.

Fas 3. Utbrändhet. Biologiska mekanismer är skadade. Kan bli livslång invaliditet. Ett starkt skyddsnät behövs.

Olika yttre förändringar i samhället kan orsaka stress:

Som alltid kan rykten, misstankar och spekulationer driva upp hetsen, oron inför framtiden och därmed skapa onödig stress.

 

En särskild stress kan vi råka ut för då vi arbetar med människor från andra kulturer. Man är inte rasist för att man säger vad man tycker. Men många törs inte göra det i dag när det handlar om människor av utländsk härkomst.

Vi måste vara tydliga och naturliga och säga som det är. Men många är rädda för att göra det och mår därför inte bra.
Vi har blivit "
konflikträddare". Självförtroendet har sjunkit.

Varför är det så? Vi har för dåliga chefer. Alla kan bli chefer men det är få förunnat att vara goda ledare.

Ambitionsstressen är mycket smittsam. Man jämför sig med andra som man tror alltid är bättre och duktigare än vi själva. Genom att skryta med det vi gör skapar vi stress hos andra.

Gladstress är trevlig i början (vi möter nya utmaningar som vi klarar av och trivs med. Tillståndet kan kallas en positiv stress) men blir farlig vid överdrift (då vi tar på oss alltmer, kan inte säga nej och plötligt är utmaningarna oss övermäktiga). Prestigen ligger ofta bakom. Vi tror att vi kan klara allt.

Neurotiskt kontrollbehov
Vi kontrollerar alldeles för mycket. Vi måste våga"fuska" ibland.
Man måste lära sig att "smita från hela skiten". Det gäller särskilt för alla som arbetar med människor.

Hur minska stressen i arbetslivet?

 

 

Bertil Tomelius